Ekspert wyjaśnia

Często Pacjenci pytają nas co się dzieje z ich próbkami po przyjściu do laboratorium, co jest na wyniku badania czy też dlaczego przy potwierdzeniu ojcostwa nie ma wartości 100%. Na wszystkie Państwa pytania odpowiada ekspert z zakresu ustalania ojcostwa i biologicznego pokrewieństwa, pełniący funkcję biegłego sądowego.

 

Prokurat

Barbara Prokurat

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji.

.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych, gdzie nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest także pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych..

.

Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium testDNA

W momencie kiedy Państwa próbki zostają dostarczone do laboratorium są ewidencjonowane. Co to oznacza? Państwa zlecenie otrzymuje unikatowy numer, a każdej próbce nadawany jest indywidualny numer (tzw. sample ID). Przy administrowaniu zleceniami korzystamy ze specjalnego, zwalidowanego oprogramowania, które zabezpiecza przed nadaniem tego samego numeru próbki czy zlecenia a tym samym wyklucza możliwość zamiany próbek między zleceniami. Przestrzeganie określonych procedur to dla nas codzienny obowiązek. Jednym z nich jest kontrola pracy przez drugiego pracownika, który asystuje podczas kluczowych etapów badania, a także odpowiada za prawidłową realizację zlecenia. Czytaj całość>>>

Jakie informacje zawiera Państwa wynik testu na ojcostwo

Wyniki naszych badań zawierają 11 istotnych elementów, które świadczą o rzetelnym wykonaniu badania i wydaniu Państwu pewnego wyniku badania. Do tych elementów zalicza się m.in.: numer sprawozdania, hologram, opis stanu próbki, sample ID, marker, profil genetyczny, Informacja o jednostce wykonującej test, opis metody, wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności oraz podpisy osób wykonujących i autoryzujących test. Czytaj całość>>>

Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99.9999% a nie 100%?

Klienci nierzadko zadają nam pytanie, dlaczego wynik nie potwierdza ojcostwa na 100%. Wielu z Państwa uważa, że taki wynik jest mniej pewny. Nie jest to prawdą. Badania ojcostwa, i inne zakresu kryminalistyki, w których określa się tzw. siłę dowodu opierają się na analizie prawdopodobieństwa. Przy ustalaniu ojcostwa określamy jak bardzo prawdopodobne jest, że mężczyzna, którego badamy jest biologicznym ojcem danego dziecka, w porównaniu z sytuacją kiedy, zupełnie inny mężczyzna mógłby być biologicznym ojcem tego dziecka. Czyli innymi słowy badamy 2 hipotezy: czy ojcostwo jest potwierdzone czy wykluczone. Czytaj całość>>>