Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

01Wykonując test ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymacie od nas pewny i jednoznaczny wynik w postaci kilkustronicowego raportu zawierającego m.in profile genetyczne uczestników badania, informacje o dostarczonych próbkach oraz o tym kto je analizował i kto zatwierdził badanie. Do wyniku dołączone są też materiały informacyjne pokazujące, w jaki sposób prawidłowo odczytać wynik oraz jaką metodą wykonywany był test.

.

Oto 11 ważnych informacji zawartych na wynikach, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności badania ojcostwa i samego wyniku
.

03

 

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …) – jest to numer formularza, jaki stosujemy do opracowania sprawozdania z badania. Wynika to z przyjętych procedur zarządzania jakością w naszym laboratorium. Wskazany formularz jest ujęty w Procedurze Badawczej 01, którą wykorzystujemy do realizacji Państwa zlecenia. Treść tej procedury została zaaprobowana przez Polskie Centrum Akredytacji.

.

.

2. Hologram – oryginalne wyniki wydane przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zawsze zawierają nasz indywidualny hologram.

3. Numer sprawozdania –  przypisany wyłącznie Państwa zleceniu i w takiej formie istnieje w dokumentacji laboratorium. Żadne inne zlecenie nie posiada takiego samego numeru. Wynika to z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń.

005

4. Opis stanu próbki – Państwa próbki w trakcie przyjęcia do laboratorium są sprawdzane pod kątem stanu w momencie doręczenie ich do laboratorium. Opis „prawidłowy” świadczy o tym, że dotarły one w stanie bardzo dobrym bez widocznych oznak pleśni, zanieczyszczenia pokarmem, nadmiernej wilgotności itp.

.

.004

5. Profil genetyczny– to coś co jest dla każdego z nas indywidualne. Każdy z nas (oprócz bliźniąt jednojajowych) posiada unikatowy profil i na jego podstawie może być zidentyfikowany (takie właśnie profile DNA są wykorzystywane przy identyfikacji zwłok trudnych do rozpoznania). Profil genetyczny ustala się na postawie badania konkretnych miejsc na DNA (tzw. markerów), w których występują określone powtórzenia motywów nukleotydowych. Ilość powtórzeń tych motywów jest przedstawiana w formie liczb i to Państwo widzą na wyniku badania. Konkretne motywy są dziedziczone od matki i od ojca stąd w danym markerze widzą Państwo dwie liczby. Proszę nie sugerować się kolejnością tych liczb, bo ta wynika ze specyfiki elektroforezy kapilarnej w czasie której mniejsze fragmenty DNA wędrują szybciej stąd niższe liczby zawsze będą występowały jako pierwsze w danym markerze.

.
6. Marker – to określony fragment DNA, który zawiera specjalne motywy (nukleotydy o określonej kolejności), na podstawie, których jesteśmy w stanie ustalić profil DNA i sprawdzić pokrewieństwo. Markery mają swoje charakterystyczne nazwy jak np.: TPOX, D3S1358. Ta nomenklatura stosowana jest na całym świecie. W swoich badaniach testDNA Laboratorium Sp. z o.o. stosuje aż 24 markerów genetycznych dzięki czemu wynik jest dokładniejszy zwłaszcza wtedy kiedy badamy tylko ojca i dziecko.  Marker AMEL to marker płci- na tej podstawie wiemy czy mamy do czynienia z mężczyzną czy kobietą. Mężczyzna posiada chromosom X,Y a kobieta X, X. Marker DYS391- to marker, który zlokalizowany jest na chromosomie Y, występującym tylko u mężczyzn, stąd u kobiet w tym markerze nie uzyskuje się żadnych wartości.

.

7. Sample ID – to  numer konkretnej próbki (wymazówki), jest on nadawany tylko raz i nie ma możliwości aby inny klient miał przypisany taki sam numer próbki. Ten numer nadawany jest automatycznie po przyjęciu Twoich próbek do laboratorium i jest stosowany na każdym etapie badania. Po tym numerze laboratorium jest w stanie zlokalizować Twoje zlecenie.

0010
.

.

.

8. Opis metody – w tym miejscu macie Państwo wskazane na jakich głównych odczynnikach pracujemy, jakich sprzętów używamy i do jakiej aktualnej procedury badawczej stosuje się testDNA Laboratorium Sp. z o.o.. Laboratorium jest zobligowane do tego aby każdą zmianę w procedurze badawczej zgłaszać do Polskiego Centrum Akredytacji- ma to na celu kontrolę jakości pracy.

.
09

.

9.Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności– po zakończeniu analizy genetycznej laboratorium dokonuje obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa czyli innym słowy sprawdzane jest jak bardzo prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. W trakcie obliczeń stosuje się określone algorytmy matematyczne oparte na statystyce i  częstości występowaniu danego allelu w danej populacji. Poszczególne liczby w profilu genetycznym to właśnie allele. Dla każdej określonej populacji ustalone jest jak często dany allel (czyli liczba) w niej występuje.  Takie wyliczenia można dokonać ręcznie niemniej w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. dokonuje tego specjalne oprogramowanie. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki wynik, który potwierdza ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem to taki, w którym uzyskujemy wartość powyżej 99,9999%. Z kolei prawdopodobieństwo ojcostwa w przypadku wykluczenia ojcostwa wynosić będzie 0%.

.

Przeczytaj: Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99.9999% a nie 100%? 

.

10. Informacja o jednostce wykonującej test – są to dokładne dane testDNA Laboratorium Sp. z o.o., które też są spójne z tym co jest zapisane w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

11.  Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test – Wyniki opracowywane i autoryzowane są przez osoby po pierwsze posiadające specjalne wykształcenie i doświadczenie w technikach biologii molekularnej a po drugie to osoby po określonym trybie szkoleniowym i uzyskaniu pozytywnej oceny przez przełożonego. Osoby, które autoryzują wyniki badań posiadają specjalne upoważnienia do tego celu.


Bezpłatna rozmowa i czat – pomoc 7 dni w tygodniu
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta

Pon-pt: 7:00 – 23:00
Weekendy i święta: 8:00 – 21:00

 

.