Trom­bofilia — sprawdź czy grozi Ci zator żylny!

.
Zakrzepica, to jedna z tych chorób, które nie dają nam często żad­nych objawów swo­jego wys­tępowa­nia. To dlat­ego nazy­wana jest ona “cichym zabójcą”. Kiedy przy­chodzi diag­noza zwykle jest już za późno. Stąd też tak ważna jest jej wczesna pro­fi­lak­tyka. Pac­jenci z mutac­jami w genach odpowiedzial­nymi za gene­ty­czną skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów (trom­bofilię) są kilka razy bardziej narażeni na zator płucny oraz szereg innych kom­p­likacji. Tym­cza­sem wdroże­nie odpowied­niego leczenia (całkowicie bez­piecznego) jest w stanie zmin­i­mal­i­zować to ryzyko.

.

Jakiego rodzaju prob­lem Cię do nas sprowadza?

dowiedz_sie_wiecej_o_zakrzepicy odczuwasz_bol_nog_od_kolan_w_dol stosujesz_antykoncepcje masz_zylaki
jestes_w_ciazy HTZ szukasz_przyczyn_poronienia czesto_i_dlugo_podrozujesz

.

Domowy test w kierunki trombofilii

pakiet1 pakiet2 pakiet3

.


Chęt­nie doradzimy

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat bada­nia w kierunku gene­ty­cznej skłon­ności do zatorów (trom­bofilii) chęt­nie pomożemy.

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
  • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

  • Alek­san­dra Kłudkowska
  • Joanna Musiał
  • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.