Cennik testów na ojcostwo w akredytowanym laboratorium

Zbadaj dowolne próbki w jednej cenie z GWARANCJĄ!

pro­moc­ja

Badanie DNA na ojcostwo na miejscu w przychodni

Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia. Wynik już w 3 dni robocze.cennik_img

Odbiór próbek
Raty

Badanie DNA (w cenie jest zestaw do pobrania próbek)

Test możesz zro­bić samemu w domu. Prób­ki odbierze­my od Ciebie kuri­erem lub możesz je przynieść do naszej przy­chod­ni. Badanie dowol­nych próbek-włosy, szc­zotecz­ka do zębów itp.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty

Zestaw do pobrania próbek w domu

Pobierz prób­ki samodziel­nie w domu — wymazy z policz­ka lub inne np. włosy, sztućce, smoczek itp.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty

Sądowe badanie DNA na ojcostwo

Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.
cennik_img3

Odbiór próbek
Raty

Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin!

Test dla ojca i dziec­ka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.
cennik_img4

Odbiór próbek
Raty

Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty

Test ojcostwa w ciąży z krwi matki i ojca

Badanie na miejs­cu w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce. Do tes­tu pobier­ana jest krew od ojca i mat­ki.
cennik_img1

Odbiór próbek
Raty

Badanie pokrewieństwa

Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki, brat+brat, siostra+siostra, brat+siostra.
cennik_img5-300x108

Odbiór próbek
Raty

Podany wyżej koszt ustal­e­nie ojcost­wa jest ostate­czny. Daje­my Państ­wu gwarancją stałej ceny.

Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.