Cennik badań DNA z zakresu diagnostyki medycznej

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy cennik oferowanych przez nas badań z zakresu diagnostyki medycznej. W cenie każdego badania zawarty jest koszt zestawu do pobrania materiału a także jego wysyłka i gwarancja na ponowne bezpłatne pobranie materiału, gdyby się okazało, że próbka została nieprawidłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państwa bezpłatnie pocztą.

 

Badania genetyczne

Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena Zamów
Badanie płci w materiale poronnym (+ kurier gratis) 3 – 5 dni roboczych
397,- kup-teraz
Badanie genetycznych przyczyn poronienia
(badanie płci płodu + badanie genetycznych przyczyn poronienia + 30 minut rozmowy tel. z genetykiem + kurier gratis) 
3-10 dni roboczych 820,- kup-teraz
Pakiet badań po poronieniu  10-14 dni roboczych
330,- kup-teraz
Trombofilia wrodzona – Pakiet STANDARD
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kurier gratis
10-14 dni roboczych  330,- kup-teraz
Trombofilia wrodzona – Pakiet PLUS
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kurier gratis + wynik express 5 dni roboczych + pobranie w placówce 
5 dni roboczych  443,- kup-teraz
Trombofilia wrodzona – PAKIET PREMIUM
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw+ kurier gratis + wynik express w 5 dni roboczych + 30 minut rozmowy z lekarzem
5 dni roboczych 443,- kup-teraz
Badanie mutacji czynnika V Leiden 10-14 dni roboczych 217,- kup-teraz
Mutacja genu MTHFR (C677T, A1289C) 10-14 dni roboczych 277,- kup-teraz
Badanie mutacji genu protrombiny 10-14 dni roboczych 217,- kup-teraz
Celiakia badanie  15 dni roboczych  297,- kup-teraz
Celiakia badanie  + konsultacja dietetyczna  15 dni roboczych  397,- kup-teraz
Celiakia badanie  + konsultacja lekarska 15 dni roboczych 397,- kup-teraz
Celiakia badanie  + konsultacja dietetyczna i lekarska 15 dni roboczych 497,- kup-teraz
Celiakia (Badanie Express) 5 dni roboczych 377,- kup-teraz
Nietolerancja laktozy
15-20 dni roboczych  297,- kup-teraz
Kariotyp
3-4 tygodnie  550,- kup-teraz
Mukowiscydoza – 39 mutacji CFTR
15-20 dni roboczych  477,- kup-teraz

 

 


   Bezpłatna rozmowa i czat – w trosce o rzetelną informacje o badaniach

Pon-pt: 7:00 – 23:00
Weekendy i święta: 8:00 – 21:00

 

   Rozwiązujemy wątpliwości!

.

Infor­ma­cje dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłatnie.

Czas wyko­na­nia testu lic­zony jest od momentu kiedy próbki dotrą do lab­o­ra­to­rium. W przy­padku złej jakości mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisemną prośbę na adres: testDNA Laboratorium Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katowice.