Czy to mój wnuk? prosty sposób na sprawdzenie

Jako babcia lub dziadek znaleźliście się Państwo w sytuacji gdzie potrzebujecie dowodu, że wasz wnuk rzeczywiście jest z Wami spokrewniony? Zastanawiają się Państwo, czy można ustalić pokrewieństwo pomiędzy dziadkami a wnukiem lub wnuczką? Tak,  jest to możliwe i to bez włączania do badania próbki od biologicznego ojca.  Poniżej opisujemy Państwu w jaki sposób mogą Państwo wykonać badanie DNA i zyskać 100% pewność.

Badanie pokrewieństwa potwierdza czy wnuk jest spokrewniony z dziadkami.

Badanie pokrewieństwa potwierdza czy wnuk jest spokrewniony z dziadkami.

Kiedy dziecko jest chłopczykiem

Taki przypadek był badany w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.:
Bardzo zamożny mężczyzna zginął w wypadku samochodowym pozostawiając nieślubne  dziecko. Rodzina zmarłego nic nie wiedziała na temat istnienia dziecka. Po pewnym czasie do rodziny zmarłego zgłosiła się matka dziecka (kochanka zmarłego mężczyzny) z żądaniem o włączenie jej syna do spadku po zmarłym mężczyźnie.
Czy w takiej sytuacji możliwe jest ustalenie, że chłopiec rzeczywiście był dzieckiem zmarłego mężczyzny?

Odpowiedź:
Tak, jest możliwe wykonanie badania DNA.

Co laboratorium zrobiło w tym przypadku:
Rodzina zmarłego poinformowała laboratorium, że żyje jeszcze jego ojciec. Dlatego też zaproponowano im wykonanie analizy chromosomu Y. Dlaczego? Ponieważ każdy ojciec przekazuje swoim synom chromosom Y (mają go tylko mężczyźni). Synowie ten sam chromosom Y przekazują z kolei swoim synom i tak z pokolenia na pokolenie.
Przebadano próbkę od dziadka i dziecka (potencjalnego wnuka). Okazało się, że te dwie osoby miały taki sam profil chromosomu Y, co oznaczało, że z wysokim prawdopodobieństwem są ze sobą spokrewnieni.

Kiedy dziecko jest dziewczynką

Pretty old men and women are spending time with their granddaughter. The girl is kissing her grandfather with joy. They are sitting on sofa and laughing

Badanie DNA może potwierdzić lub wykluczyć czy wnuczka jest spokrewniona z dziadkami.

Taki przypadek badany był w laboratorium:
Bezrobotny mężczyzna żyjący w nieformalnym związku spłodził dziecko- dziewczynkę, której potem się wyparł . Matka nie mająca zbyt dużych środków do życia pozwała rodziców mężczyzny o alimenty. Sprawa toczyła się przez Sądem Rodzinnym, który to zlecił nam badanie sprawdzające czy dziewczynka jest wnuczką rodziców mężczyzny.

Odpowiedź:
Tak, jest możliwe wykonanie badania na podstawie próbek od wnuczki i dziadków.

Co laboratorium zrobiło w tym przypadku:
Jako, że dziecko było płci żeńskiej i nie można było wykonać badania pod kątem chromosomu Y, pobrano próbki od dziecka oraz babci i dziadka a następnie ustalono ich profile DNA (to samo laboratorium robi przy testach na ojcostwo). Dodatkowo badanie te laboratorium rozszerzyło o specjalistyczną analizę statystyczną, która bardzo dokładnie określiła czy wnuczka jest spokrewniona z dziadkami.

Z takimi i innymi przypadkami zespół laboratoryjny spotyka się bardzo często. Dzięki temu ma bardzo duże doświadczenie w rozstrzyganiu czy dane osoby należą do jednej rodziny. Oprócz specjalistów mających praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu takich analiz, dodatkowo wykorzystywane są profesjonalne programy dokonujące obliczeń.


Bezpłatna rozmowa i czat – pomoc 7 dni w tygodniu
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta

Pon-pt: 7:00 – 23:00
Weekendy i święta: 8:00 – 21:00

 

.