Test genetyczny w kierunku diagnozy Zespołu Gilberta

Badanie genetyczne w kierunku diagnozy Zespołu Gilberta jest obecnie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jednoznaczną diagnozę co do ewentualnego zagrożenia i pozwala na podjęcie konkretnych kroków w cel wyeliminowania ryzyka groźnych powikłań!.