Pakiet badań po poronieniu

Jedno badanie, dzięki któremu zwiększasz szanse na urodzenie dziecka

Czy wiesz, że poronienia (szczegól­nie poronienia nawykowe) mogą być spowodowane pozornie niegroźny­mi mutac­ja­mi w genach? Bada­nia pokazu­ją, że aż 74% pac­jen­tek ze stwierd­zoną bard­zo powszech­ną mutacją w genie MTHFR poroniło 2 lub więcej razy. Tym­cza­sem wykonu­jąc proste badanie jesteś w stanie znacznie zwięk­szyć swo­je szanse na dziecko.

.

Po poronieni­ach Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca wyko­nanie bada­nia szczegól­nie w kierunku mutacji czyn­ni­ka V Lei­den i mutacji genu pro­trom­biny. Dzię­ki bada­niu, lekarz ma możli­wość dobra­nia odpowied­niego i bard­zo prostego leczenia dla Ciebie, które zwięk­sza możli­wość donoszenia ciąży.
.

Wybierając pakiet badań po poronieniu zyskujesz:

  • szan­sę na szczęśli­we donosze­nie ciąży
  • wiedzę czy poronie­nie było spowodowane mutac­ja­mi w genach V Lei­den (tzw. F5), pro­trom­biny (tzw. F2) lub MTHFR
  • infor­ma­cję, czy dobrze przyswa­jasz kwas foliowy
  • spokój i bez­pieczeńst­wo przy kole­jnej ciąży 

.

Co badamy?

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik

Jak zamówić pakiet badań po poronieniu?

Wystar­czy, że zamówisz go przez naszą stronę inter­ne­tową, na cza­cie lub pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej z naszą kon­sul­tan­tką. Nasz kuri­er za dar­mo dostar­czy Ci zestaw pod wskazany adres.

.
Za pomocą dołąc­zonych w zestaw­ie wymazówek 10-krot­nie potrzesz wnętrze swo­jego policz­ka. Dzię­ki temu szy­bko i bezboleśnie pobierzesz mate­ri­ał niezbęd­ny do bada­nia. Po pobra­niu wymazu z policz­ka skon­tak­tuj się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który bezpłat­nie odbierze przesyłkę. Badanie  możesz także wykon­ać w jed­nej z 200 naszych przy­chod­ni, która jest najbliżej Two­jego domu. Zadz­woń do nas, a my umówimy Cię na wiz­ytę w wybranej przez Ciebie placów­ce.

.

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). 

Badanie możesz wykon­ać
samodziel­nie w domu 
lub w 1 z 200 naszych placówek w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę.

 

 

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 10–14 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na
  z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu


co_badamy_05

Umów się już dziś na konsultację wyniku

Swój wynik możesz omówić z naszym lekarzem gene­tykiem pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy
tele­fon­icznej. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je,
a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie.

Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły!

Zobacz też: Dlaczego warto wykon­ać badanie płci dziec­ka po poronie­niu?
Badanie przyczyn poronienia

Jeżeli do poronienia doszło przez niepraw­idłowoś­ci gene­ty­czne pło­du, tylko badanie mate­ri­ału poron­nego może wskazać przy­czynę poronienia. U pon­ad 60% poro­nionych w pier­wszym trymestrze dzieci, stwierdza się obec­ność wad gene­ty­cznych, powodu­ją­cych poronie­nie. Jeżeli do poronienia doszło niedawno i zależy Ci na szy­bkim ustal­e­niu przy­czyny poronienia to badanie jest dla Ciebie. Badanie takie jest rekomen­dowane po każdym poronie­niu i pozwala określić rokowa­nia na kole­jną ciąże.

Wynik kon­sul­towany jest z gene­tykiem
Badanie przy­czyn poronienia

 czy_wiesz_ze_

W naszym lab­o­ra­to­ri­um usta­lamy także płeć po poronie­niu nieza­leżnie od dłu­goś­ci trwa­nia ciąży..

W przy­pad­ku przed­w­czes­nego obu­mar­cia ciąży od ustal­e­nia płci uza­leżniona jest rejes­trac­ja dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz możli­wość sko­rzys­ta­nia z praw należą­cych się rodz­i­com po poronie­niu.

Dowiedz się więcej 

.

badania_po_poronieniu Dowiedz się więcej:

Sprawdź, dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Kiedy warto wykon­ać badanie czyn­nik V Lei­den?
Poronienia nawykowe a mutac­ja MTHFR
Trom­bofil­ia wrod­zona a ciąża

Badanie przy­czyn poronienia moż­na przeprowadz­ić także na mate­ri­ale poron­nym
.

Bada­nia po poronie­niu wykonasz w placówkach: AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary

Badanie doty­czy: przy­czyny poronienia, bada­nia po poronieni­ach, poronienia nawykowe


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.