Badanie WES STANDARD TRIO + RODZICE (1+2) – diagnostyka dziecka i profilaktyka rodziców

14997,-

Badanie WES TRIO (Whole Exome Sequencing) to najszersze dostępne badanie genetyczne dla dzieci i dorosłych. Polega ono na analizie całego eksomu, czyli wszystkich (ok. 23 000) genów dziecka i porównaniu ich z genami rodziców. Wykonuje się je w celu wykrycia przyczyny występujących objawów u dziecka. Analiza jest wykonywana indywidualnie, w zależności od tego jakie problemy zdrowotne występują u pacjenta.

 

Włączenie rodziców do analizy daje największe możliwe szanse spośród testów genetycznych na poznanie przyczyny objawów pacjenta. Dzięki analizie porównawczej materiału DNA rodziców i dziecka razu można zyskać pewność, które zmiany w genach wykryte u dziecka są niebezpieczne i czy zostały odziedziczone po rodzicach.

 

Badanie WES TRIO daje szansę na wprowadzenie ukierunkowanego leczenia, dzięki poznaniu diagnozy. Dla wielu pacjentów jest to badanie rozstrzygające, a jego wynik to szansa na poprawę stanu zdrowia.

 

Rodzice otrzymują własne wyniki z informacjami PROFILAKTYCZNYMI.

 

Badanie jest objęte konsultacją ze specjalistą genetykiem PRZED badaniem oraz 3 konsultacjami genetycznymi WYNIKÓW.

 

Opis

Badanie WES STANDARD TRIO to badanie genetyczne wykonywane metodą Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS). Dzięki użyciu tej technologii test jest w stanie w jednej analizie sprawdzić tysiące możliwych genetycznych przyczyn objawów pacjenta – niezależnie od tego czego dotyczą. Badanie w pierwszym etapie ‘rozczytuje’ budowę wszystkich genów zarówno rodziców jak i dziecka. Ich porównanie daje szansę na wykrycie u dziecka mutacji odpowiedzialnej za objawy.

 

Włączenie rodziców do analizy zwiększa szansę na znalezienie przyczyny objawów o około 15%. 

 

 

Podczas konsultacji wyniku, lekarz genetyk pomaga go zrozumieć i dobrać odpowiednie dalsze postępowanie. Konsultacja kończy się wydaniem pisemnych zaleceń.

 

Próbka: wymaz z policzka

 

Czas oczekiwania na wynik: do 10 tygodni

 

 • Bezpłatna organizacja pobrania próbki – nawet w domu pacjenta!
 • Bezpłatna obsługa kurierska
 • Dostęp do Panelu Pacjenta – gwarancja bezpieczeństwa danych osobowych i medycznych

 

Wskazania

Badanie WES jest to analiza genów pacjenta pod kątem indywidualnych objawów. Może zostać wykonane zarówno u dzieci jak i dorosłych – u każdego, kto boryka się z niezdiagnozowanymi objawami. Analiza będzie dotyczyć wszystkich objawów występujących u pacjenta.

 

Najczęściej badanie WES wykonują pacjenci z poniższymi problemami:

 • objawy ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju, w tym rozwoju mowy,
 • zaburzenia napięcia mięśniowego, dystrofie mięśniowe i problemy z poruszaniem się,
 • padaczki i drgawki, ‘zawieszenia’,
 • nietypowe rysy twarzy i nietypowa budowa ciała (dysmorfie),
 • opóźnione osiąganie kamieni milowych rozwoju u dzieci,
 • podejrzenie wrodzonej choroby metabolicznej,
 • wybiórczość pokarmowa,
 • częste infekcje i zaburzenia odporności,
 • zaburzenia hematologiczne i kardiologiczne,
 • choroby płuc,
 • skolioza, nadmierna mobilność stawów, dysplazja, krzywica, wrodzona łamliwość kości – problemy ortopedyczne.

