Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

01Wykonując test ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymacie od nas pewny i jednoznaczny wynik w postaci kilkustronicowego raportu zawierającego m.in profile genetyczne uczestników badania, informacje o dostarczonych próbkach oraz o tym kto je analizował i kto zatwierdził badanie. Do wyniku dołączone są też materiały informacyjne pokazujące, w jaki sposób prawidłowo odczytać wynik oraz jaką metodą wykonywany był test.

.

Oto 11 ważnych informacji zawartych na wynikach, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności badania ojcostwa i samego wyniku
.

03

 

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …) – jest to numer formularza, jaki stosujemy do opracowania sprawozdania z badania. Wynika to z przyjętych procedur zarządzania jakością w naszym laboratorium. Wskazany formularz jest ujęty w Procedurze Badawczej 01, którą wykorzystujemy do realizacji Państwa zlecenia. Treść tej procedury została zaaprobowana przez Polskie Centrum Akredytacji.

.

.

2. Hologram – oryginalne wyniki wydane przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zawsze zawierają nasz indywidualny hologram.

3. Numer sprawozdania –  przypisany wyłącznie Państwa zleceniu i w takiej formie istnieje w dokumentacji laboratorium. Żadne inne zlecenie nie posiada takiego samego numeru. Wynika to z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń.

005

4. Opis stanu próbki – Państwa próbki w trakcie przyjęcia do laboratorium są sprawdzane pod kątem stanu w momencie doręczenie ich do laboratorium. Opis „prawidłowy” świadczy o tym, że dotarły one w stanie bardzo dobrym bez widocznych oznak pleśni, zanieczyszczenia pokarmem, nadmiernej wilgotności itp.

.

.004

5. Profil genetyczny– to coś co jest dla każdego z nas indywidualne. Każdy z nas (oprócz bliźniąt jednojajowych) posiada unikatowy profil i na jego podstawie może być zidentyfikowany (takie właśnie profile DNA są wykorzystywane przy identyfikacji zwłok trudnych do rozpoznania). Profil genetyczny ustala się na postawie badania konkretnych miejsc na DNA (tzw. markerów), w których występują określone powtórzenia motywów nukleotydowych. Ilość powtórzeń tych motywów jest przedstawiana w formie liczb i to Państwo widzą na wyniku badania. Konkretne motywy są dziedziczone od matki i od ojca stąd w danym markerze widzą Państwo dwie liczby. Proszę nie sugerować się kolejnością tych liczb, bo ta wynika ze specyfiki elektroforezy kapilarnej w czasie której mniejsze fragmenty DNA wędrują szybciej stąd niższe liczby zawsze będą występowały jako pierwsze w danym markerze.

.
6. Marker – to określony fragment DNA, który zawiera specjalne motywy (nukleotydy o określonej kolejności), na podstawie, których jesteśmy w stanie ustalić profil DNA i sprawdzić pokrewieństwo. Markery mają swoje charakterystyczne nazwy jak np.: TPOX, D3S1358. Ta nomenklatura stosowana jest na całym świecie. W swoich badaniach testDNA Laboratorium Sp. z o.o. stosuje aż 24 markerów genetycznych dzięki czemu wynik jest dokładniejszy zwłaszcza wtedy kiedy badamy tylko ojca i dziecko.  Marker AMEL to marker płci- na tej podstawie wiemy czy mamy do czynienia z mężczyzną czy kobietą. Mężczyzna posiada chromosom X,Y a kobieta X, X. Marker DYS391- to marker, który zlokalizowany jest na chromosomie Y, występującym tylko u mężczyzn, stąd u kobiet w tym markerze nie uzyskuje się żadnych wartości.

.

7. Sample ID – to  numer konkretnej próbki (wymazówki), jest on nadawany tylko raz i nie ma możliwości aby inny klient miał przypisany taki sam numer próbki. Ten numer nadawany jest automatycznie po przyjęciu Twoich próbek do laboratorium i jest stosowany na każdym etapie badania. Po tym numerze laboratorium jest w stanie zlokalizować Twoje zlecenie.

0010
.

.

.

8. Opis metody – w tym miejscu macie Państwo wskazane na jakich głównych odczynnikach pracujemy, jakich sprzętów używamy i do jakiej aktualnej procedury badawczej stosuje się testDNA Laboratorium Sp. z o.o.. Laboratorium jest zobligowane do tego aby każdą zmianę w procedurze badawczej zgłaszać do Polskiego Centrum Akredytacji- ma to na celu kontrolę jakości pracy.

.
09

.

9.Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności– po zakończeniu analizy genetycznej laboratorium dokonuje obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa czyli innym słowy sprawdzane jest jak bardzo prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. W trakcie obliczeń stosuje się określone algorytmy matematyczne oparte na statystyce i  częstości występowaniu danego allelu w danej populacji. Poszczególne liczby w profilu genetycznym to właśnie allele. Dla każdej określonej populacji ustalone jest jak często dany allel (czyli liczba) w niej występuje.  Takie wyliczenia można dokonać ręcznie niemniej w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. dokonuje tego specjalne oprogramowanie. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki wynik, który potwierdza ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem to taki, w którym uzyskujemy wartość powyżej 99,9999%. Z kolei prawdopodobieństwo ojcostwa w przypadku wykluczenia ojcostwa wynosić będzie 0%.

.

Przeczytaj: Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99.9999% a nie 100%? 

.

10. Informacja o jednostce wykonującej test – są to dokładne dane testDNA Laboratorium Sp. z o.o., które też są spójne z tym co jest zapisane w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

11.  Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test – Wyniki opracowywane i autoryzowane są przez osoby po pierwsze posiadające specjalne wykształcenie i doświadczenie w technikach biologii molekularnej a po drugie to osoby po określonym trybie szkoleniowym i uzyskaniu pozytywnej oceny przez przełożonego. Osoby, które autoryzują wyniki badań posiadają specjalne upoważnienia do tego celu.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.