Skuteczna i pewna diagnoza Chlamydia Trachomatis

Zakażenie chlamydialneZakaże­nie bak­terią Chlamy­dia Tra­choma­tis może dotknąć w zasadzie każdą z nas. Ryzykiem obciążona jest każda kobi­eta akty­wna sek­su­al­nie. Pol­skie Towarzystwo Gineko­log­iczne zaleca, aby testowi na obec­ność bak­terii Chlamy­dia tra­choma­tis pod­dała się co najm­niej raz w roku każda osoba akty­wna sek­su­al­nie. Doty­czy to w głównej mierze młodych ludzi poniżej 25 roku życia. Wczesna diag­noza bak­terii chlamy­dia pozwala skutecznie wal­czyć z zakaże­niem elimin­u­jąc ryzyko groźnych powikłań takich jak: prob­lemy z zajś­ciem w ciążę, poronienia, bezpłod­ność, bolesne stany zapalne oraz wiele innych.

.

.

Jakiego rodzaju informacji poszukujesz?

Kliknij na właściwy temat, a my spróbujemy pomóc Ci rozwiązać Twój problem:

Wykonaj badanie na Chlamydię jeśli:

  • wys­tępują u ciebie nawraca­jące strony zapalne pochwy i szyjki macicy
  • prob­lem nadżerek często Cię dotyka
  • masz niety­powe upławy
  • wys­tępuje u Ciebie ból pod­czas stosunku
  • wys­tępują u Ciebie bóle w pod­brzuszu lub bóle placów na odcinku lędźwiowym
  • miałeś(aś) wielu part­nerów sek­su­al­nych przy czym pamię­taj, że zakaże­nie może być spowodowane już poje­dynczym kon­tak­tem seksualnym
  • u Two­jego partnera/partnerki wys­tępuje zapale­nie dróg moc­zowo– płciowych
  • u Two­jego partnera/partnerki wykryto zakaże­nie Chlamydią
  • poroniłaś kilka razy
  • masz prob­lemy z zajś­ciem w ciąży

Pamię­taj, że szy­bka diag­noza może uchronić Cię przed groźnymi powikła­ni­ami w tym m.in niepłod­noś­cią oraz uchronić przed bólem i dyskom­fortem spowodowanym zakażeniem.

Wystar­czy, że zamówisz prosty test i udasz się z nim do swo­jego lekarza, aby mieć pewność, że nie jesteś zakażona(y) wyżej opisaną bak­terią. Nie zwlekaj! Badanie jest proste, niein­wazyjne i całkowicie bezbolesne!

Zestaw do badania na HPVCena badania : 157 zł

kup-teraz

Dowiedz się więcej na temat tego badania …

 

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.