Podwójna mastektomia nie jest konieczna?Podwójna mastektomia nie jest konieczna?

Wiele kobiet po usłyszeniu diagnozy o raku piersi poddaje się zabiegowi podwójnej mastektomii, która polega na usunięciu obu piersi. Wyniki badań przeprowadzonych przez University of Michigan Comprehensive Cancer Center sugerują, że nawet 70% pacjentek decyduje się na taki właśnie krok, mimo iż ryzyko rozwoju nowotworu w drugiej zdrowej piersi jest w ich przypadku stosunkowo niewielkie.

Według American Cancer Society tylko w tym roku na raka piersi w Ameryce zapadnie ponad 235.000 osób, z czego umrze aż 40.430 chorych. Naukowcy zwrócili uwagę na fakt, że kobietom, u których w rodzinie pojawił się już rak piersi bądź jajnika, wywołany mutacją genu BRCA1 lub BRCA2 zaleca się wykonanie podwójnej mastektomii, ponieważ ryzyko zaatakowania przez nowotwór drugiej piersi jest w ich przypadku znacznie większe. Jak się jednak okazuje, zaledwie 10% chorych kobiet zalicza się do tej właśnie grupy.

W związku z tym naukowcy zadają sobie pytanie o sens tego rodzaju działań. W tym celu zbadali oni 1447 kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi, u których nie doszło do nawrotu choroby. Z analizy danych wynika, że zabiegowi podwójnej mastektomii podało się 8% pacjentek, natomiast 18% rozważało taką możliwość.

Lekarze powinni mieć świadomość jak obawy pacjenta wpływają na podejmowane przez niego decyzje.

Usunięcie piersi nie zawsze jest potrzebne…

Wyniki przeprowadzonych testów wykazały, że aż 75% pacjentek boi się nawrotu choroby i jest to główny powód, dla którego decydują się one na zabieg podwójnej mastektomii. Lekarze podkreślają jednak, że rozwój nowotworu w jednej piersi wcale nie zwiększa ryzyka zaatakowania także tej drugiej. Po ocenie historii chorób występujących w rodzinach badanych pacjentek oraz analizie wyników testów genetycznych, stwierdzono, że w rodzinach 70 % chorych, które poddały się usunięciu obu piersi nie znaleziono żadnych genetycznych czynników ryzyka. Wiele z tych kobiet mogło mieć wykonaną lumpektomię, czyli zabieg polegający na usunięciu zmiany nowotworowej wraz z otaczającymi ją tkankami, która umożliwia jednak zachowanie piersi. Zabieg ten jest dla pacjentek bardziej korzystny, gdyż nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia groźnych powikłać, a czas rekonwalescencji jest w tym przypadku znacznie krótszy. Eksperci sądzą więc, że kobietom, u których w rodzinie nie stwierdzono wyraźnych obciążeń genetycznych należy odradzać wykonywanie zabiegu usunięcia obu piersi.

Niezwykle ważna jest w tym przypadku odpowiednia edukacja chorych na temat wszelkich korzyści i zagrożeń związanych z taką właśnie operacją. Lekarze powinni mieć również większą świadomość obaw towarzyszących pacjentkom, decydującym się na podwójną mastektomię.

Uwaga! Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych badań

.

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019