Zjawisko łamliwego chromosomu Y przyczyną jego utraty?

Zjawisko łamliwego chromosomu Y przyczyną jego utraty?Badania genetyczne przeprowadzone przez naukowców z University of Texas Arlington na ponad 4 000 gatunkach chrząszczy są źródłem nowej teorii, która być może pozwoli odpowiedzieć na pytanie o przyczynę zjawiska utraty chromosomu Y, które podobnie jak u innych gatunków występuje także u ludzi. Naukowcy teorię tę nazwali „hipotezą łamliwego chromosomu Y”

Eksperci przypuszczają, że największy wpływ na wadliwość chromosomu Y ma proces mejozy, a więc podziału jądra komórkowego, mającego z kolei kluczowe znaczenie w produkcji nasienia. Według specjalistów istotna jest w tym przypadku także wielkość obszaru, w jakim informacja genetyczna z chromosomów X i Y miesza się ze sobą lub ulega rekombinacji. Do tej pory badania nad chromosomami płci były wykonywane na ssakach lub muszkach owocowych. Tymczasem eksperci z UT Arlington uważają, że chrząszcze ze względu na swoją niezwykłą różnorodność są równie interesującym obiektem badań. Naukowcy byli ciekawi czy nowe testy, wykonywane na tej właśnie grupie owadów ujawnią jakieś nieznane dotąd informacje na temat ewolucji chromosomów płciowych.

Chromosomy X i Y determinują płeć człowieka. Posiadanie kombinacji chromosomów XX warunkuje płeć żeńską, natomiast XY męską. Chromosomy płciowe były obiektem zainteresowań wielu badaczy, którzy analizowali je głównie w celu dokładniejszego poznania ewolucji człowieka oraz towarzyszących mu chorób. Wynika to z faktu, że istnieje wiele schorzeń, które wiąże się właśnie z chromosomami płci, a które mogą być spowodowane ich nieprawidłową ilością. Przykładem choroby sprzężonej z płcią jest chociażby hemofilia.

U chrząszczy, podobnie jak u ludzi, płeć warunkowana jest przez opisane powyżej chromosomy. Chromosom Y jest zwykle mniejszy od chromosomu X. Naukowcy w różnoraki sposób starają się wyjaśnić teorię utraty chromosomu Y. Niektórzy specjaliści twierdzą, że nie jest on nośnikiem zbyt wielu ważnych informacji genetycznych, dlatego jest tak naprawdę zbędny. Są wśród nich i tacy, którzy przypuszczają, że za jakiś czas cała informacja genetyczna w nim zawarta ulegnie całkowitemu zanikowi.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat zjawiska utraty chromosomu Y naukowcy z teksańskiego uniwersytetu przeanalizowali kariotypy 4 724 gatunków chrząszczy. Posłużyli się przy tym bazą danych „Coleoptera” – ogólnoświatową bazą wiedzy na temat chrząszczy. Już w początkowej fazie badań znaleźli oni dość istotne różnice w systemach chromosomów płci. Następnie ograniczyli się do analizy dwóch największych gatunków chrząszczy: Polyphaga oraz Adephaga. Pierwsza grupa owadów charakteryzowała się dużą stabilnością chromosomów, druga już znacznie mniejszą. Hipoteza kruchego chromosomu Y koncentruje się na sposobie, w jaki chromosomy X i Y dzielą się podczas produkcji nasienia. Wiele gatunków – w tym także człowiek – posiada na chromosomach płciowych specjalne miejsca zwane regionami pseudoautosomalnymi (PAR). Są to niewielkie fragmenty chromosomów, które ulegają rekombinacji. Istnieją jednak gatunki nieposiadające takich regionów w ogóle.

Prowadzone już wcześniej badania genetyczne wykazały, że selekcja naturalna zawęża obszar rekombinacji zachodzącej miedzy chromosomami płci, umożliwiającej przekazywanie genów.

Zespół badaczy z University of Texas Arlington dokonał porównania wyników uzyskanych z analizy chrząszczy z wynikami badań wykonywanych na innych gatunkach. Jak się okazało ssaki łożyskowe do właściwego podziału chromosomów potrzebują wspomnianych już regionów pseudoautosomalnych, podczas gdy torbacze, do których zalicza się m.in. kangur już nie. Zgodnie z powstała hipotezą ssaki łożyskowe są dużo bardziej narażone na utratę chromosomu Y niż np. torbacze. Badania pokazały ponadto, że chromosomy płci ssaków czy ptaków są dużo bardziej stabilne niż np. ryb.

7 lipca 2014


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej informacji na temat samego badania lub mają inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłatnym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w godzinach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedziałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 18/05/2015