Gwarancja pewnego wyniku

Akredytacja wprowadza szereg procedur i zabezpieczeń, które wymuszają na laboratorium określone działania. Działania te podejmowane są po to, aby wykluczyć błąd aparatury, błąd ludzki, ewentualne zanieczyszczenia i inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na wiarygodność wyniku.

Każde badanie ojcostwa testDNA Laboratorium Sp. z o.o.wykonuje na 24 markerach DNA, co daje Państwu pewny i jednoznaczny wynik. Wydawane przez nas wyniki są zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Genetyki Sądowej i Kryminologii.

PCA

Co daje Państwu akredytacja laboratorium?

Ubiegając się o akredytację należy przysłowiowo „prześwietlić” od A do Z całą procedurę badawczą, która do tej pory  była stosowana w laboratorium – aby przystąpić do akredytacji laboratorium powinno jakiś czas funkcjonować stąd ma już opracowaną metodą. Pierwsze co należy zrobić to udowodnić, że metoda ta jest skuteczna, pewna i niezmienna. Nazywamy to walidacją metody. Walidacja stanowi obszerną dokumentację zawierającą mnóstwo obliczeń udowadniających gotowość metody do użytku.

To co dzieje się z Państwa próbkami musi być uregulowane bardzo szczegółowymi procedurami.
.

Eksperci laboratorium testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 

ekspert testDNA

dr Paulina Wolańska-Nowak

 

Dr Paulina Wolańska-Nowak: biolog molekularny z ponad 20-letnim stażem w Pracowni Genetyki Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, gdzie jako biegły opracowała ponad 2 000 ekspertyz zakresu identyfikacji śladów biologicznych zabezpieczanych na miejscu zdarzenia, ustalania ojcostwa i pokrewieństwa w sprawach karnych oraz identyfikacji osobniczej. Odbyła liczne staże zagraniczne m. in. w Forensic Science Service w Birmingham, Metropolitan Police Dpt. w Londynie oraz w Dundee.

 

Autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych z dziedziny genetyki sądowej opublikowanych w liczących się czasopismach naukowych. Brała czynny udział w wielu prestiżowych projektach międzynarodowych m.in. grancie naukowym mającym na celu określenie zastosowania sieci Bayesowskich w kryminalistyce.

 

Autorka kilkunastu referatów ustnych podczas wielu naukowych konferencji międzynarodowych oraz podczas zjazdów Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Jest współautorem książki „Badania DNA dla celów sądowych” cytowanej również na łamach wydawnictwa „Palestra” oraz rozdziału na temat interpretacji wartości ekspertyzy w trzech kolejnych wydaniach Ekspertyzy Sądowej (red.Józef Wójcikiewicz). Od 2013 r. pełni funkcję wykładowcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
.
>

ekspert testDN A

mgr Barbara Prokurat

 

Mgr Barbara Prokurat: biotechnolog od lat związana z laboratorium testDNA. Od 2012r. pełni rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna.

 

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Jednostkami Zdrowia Publicznego” Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Po zakończeniu studiów została zaproszona do opracowania publikacji przeznaczonej dla studentów tegoż kierunku. Obecnie zajmując stanowisko dyrektora ds. operacyjnych nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 

Jest także pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

 

 

..