Indeks badań genetycznych

W indek­sie zna­jdą Państ­wo wykaz badań gene­ty­cznych i paki­etów badań dostęp­nych w naszej ofer­cie. Wystar­czy w okienku niżej wpisać nazwę bada­nia, genu lub choro­by i wcis­nąć Enter lub przy­cisk “Szukaj”.  Po kilku sekun­dach  w wynikach wyszuki­wa­nia pojaw­ią się wszys­tkie bada­nia i paki­ety zaw­ier­a­jące dane zapy­tanie. W przy­pad­ku pytań zaprasza­my do kon­tak­tu.

.

Przyczyny niepłodności męskiej

747,-

Przyczyny niepłodności męskiej Image

 

  • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
  • Badanie kar­i­o­ty­pu
  • Pobranie próbek w placów­ce
  • Tele­fon­icz­na kon­sul­tac­ja wyniku z gene­tykiem (30 min­ut roz­mowy)
  • Wynik w 3–4 tygod­nie

Tagi: bada­nia na niepłod­ność, bada­nia dla mężczyzn, hemochro­ma­toza, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność

 

Przyczyny niepłodności męskiej

747,-

Przyczyny niepłodności męskiej Image

 

  • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
  • Badanie kar­i­o­ty­pu
  • Pobranie próbek w placów­ce
  • Tele­fon­icz­na kon­sul­tac­ja wyniku z gene­tykiem (30 min­ut roz­mowy)
  • Wynik w 3–4 tygod­nie

Tagi: bada­nia na niepłod­ność, bada­nia dla mężczyzn, hemochro­ma­toza, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność

 

Zobacz też:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 30/07/2018, Data aktualizacji: 19/02/2019