Serdecznie zapraszamy szpitale, lekarzy i położne do podjęcia współpracy w zakresie
genetycznej diagnostyki poronień

Dlaczego warto nawiązać współpracę z laboratorium testDNA?

Przekazujemy nieodpłatne specjalne zestawy do zabezpieczenia próbek.
Zabezpieczony materiał odbieramy na nasz koszt.
Dostarczamy niezbędne materiały źródłowe i informacyjne.
Przeprowadzamy szkolenia personelu medycznego.
Dajemy możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem genetykiem.