Bada­nia DNA ceny — ile kosz­tuje test na ojcostwo

Domowy zestaw do pobrania próbek

Zestaw do pobra­nia próbek w domu — jeden zestaw dla wszys­t­kich uczest­ników testu.

Odbiór próbek
Raty
Cena: 77,-
665 761 161

Wysyłkowy zestaw + badanie DNA

Test możesz zro­bić samemu w domu. Próbki odbierzemy od Ciebie kuri­erem lub możesz je przynieść do naszej przy­chodni. Badamy każdy rodzaj próbek!

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1247,-
665 761 161 
pro­mocja

Badanie DNA na ojcostwo na miejscu w przychodni

Pobranie próbek na miejscu w jed­nej z 200 przy­chodni w całej Polsce. Wynik już w 3 dni robocze.

cennik_img

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1247,-  Pro­mocja trwa tylko do 30.11.2015
665 761 161 

Sądowe badanie DNA na ojcostwo

Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­stawić jako dowód w sądzie.

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1597,-
665 761 161 

Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin!

Test dla ojca i dziecka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do laboratorium.

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1647,-
665 761 161 

Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik do 15 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1947,-
665 761 161 

Badanie pokrewieństwa

Badanie do trzech osób.

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1697,-
665 761 161 

Gwarantujemy!

0 zł odbiór próbek kurierem

0 zł ubezpieczenie

0 zł dyskretna wysyłka wyniku

0 zł badanie „mikrośladu”

0 zł 24 mark­ery DNA

0 zł pro­file genetyczne

0 zł przyspies­zony czas real­iza­cji 3–5 dni

0 zł kon­sul­tacja wyniku

0 zł włącze­nie matki do badania

0 zł wynik w języku angielskim