Poniżej mogą Państwo pobrać najważniejsze dokumenty niezbędne do wykonania badań genetycznych
po poronieniu
oraz instrukcje jak prawidłowo przygotować materiał poronny do badań.


Jeśli chcesz:

  •  wykon­ać badanie
    chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czyny poronienia
    lub uzyskać więcej infor­ma­cji

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych
infor­ma­cji.