Sądowe ustalenie ojcostwa – jakie dokumenty są potrzebne do realizacji badania?

sądowe ustalenie ojcostwaSądowe ustalenie ojcostwa odbywa się zgodnie z formalną procedurą. Przed pobraniem próbek weryfikowana jest m.in. tożsamość badanych. Dlatego do punktu pobrań DNA należy przyjść z aktualnymi dokumentami tożsamości. Sąd, dla którego wynik badania genetycznego będzie najważniejszym dowodem w spawie, musi mieć bowiem pewność, że w badaniu brały udział odpowiednie osoby.

Sądowe ustalenie ojcostwa – na podstawie jakich dokumentów weryfikowana jest tożsamość badanych?

Uczestnicy badania mogą okazać dowód osobisty lub paszport. W przypadku dziecka, które nie skończyło jeszcze 18 lat, tożsamość potwierdza się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia. Wszystkie dokumenty muszą być oczywiście ważne. Warto pamiętać, że oprócz domniemanego ojca i dziecka musi je okazać również matka, ponieważ sądowe ustalenie ojcostwa wymaga jej udziału w badaniu. Pracownicy laboratorium sporządzają kserokopie dokumentów tożsamości i dołączają je później do dokumentacji z przeprowadzonego badania.

Na miejscu w placówce  osoby biorące udział w teście, z pomocą personelu medycznego,  wypisują też dokumenty zlecenia badania. Ich wypełnienie jest niezbędne, jeśli sądowe ustalenie ojcostwa ma dojść do skutku.

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak wygląda procedura pobrania materiału w placówce?

Przede wszystkim wszystkie próbki DNA (wymaz z policzka lub krew) pobiera osoba z personelu medycznego. Otrzymuje ona wcześniej specjalne upoważnienie od eksperta ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, pełniącego funkcję biegłego sądowego. Próbki pobierane są kolejno od wszystkich uczestników testu. Aby sporządzić wymaz z policzka osoba upoważniona do jego pobrania wkłada do ust pacjenta specjalną, sterylną wymazówkę, czyli długi patyczek z bawełnianą nasadką na jednym z końców. Następnie dotyka nią o wewnętrzną ścianę jednego z policzków i pociera – płynnym, energicznym ruchem, ok. 10 razy, w kierunku tam i z powrotem. W ten sam sposób pobiera wymaz z drugiego policzka, przy pomocy odrębnej wymazówki. Wszystko trwa zaledwie chwilę, jest bezpieczne i całkowicie bezbolesne.

Sądowe ustalenie ojcostwa wymaga również spisania specjalnego protokołu z pobrania, na których swoje odręczne podpisy składają wszystkie osoby, od których pobrano próbki DNA.

Dzięki formalnej procedurze pobrania próbek, wynik badania w kierunku sądowego ustalenia ojcostwa może zostać użyty jako wiarygodny dowód w sprawie.
W przypadku testu prywatnego rezultat analizy stanowi jedynie dowód wstępny i to sąd decyduje, czy wystarczy on do wydania wyroku, czy potrzebne jest sądowe ustalenie ojcostwa z pełną procedurą. Choć oczywiście oba testy na ojcostwo, zarówno sądowy jak i prywatny są tak samo pewne.

 

Data publikacji: 02/05/2017, Data aktualizacji: 10/12/2018