 

W ramach badania WES Standard TRIO gwarantujemy konsultację genetyczną PRZED badaniem. Podczas niej lekarz genetyk zakwalifikuje pacjenta do badania. Pomoże również w wypełnieniu dokumentacji medycznej i prawidłowym opisie objawów – jest to kluczowe dla poprawności analizy.

Konsultacje genetyczne

W ramach badania WES STANDARD gwarantujemy dwie konsultacje z lekarzem genetykiem.

 

Jaki jest cel konsultacji PRZED badaniem?

Podczas konsultacji lekarz przeprowadzi pełen wywiad medyczny. Na tej podstawie lekarz podejmie decyzję czy pacjent ma wskazania do wykonania badania WES. Następnie lekarz wypełni potrzebną dokumentację medyczną, opisując występujące objawy. Ponieważ analiza WES jest indywidualna, opis objawów jest kluczowy i może zdecydować o jej poprawności.

 

Czas trwania: 30 minut

 

Jaki jest cel konsultacji PO badaniu?

Konsultacja wyniku badania jest niezbędna dla jego dobrego zrozumienia. Lekarz genetyk poprawnie zinterpretuje wynik i wskaże dalsze postępowanie – możliwe leczenie, terapię, czy dodatkowe badania. Pacjent nigdy nie powinien interpretować wyniku samodzielnie, ponieważ jego niepoprawne może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Po konsultacji lekarz wystawia pisemne zalecenia dla pacjenta.

 

3 konsultacje po 30 minut: dla dziecka i dla rodziców

Szybkie terminy konsultacji – maksymalnie do 2 tygodni!

 

Kto konsultuje naszych pacjentów?

 • Dr n. med. Magdalena Anna Janeczko, specjalista pediatrii i genetyki klinicznej
 • Dr n. med. Artur Dobosz, specjalista genetyki klinicznej 
 • Lek. med. Beata Kozak – Klonowska, specjalista genetyki klinicznej 

Certyfikacja i zakres

Badanie WES nie jest równe badaniu WES. Różnice między badaniami WES na rynku są związane z ich zakresem, ale również jakością.

 

ZAKRES

Badanie WES STANDARD TRIO + RODZICE obejmuje wynik dla dziecka i wyniki dla rodziców. Na wyniku dziecka mogą zostać zaraportowane zmiany w genach w obszarze badanego eksomu:

 • mutacje punktowe w genach związanych z objawami (również mutacje rzadkie – VUS)
 • zmiany liczby kopii (CNV)
 • mutacje w mtDNA (DNA mitochondrialnym)
 • za zgodą: informacje profilaktyczne (wykryte mutacje patogeniczne wg ClinVar), np. trombofilia wrodzona, onkogeny, mutacje w genie MTHFR

Na wynikach rodziców mogą zostać zaraportowane:

 • informacje profilaktyczne (wykryte mutacje patogeniczne wg ClinVar) – niezwiązane z objawami 

CERTYFIKACJA

O jakości analiz świadczą przede wszystkim uzyskane przez laboratorium certyfikaty. Certyfikaty dają gwarancję, że laboratorium stosuje proces analizy, który zapewnia wiarygodność i powtarzalność wyników, a także że zostały wdrożone restrykcyjne normy i standardy pracy. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.

 

Jakie certyfikaty posiada laboratorium wykonujące badanie WES STANDARD?

 

⭐ EMQN (Europejska Agencja Kontroli Jakości Badań Genetycznych)

 

⭐ Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

 

⭐ Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001: 2015

 

⭐ CDC (Centers for Disease Control and Prevention), NSQUAP (Newborn Screenig Quality Assurance Program)

 

⭐ CF EQA (Cystic Fibrosis External Quality Assessment process)

Badanie krok po kroku

cena 14997,-

ilość:
wysyłka
Ekspresowa wysyłka w ciągu 24 godzin
dostawa
Wysyłka 0zł (kurier, paczkomat)
zwrot
Bezproblemowy zwrot w ciągu 14 dni
PayPo
Kup już dziś
zapłać za 10 dni