Wdrazamy ISO

Bezpieczny test prenatalny określający ryzyko wystąpienia Zespołu Downa, Edwardsa i Patau 

 

Do tej pory nieinwazyjne badania prenatalne, takie jak testy PAPP-a czy testy potrójne, gwarantowały pacjentce całkowite bezpieczeństwo, jednak nie pozwalały na uzyskanie wysokiej czułości wyniku. Sytuacja ta uległa zmianie, ponieważ na rynku po długim okresie walidacji (proces mający na celu zbadanie wiarygodności i skuteczności badania), pojawił się test nowej generacji, określany jako nieinwazyjny test NIFTY. Test ten wykonywany jest podobnie jak test Papp-a - z krwi matki jednak charakteryzuje się najwyższa czułością – jego skuteczność wynosi 99%. Dzięki niemu przyszłe mamy w wielu przypadkach będą mogły uniknąć amniopunkcji, której tak bardzo się obawiają.


 

 
Dlaczego warto wykonać test NIFTY?

 • Bezpieczeństwo – do testu pobiera się krew obwodową matki, dlatego też badanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem powikłań
 • Duża dokładność – skuteczność testu wynosi 99% - walidacja kliniczna wykonania na 3464 przypadkach
 • Wczesna wykrywalność – test najlepiej wykonać między 12 a 24 tygodniem ciąży
 • Dostępność – badanie można wykonać na terenie całej Polski - jest to taka pierwsza oferta na rynku.

   

 

Jedyne badanie z ubezpieczniem wyniku w cenie!

Ponieważ laboratorium wykonujące test NIFTY jest całkowicie pewne skuteczności wdrożonej procedury każda pacjentka decydująca się na wyżej wspomniane badanie jest obejmowana dobrowolnym ubezpieczeniem. W przypadku wydania wyniku fałszywie negatywnego (takiego, który nie stwierdza Zespołu Downa, Edwardsa lub Patau, a dziecko jest obciążone przynajmniej jedną z tych wad) pacjentka otrzyma odszkodowanie w wysokości ok. 96 000 zł. Natomiast jeśli uzyskany zostanie wynik potwierdzający rozpoznanie jednej z trzech badanych anomalii chromosomowych może ona ubiegać się o zwrot części kosztów przeprowadzenia prywatnej amniopunkcji.

 

 Jakie zespoły wad wrodzonych badamy?

Nieinwazyjny test NIFTY określa ryzyko wystąpienia zespołu Downa (trisomia 21), zespołu Edwards’a (trisomia 18) oraz zespołu Patau (trisomia 13). Szacuje się, że z zespołem Downa rodzi się 1 na 800 osób, z zespołem Edwards’a notuje się 1 na 6000 urodzeń, natomiast w przypadku zespołu Patatu rodzi się 1 na 10 000 dzieci. Podczas badania ustalana jest także płeć dziecka.  

Dodatkowo test określa ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomów płci tj. monosomia X (zespół Turnera), XXY (zespół Klinefeltera), XXX, XYY oraz zespołu mikrodelecji 5p (zespół kociego krzyku), 1p36, 2q33.1.

Na czym polega test?

Do testu pobierana jest krew z żyły obwodowej matki (10 ml), w której krąży wolne DNA dziecka. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej metody Sekwencjonowania Nowej Generacji oraz zaawansowanych analiz bioinformatycznych  izoluje się DNA dziecka, znajdującego się jeszcze w łonie matki.

 

Porównanie testu NIFTY z innymi dostępnymi metodami badań prenatalnych

 

Kto powinien wykonać badanie?

 • Kobiety, które mają wskazania lub chcą wykonać test w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwards’a oraz zespołu Patau
 • Kobiety, które ukończyły 35 rok życia, a które  obawiają się wykonać inwazyjne testy prenatalne
 • Kobiety, których wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują duże ryzyko wystąpienia wyżej opisanych wad wrodzonych
 • Kobiety, które mają przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych testów prenatalnych (łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV, itd.
 • Kobiety, które  zdecydowały się na zabieg zapłodnienia In Vitro
   

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o teście NIFTY i/lub możliwości płacenia w ratach ?

 • Zadzwoń do nas pod numer bezpłatnej infolinii 800 007 771 (połączenia stacjonarne i komórkowe) lub pod numery: (32) 445 34 36, (32) 445 34 26
 • Napisz na biuro@testdna.pl 


Uwaga! Uruchomiliśmy dla Państwa nową stronę internetową www.badanienifty.pl w całości poświęconą testowi NIFTY. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej witryny.

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródło:

1. Clinical application of massively parallel sequencingbased prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11 105 pregnancies with mixed risk factors. (Prenatal Diagnosis, 2012 Nov 9)
2. Noninvasive prenatal diagnosis of common fetal chromosomal aneuploidies by maternal plasma DNA sequencing (Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2012)
3. Prenatal Detection of Aneuploidy and Imbalanced Chromosomal Arrangements by Massively Parallel Sequencing (PLoS ONE, 2012)
4. Clinical utility of Non-Invasive Fetal Trisomy (NIFTY) test –Early experience (The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2012)
5. Noninvasive prenatal genetic testing for fetal aneuploidy detects maternal trisomy X. (Prenatal Diagnosis, 2012).

Inne:

http://test-nifty.com.pl/test-nifty/print