Cennik badań DNA z zakresu diagnostyki medycznej

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy cennik oferowanych przez nas badań z zakresu diagnostyki medycznej. W cenie każdego badania zawarty jest koszt zestawu do pobrania materiału a także jego wysyłka i gwarancja na ponowne bezpłatne pobranie materiału, gdyby się okazało, że próbka została nieprawidłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państwa bezpłatnie pocztą.

 

Badania genetyczne

Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena Zamów
Badanie płci poronionego płodu (+ kurier gratis) 3 – 5 dni roboczych
397,- kup-teraz
Badanie genetycznych przyczyn poronienia
(badanie płci płodu + badanie genetycznych przyczyn poronienia + 30 minut rozmowy tel. z genetykiem + kurier gratis) 
3-9 dni roboczych 820,- kup-teraz
Pakiet badań po poronieniu  10-14 dni roboczych
330,- kup-teraz
Trombofilia wrodzona – Pakiet STANDARD
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kurier gratis
10-14 dni roboczych  330,- kup-teraz
Trombofilia wrodzona – Pakiet PLUS
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kurier gratis + wynik express 5 dni roboczych + pobranie w placówce 
5 dni roboczych  443,- kup-teraz
Trombofilia wrodzona – PAKIET PREMIUM
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw+ kurier gratis + wynik express w 5 dni roboczych + 30 minut rozmowy z lekarzem
5 dni roboczych 443,- kup-teraz
Badanie mutacji czynnika V Leiden 10-14 dni roboczych 217,- kup-teraz
Mutacja genu MTHFR (C677T, A1289C) 10-14 dni roboczych 277,- kup-teraz
Badanie mutacji genu protrombiny 10-14 dni roboczych 217,- kup-teraz
Celiakia 15 dni roboczych  297,- kup-teraz
Celiakia (Badanie Express) 5 dni roboczych 377,- kup-teraz
Nietolerancja laktozy u dorosłych 15-20 dni roboczych  297,- kup-teraz
Kariotyp
4-6 tygodni  500,- kup-teraz
BRCA1
Predyspozycje do raka piersi i jajników
15-20 dni roboczych
347,- kup-teraz
Pakiet BRCA 1 + BRCA2
Predyspozycje do raka piersi i jajników
15-20 dni roboczych  449,- kup-teraz
Mukowiscydoza – 39 mutacji CFTR
15-20 dni roboczych  477,- kup-teraz
Hemochromatoza 15-20 dni roboczych  417,- kup-teraz
Zespół Gilberta
do 15 dni roboczych  360,- kup-teraz

 


 

Diagnostyka zakażeń układu moczowo-płciowego

Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena Zamów
HPV 2 typy – 6 oraz 11 10 dni roboczych 167,- kup-teraz
HPV 2 typy – 16 oraz 18 10 dni roboczych  167,- kup-teraz
HPV 4 typy 10 dni roboczych  207,- kup-teraz
HPV 27 typów 7-14 dni roboczych  237,- kup-teraz
Chlamydia Trachomatis 10 dni roboczych  157,- kup-teraz
Pakiet Infekcyjny I
HPV, Chlamydia Trachomatis,
Ureaplasma Ur., Neisseria gon. 
do 14 dni roboczych  310,- kup-teraz
Pakiet Infekcyjny II
HPV, HSV, Chlamydia Trachomatis,
Ureaplasma Ur., Neisseria gon.
do 14 dni roboczych  387,- kup-teraz
Pakiet bakteryjny I
Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Ur.,
Neisseria gon.
10 dni roboczych  260,- kup-teraz
Pakiet bakteryjny II
Chlamy­dia trach., Ure­aplasma Ure­alyticum, 
Ure­aplasma parvum, Neis­se­ria gon­or­rhoeae, Mycoplasma gen­i­tal­ium, Mycoplasma hominis
do 14 dni roboczych  357,- kup-teraz

 .

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej informacji na temat samego badania lub mają inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

.

Telefonicznie
Pod bezpłatnym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 23:00 a także w weekendy i święta w godzinach od 8:00 do 21:00

.

E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedziałku do piątku 8.00 do 17.00).

Infor­ma­cje dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłatnie.

Czas wyko­na­nia testu lic­zony jest od momentu kiedy próbki dotrą do lab­o­ra­to­rium. W przy­padku złej jakości mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisemną prośbę na adres: testDNA Laboratorium Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice.