Indeks badań genetycznych

W indek­sie zna­jdą Państ­wo wykaz badań gene­ty­cznych i paki­etów badań dostęp­nych w naszej ofer­cie. Wystar­czy w okienku niżej wpisać nazwę bada­nia, genu lub choro­by i wcis­nąć Enter lub przy­cisk “Szukaj”.  Po kilku sekun­dach  w wynikach wyszuki­wa­nia pojaw­ią się wszys­tkie bada­nia i paki­ety zaw­ier­a­jące dane zapy­tanie. W przy­pad­ku pytań zaprasza­my do kon­tak­tu.

.

Trombofilia wrodzona + celiakia

550,-

Trombofilia wrodzona + celiakia Image

 

  • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
  • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
  • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Tagi: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8, mutac­ja genu MTHFR, mutac­ja MTHFR, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność

 

Trombofilia wrodzona + celiakia

550,-

Trombofilia wrodzona + celiakia Image

 

  • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
  • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
  • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Tagi: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8, mutac­ja genu MTHFR, mutac­ja MTHFR, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność

 

Zobacz też:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 30/07/2018, Data aktualizacji: 19/02/2019