Nadwrażliwość na Irinotekan (Camptosar) w leczeniu raka jelita grubego

W zaawansowanym stadium raka jelita grubego powszechnie stosuje się chemoterapeutyk Irinotekan. U części chorych może wystąpić niebezpieczna reakcja uboczna na ten lek. Przeczytaj poniżej kiedy do takiej sytuacji może dojść.

U części pacjentów zmagających się z rakiem jelita grubego zastosowanie irinotekanu (nazwa handlowa Camptosar) może wywołać reakcję nadwrażliwości objawiającą się biegunkami, osłabieniem oraz neutropenią- stanem gdzie drastycznie spada liczba granulocytów we krwi. Jest to poważny stan gdyż organizm chorego nie jest w stanie poradzić sobie z szybko postępującymi zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi czy grzybicznymi, które są najczęstszą przyczyną śmierci chorych na nowotwory w czasie stosowania chemioterapii.

U kogo mogą wystąpić efekty uboczne?

W naszym organizmie znajduje się enzym UGT1A1, którego celem jest metabolizowanie m.in. leków w tym irinotekanu.

Enzym ten jest polimorficzny oznacza to, że w naszej populacji występuje w wielu odmianach genetycznych, prowadząc do pojawienia się zmian w jego budowie i działaniu.

Osoby, które posiadają ten enzym składający się z 2 alleli UGT1A1*28 (są homozygotami) charakteryzują się tym, że w genie obecne jest 7 powtórzeń tzw. fragmentu TA zamiast 6 normalnie występujących. Objawia się to tym, że takie osoby mają osłabioną funkcję enzymu i stosowany irinotekan nie jest prawidłowo metabolizowany co zwiększa jego toksyczność. Pacjenci po prostu są nastawieni wówczas na wyższą dawkę leku, co zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji.

Nadwrażliwość na Irinotekan

Dlatego u osób, które posiadają w obu kopiach genu 7 zamiast 6 powtórzeń fragmentu TA zaleca się wprowadzenie obniżonej pierwszej dawki leku, aby zminimalizować toksyczność leku.

Taki sam układ genów (obie kopie genu z 7 powtórzeniami fragmentu TA), posiadają również chorzy na Zespół Gilberta, co oznacza, że w razie konieczności zastosowania irinotekanu w leczeniu raka jelita grubego powinno się bezwzględnie obniżyć u nich pierwszą dawkę leku.

.

[1] http://jnci.oxfordjournals.org/content/99/17/1290.full.pdf+html