Mutacja BRCA2 przyczyną rozwoju nowotworów płuc?

Mutacja BRCA2 przyczyną rozwoju nowotworów płuc?Wyniki przeprowadzonych w ostatnim czasie badań wskazują, że geny odpowiedzialne za ryzyko wystąpienia raka piersi, mogą również zwiększyć niebezpieczeństwo rozwoju nowotworu płuc u palaczy.

Jak sugerują rezultaty analiz opublikowanych niedawno w czasopiśmie Nature Genetics, jedna na cztery palące osoby, u której doszło do mutacji genu BRCA2, zapadnie na raka płuc. Najnowsze odkrycia wydłużają listę chorób wywołanych mutacją tego genu – do których należą już rak piersi, jajnika czy prostaty – o nowe typy nowotworów.

Za ryzyko rozwoju choroby może odpowiadać nawet 50 różnych genów

Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi wielu schorzeń, począwszy od chorób serca, rozedmy płuc, a skończywszy na wspomnianym raku. Niemniej jednak tylko u 15% palaczy istnieje szansa zapadnięcia na nowotwór płuc. Celem naukowców było określenie genetycznych czynników mających wpływ na ujawnienie się choroby. Co ciekawe eksperci nie zajęli się mutacją genu BRCA2, lecz przeprowadzili oni badania asocjacyjne całego genomu (ang. genome-wide association study), które umożliwiają analizę wszystkich znanych genów. Specjaliści porównali informacje genetyczne pochodzące od ponad 11.000 chorych ze zdiagnozowanym rakiem płuc z danymi należącymi do 15.000 zdrowych pacjentów. Efektem tych działań było znalezienie 50 potencjalnych mutacji, z czego jedna z nich, występująca u 2% Europejczyków faktycznie zwiększała ryzyko zachorowania. Stwierdzono również, że niebezpieczeństwo zapadnięcia na nowotwór płuc jest wśród palaczy aż dwukrotnie większe.

Wykonywanie badań przesiewowych wśród palących wciąż budzi wiele kontrowersji; eksperci zwracają jednak uwagę na potrzebę monitorowania stanu zdrowia palaczy tzw. wysokiego ryzyka. Ponadto twierdzi się, że u osób w których rodzinach pojawiały się już wcześniej nowotwory prowadzenie tego rodzaju badań jest także jak najbardziej uzasadnione.

Nie jest jeszcze do końca jasne czy obecność opisanej mutacji genetycznej stanowi wystarczający powód zakwalifikowania danej osoby do grupy o wysokim ryzyku zachorowalności. Wielu badaczy twierdzi, że leki stosowane w leczeniu raka, do których należą inhibitory PARP mogą pomóc pacjentom cierpiącym na nowotwór ze stwierdzoną mutacją. Co więcej leki te mogą być niezwykle przydatne chorym na inne typy raka, których rozwój jest następstwem mutacji w genie BRCA.
Uwaga! Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych badań

 

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019