Badanie przyczyn poronienia

dowiedz_sie_wiecej_o_badaniu_teraz_2Poroniłaś i nie wiesz z jakiej przyczyny? Boisz się o kolejne ciąże? Szukasz informacji i wsparcia?

Poronienie to niestety bardzo częsta przypadłość. Już prawie co szósta ciąża kończy się przedwcześnie. W skali roku daje to około 40 tysięcy utraconych ciąż. Według klasyfikacji naukowej, poronieniem nazywamy zakończenie ciąży przed 22 tygodniem. Do 75% z nich dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży.

 

Najczęstsze przyczyny poronienia

GenetycznegenetycznePowodują około 70% poronień. Występują, kiedy w zapłodnieniu bierze udział wadliwy materiał genetyczny.AnatomicznewedzajnaWady anatomiczne narządów rozrodczych powodują około 10% poronień i mogą wymagać interwencji chirurgicznejInfekcjeinfekcja Zakażenie wirusowe i bakteryjne stanowią bardzo  duże zagrożenie dla ciąży. Wymagają leczenia przed następną ciążą.ImmunologiczneimmunologiczneUkład immunologiczny kobiety zwalcza zarodek, biorąc go za ciało obce.

Określenie powodów poronienia jest bardzo istotne dla twojego zdrowia  i kolejnych ciąż. Zaleca się przeprowadzić badania po każdym poronieniu, stopień zaawansowania zależy jednak od oceny lekarza, który przeprowadzi Cię przez cały proces diagnostyki.

Co warto zbadać po poronieniu?  

 

Badanie mate­ri­ału po poronieniu

Najskuteczniejszym metodą określania przyczyn poronienia jest badanie materiału poronnego. Jeżeli więc istnieje taka możliwość, wykonaj je jako pierwsze. Badanie płodu po poronie­niu udziela najwięk­szej ilości odpowiedzi. Pozwala na:

stwierdze­nie, czy wady genetyczne występujące płodu były powo­dem utraty ciąży, 

określenie szans utrzy­ma­nia następ­nych ciąż,

ujaw­nienie wad chromosomów,

określenie kolejnych kroków w diag­nos­tyce,

uzyskanie wsparcia psy­cho­log­icznego dla pary, która straciła ciąże. Dzięki badaniom, rodzice wiedzą, że nic nie można było zrobić i nawet jeżeli ciąża by przetrwała, dziecko urodziłoby się z poważnymi wadami.

To badanie możesz wykonać tutaj

01 (2)

.

Jedną z przyczyn poronienia może być trombofilia wrodzona

Trombofilia wrodzona jest genetyczną skłonnością do tworzenia zakrzepów.

Ciąża jest już stanem podwyższonego ryzyka, ponieważ zachodzące zmiany w gospodarce hormonalnej zwiększają krzepliwość krwi. Sprzyja temu także ucisk na żyły biodrowe wywołany przez powiększającą się wraz z rozwojem dziecka macicę. Dodatkowo jeśli u danej ciężarnej występują genetyczne skłonności do zakrzepicy (trombofilii)ryzyko jej wystąpienia wzrasta 8-krotnie. Zagrożenie poronieniem we wczesnej ciąży i występowaniem nawykowych poronień zwiększają mutacje, które są obecne przy trombofilii wrodzonej:

•  C677T genu MTHFRred-blood-plasma-cells

•  G20210A genu protrombin

•  czynnika V Leideny

Dzięki badaniu genetycznemu możesz dowiedzieć się, czy występują mutacje przyczyniające się do poronień. Kiedy wynik będzie pozytywny, znacznie szybciej będziesz mogła rozpocząć właściwe leczenie, które  pozwoli Ci uniknąć utraty ciąży.

Dowiedz się więcej: jakie zagrożenie niosą ze sobą mutacje występujące przy trombofilii wrodzonej.

To badanie wykonasz tutaj

.

.

 

 

Badanie kariotypu rodziców

Drugim badaniem genetycznym jakie należy przeprowadzić jest badanie kariotypu partnerów. Polega na odczycie obrazu ludzkich chromosomów i poszukiwaniu nieprawidłowości. Gdyż często to one są winne niedonoszenia ciąży. Zaburzenia chromosomowe zakłócają rozwój płodu i w przypadku wystąpienia określonych wad, rodzice mogą starać się o dziecko, tylko pod ścisłą kontrolą lekarza.

To badanie znajdziesz tutaj

 

 

DNA copying, Real-time PCR cycler, white gloves, close

 

 

 

 

 

 

 

.

 Jakie bada­nia przeprowadzić po poronieniu?

Należy pamiętać, że każde poronie­nie ma charak­ter indy­wid­u­alny i  nie  ist­nieje więc jeden schemat diag­nos­tyki.   Badanie mate­ri­ału z poronienia to najis­tot­niejsze z badań, które należy przeprowadzić po poronie­niu, jed­nak nie zawsze jest ono wystar­cza­jące. Pozostałe badania jakie można przeprowadzić w poszukiwaniu przyczyny poronienia:

  • Badanie histopa­to­log­iczne – w którym badane są pozostałości po ciąży uzyskane w trak­cie zabiegu łyżeczkowa­nia macicy
  • Laparoskopia i his­teroskopia HSC — bada­nia budowy macicy i niepraw­idłowości w obrę­bie narządów rod­nych, w poszuki­wa­niu np. wad wrod­zonych budowy macicy, zrostów wewnątrz­maci­cznych, polipów, mięś­ni­aków macicy,  tor­bieli na jajnikach,
  • Badanie poziomu hor­monu tar­czycy TSH i poziomu hor­monów FT3FT4
  • Bada­nia poziomu prog­es­teronu, pro­lak­tyny, testos­teronu, FSH (bada­nia hormonalne)
  • Badanie w kierunku wyk­luczenia zespołu Hugh­esa (zespół anty­fos­folipi­d­owy APS) – badanie obec­ności prze­ci­w­ciał . W zes­pole anty­fos­folipi­dop­wym orga­nizm kobi­ety zmuszany do pro­dukcji prze­ci­w­ciał prze­ci­wko włas­nym tkankom.
  • Badanie obec­ności prze­ci­w­ciał bloku­ją­cych ALLO-MLR i test cyto­toksy­czny.  Niski poziom lub brak prze­ci­w­ciał bloku­ją­cych może powodować poronie­nie. Jeżeli układ odpornoś­ciowy potrak­tuje zar­o­dek jako ciało obce, to po prostu go zniszczy.
  • Badanie nasienia

To spis najpopularniejszych badań, które tylko w bardzo wyjątkowych okolicznoś­ci­ach nie określą przy­czyny poronienia. Najważniejszą rolę w diag­nos­tyce poronienia speł­nia lekarz i to on powinien wskazy­wać kierunek badań.

 

Chęt­nie doradzimy

msJeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl

Chęt­nie doradzimy.

 

Data publikacji: 05/08/2015, Data aktualizacji: 11/03/2016