Szansa na dłuższe życie dla dzieci z mukowiscydozą

Szansa na dłuższe życie dla dzieci z mukowiscydoząNaukowcy ze Stanów Zjednoczonych szacują, że dzieci urodzone w 2010 roku, u których zdiagnozowano mukowiscydozę będą żyć dłużej od tych urodzonych we wcześniejszych latach – informuje czasopismo Annals of Internal Medicine. Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, skrót CF) jest chorobą genetyczną powodującą postępujące uszkodzenia płuc oraz innych organów. W latach 50. dzieci z mukowiscydozą nie dożywały nawet wieku szkolnego.

 

 

 

 

W 1966 roku powstała specjalna fundacja, której zadaniem stało się m.in. rejestrowanie osób cierpiących na to schorzenie. (Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry). Według danych organizacji do 2010 roku ponad połowa z 26 000 pacjentów osiągała już wiek 18 lat – i więcej. Przyczynił się do tego gwałtowny postęp medycyny oraz rozwój nowych metod leczenia choroby. Aktualizowanie danych na temat długości życia ma zarówno dla samych pacjentów, jak i ich rodzin niezwykle istotne znaczenie. Daje bowiem nie tylko nadzieję, ale powala także przygotować się na przyszłość. Informacje te mogą pomóc w planowaniu odpowiedniej opieki zdrowotnej, obejmującej coraz większą liczbę dorosłych. Nadrzędnym celem przeprowadzonych badań stała się ocena długości życia pacjentów na przestrzeni lat 2000-2010. Analiza wykazała, że wskaźnik przeżycia wzrasta w tempie wynoszącym 1,8% na rok.

Wszystko dzięki postępowi medycyny…

Naukowcy przypuszczają, że dzieci urodzone i zdiagnozowane w 2010 roku będą mogły żyć od 40 lat do nawet 56 lat – jeśli obecna tendencja wzrostowa nie ulegnie zmianie. Problematyka wydłużenia życia osób cierpiących na mukowiscydozę jest w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji. Utrzymanie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej, zapewniającej chorym lepsze i dłuższe życie będzie wymagało dużych zasobów finansowych. Działalność jednej organizacji pozarządowej może być w tym przypadku niewystarczająca.

 

UWAGA! Nie wykonujemy opisanego wyżej badania, a artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 


Bezpłatna rozmowa i czat – pomoc 7 dni w tygodniu
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta

Pon-pt: 7:00 – 23:00
Weekendy i święta: 8:00 – 21:00

 

.