Badanie kariotypu — gdzie mogę wykonać?

.
.Badanie kariotypu wykonuje się z krwi z żyły odłokciowej — czyli tak jak do zwykłej morfologii.

.

Na miejscu wykwalifikowany personel pobiera od Państwa próbkę oraz pomaga uzupełnić formularz zlecenia badania.

.

.


Badanie kariotypu możecie Państwo wykonać m.in. w następujących miejscowościach:

.


.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 14/09/2018, Data aktualizacji: 20/09/2018