Diag­nos­tyka zakrzepicy (choroba zakrzepowo-zatorowa, trombofilia)

Zakrzepica badanieWedług świa­towych badań sza­cuje się, że w 25 kra­jach Unii Europe­jskiej rocznie na zakrzepicę zapada 1 500 000 osób, zaś z powodu zatoru tęt­nicy płuc­nej umiera aż 500 000 z nich. Tylko w Polsce diag­nozuje się ją u około 150 tysięcy pac­jen­tów rocznie! . [1]

W Polsce praw­idłowa diag­noza zakrzepicy staw­iana jest 30– 40 razy rzadziej, niż w kra­jach Europy Zachod­niej. Biorąc pod uwagę fakt, że w Niem­czech, Wielkiej Bry­tanii, Szwecji, we Włoszech czy Hisz­panii na 100% osób z chorobą zakrzepowo-zatorową tylko 7% ma postaw­ioną praw­idłową diag­nozę a aż 34% nagle umiera z powodu braku skutecznego leczenia, które dziś jest już możliwe sytu­acja wydaje się być tragiczna!

.

Jakiego rodzaju prob­lem Cię do nas sprowadza?

Wykonaj badanie genetyczne

Zestaw do badania na HPVMutacja czyn­nika V Lei­den

Badanie diag­nozu­jące mutację czyn­nika V Lei­den, która zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia:  267 zł

Kup teraz!

.

 

 

Zestaw do badania na HPVMutacja genu pro­trom­biny

Badanie diag­nozu­jące mutację genu pro­trom­biny, która zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę. Koszt bada­nia obe­j­muje też zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek — wymazów z policzka.

Cena bada­nia:  267 zł

Kup teraz!

.

.

.

Zestaw do badania na HPVPakiet — czyn­nik V Lei­den + mutacja genu pro­trom­biny

Badanie pan­elowe obe­j­mu­jące diag­nos­tykę dwóch najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych mutacji jeśli chodzi o zwięk­sze­nie ryzyka zachorowa­nia na zakrzepicę.

Cena bada­nia:  427zł

Kup teraz!

 

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.

 

[1] www.naukawpolsce.pap.pl