Zamów bezpłatnego kuriera po odbiór swoich próbek

UPS   Przesyłki obsługuje firma UPS. Kuriera można zamówić tylko na terenie Polski.

Kuri­er odbiera przesył­ki w ciągu całego dnia (zwyk­le  w godz­i­nach 9.00 do 16.00). Nie ma możli­woś­ci zamówienia kuri­era na konkret­ną godz­inę. Jeśli nie jesteś dostęp­ny w tych godz­i­nach prób­ki zapakowane do kop­er­ty z nakle­jonym lis­tem prze­wozowym możesz dostar­czyć do punk­tu UPS —  w przy­pad­ku tej opcji nie musisz wypeł­ni­ać for­mu­la­rza zamówienia kuri­era.

Adresy punk­tów odbioru przesyłek UPS zna­jdziesz tutaj…

Zamawiam kuriera jako:

Prosimy wybrać badanie z listyPrze­jdź dalej

Data publikacji: 17/09/2015, Data aktualizacji: 30/05/2019