Bolą Cię nogi? To może być zakrzepica!

Bóle nóg mogą być spowodowane zakrzepicąCier­pisz na bóle nóg niewiadomego pochodzenia? Miewasz uczu­cie ociężałych, obo­lałych kończyn dol­nych? Zdarza się, że odczuwasz silny ból nogi, wys­tępuje obrzęk lub zacz­er­wie­nie­nie kończyny dol­nej? Przy­czyną takich dolegli­wości może być niesprawne krąże­nie, połąc­zone z ten­dencją do wys­tępowa­nia tzw. epi­zodów zakrzepowo-zatorowych!

Zakrzepica – cichy zabójca”. Takie określe­nie krążące wśród lekarzy nie wzięło się znikąd. Pac­jenci, z którymi mają do czynienia na co dzień, często nie zdają sobie sprawy, że tak powszechna i zdawałoby się bagatelna dolegli­wość, jaką jest ból w nodze, może nieść ze sobą śmiertelne zagrożenie.

.

Co to jest zakrzepica i komu zagraża?

Na zakrzepicę może chorować w zasadzie każdy z nas. Zarówno młode, akty­wne fizy­cznie osoby, jak i ludzie starsi, ze zdi­ag­no­zowanymi prob­le­mami z krążeniem.

Ist­nieją jed­nak grupy ryzyka, w których praw­dopodobieństwo zachorowa­nia na zakrzepicę jest pod­wyżs­zone. Ist­nieją także specy­ficzne objawy choroby zakrzepowo-zatorowej, które bywają bagatelizowane, a mogą być pier­wszą oznaką czy­ha­jącego niebezpieczeństwa.

.

Czy wiesz, że…?

  • rozległa zakrzepica żył kończyny dol­nej może objaw­iać się sil­nym bólem, obrzękiem nogi, a także jej zasinie­niem bądź zaczerwienieniem
  • zakrzepicy żył powierzch­niowych może towarzyszyć także zakrzepica żył głębo­kich
    i zatorowość płucna!
  • ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę wzrasta u Ciebie, jeżeli dodatkowo: masz żylaki, w Two­jej rodzinie stwierd­zono zakrzepicę, przekroczyłeś 40-tkę, cier­pisz na otyłość, prowadzisz siedzący tryb życia, pal­isz papierosy, sto­su­jesz antykon­cepcję hormonalną…
  • prze­bieg zakrzepicy w wielu przy­pad­kach może być na początku zupełnie bezobjawowy!
  • dostępne są już testy gene­ty­czne, które określają predys­pozy­cje do wys­tąpi­enia choroby

Jeżeli zauważasz u siebie bóle nóg niewiadomego pochodzenia (np. od kolan w dół), nie zwlekaj dłużej i poroz­maw­iaj z lekarzem!

O zakrzepicy i zagroże­ni­ach, jakie niesie ze sobą, przeczy­taj więcej tutaj…

.

Wykonaj badanie genetyczne:

Zestaw do badania na HPVMutacja czyn­nika V Lei­den

Badanie diag­nozu­jące mutację czyn­nika V Lei­den, która zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia :  267 zł

.

 

 

Zestaw do badania na HPVMutacja genu pro­trom­biny

Badanie diag­nozu­jące mutację genu pro­trom­biny, która zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia :  267 zł

.

.

.

Zestaw do badania na HPVPakiet — czyn­nik V Lei­den + mutacja genu pro­trom­biny

Badanie pan­elowe obe­j­mu­jące diag­nos­tykę dwóch najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych mutacji jeśli chodzi o zwięk­sze­nie ryzyka zachorowa­nia na zakrzepicę.

Cena bada­nia :  427zł

 

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.