HPV — wirus brodawczaka ludzkiego a rak szyjki macicy

Badanie na HPVAż 99,7% przy­pad­ków raka szyjki macicy wywołanych jest przez zakaże­nie wirusem HPV (wirus bro­daw­czaka ludzkiego). Czy wiesz, że według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobiet na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV?!

U 80% pac­jen­tek zakaże­nie prze­b­iega bezob­ja­wowo i ustępuje samoist­nie. Niem­niej jed­nak ważne jest to, iż u 20% wys­tępuje przewlekła forma zakaże­nia wirusem HPV, mogącego doprowadzić do roz­woju raka szyjki macicy.

.

.

Jeśli jesteś kobietą, która:

Jeśli jesteś mężczyzną mężczyzną, który:

Wykonaj badanie DNA na HPV jeśli:

  • Jesteś aktywna(y) seksualnie.
  • Odczuwasz nieprzy­jemne dolegli­wości ze strony układu moczowo-płciowego lub zauważyłaś(eś) niepoko­jące objawy w ich obrę­bie takie jak bro­dawki (kłykciny kończyste) lub też inne stany zapalne.
  • Miałaś wielu part­nerów sek­su­al­nych — przy czym pamię­taj, że każdy nawet poje­dynczy kon­takt sek­su­alny może być powo­dem zakaże­nia HPV.
  • Chcesz wykonać szczepi­onkę na HPV ale już współżyłaś.
  • Masz niepraw­idłowy wynik cytologii.
  • Planu­jesz ciążę.
  • Chcesz upewnić się, że nie grozi Ci rak szyjki macicy.

Pamię­taj, że szy­bka diag­noza może uchronić Cię przed groźnymi powikła­ni­ami w tym m.in rakiem szyjki macicy oraz innymi nowotworami!

Wystar­czy, że zamówisz prosty test i udasz się z nim do swo­jego lekarza, aby mieć pewność, że nie jesteś zakażona(y) wyżej opisanym wirusem. Nie zwlekaj! Badanie jest proste, niein­wazyjne i całkowicie bezbolesne!

Zestaw do badania na HPV
Cena badania : już od 167 zł

Wybierz odpowiedni dla siebie test HPV więcej…

 

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.