Nasze certyfikaty

laboratorium

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1618

TestDNA Sp. z o.o. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / , . Pełny zakres akredytacji…

Akredytacja ta jest:

 • oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzenia badań
 • uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu
 • gwarancją, że czynności laboratoryjne prowadzone są zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi, zwłaszcza PN-EN ISO/IEC 17025

Jednym słowem jest dla Państwa gwarancją uzyskania pewnego wyniku Laboratorium. Wyniki badań wykonanych w akredytowanym laboratorium w zakresie objętym tą akredytacją są honorowane również poza granicami Polski. Więcej

certyfikat

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku warunkiem koniecznym wykorzystania wyników badań laboratoryjnych przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości w innych krajach UE jest uzyskanie akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Czytaj więcej

Prestiżowe certyfikaty – potwierdzenie jakości przeprowadzanych analiz

W celu stałego udoskonalenia naszych kompetencji i kwalifikacji regularnie uczestniczymy w międzynarodowych programach biegłości uzyskując najlepsze oceny. Jakość przeprowadzanych badań potwierdzają również pozytywne opinie Sądów.

Dzięki temu można mieć pewność, że stale, na przestrzeni lat, utrzymujemy najwyższy poziom wykonanych analiz. Dowodem na to jest posiadanie wielu prestiżowych certyfikatów potwierdzających jakość przeprowadzanych analiz m.in.:

 • Certyfikat GEDNAP  – (German DNA Profiling Group) dokumentuje wiarygodność i najwyższą jakość przeprowadzanych analiz genetycznych. Uznawany jest za najważniejszy system certyfikacji badań genetycznych i na całym świecie stanowi znak rozpoznawczy jakości badań DNA. Jest dowodem najwyższej jakości i kompetencji danego laboratorium. Certyfikat przyznawany jest przez Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

 • Certyfikat ISFG – Prestiżowy certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics) potwierdza jakość badań DNA na ojcostwo. Jest jednym z najważniejszych certyfikatów rekomendujących usługi, jakie laboratorium genetyczne może zdobyć. Przyznawany jest tylko nielicznym laboratorium przez International Society for Forencis Genetics. Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej promuje wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej.

 • Certyfikat UK NEQAS- testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wzięło udział w programie prestiżowej organizacji UK NEQAS, którego celem była zewnętrzna kontrola jakości realizowanych badań genetycznych w kierunku czynnika V Leiden oraz mutacji genu protrombiny. Efekty to certyfikat jakości wydawany przez tę organizację i pewność, że badania wykonywane są według międzynarodowych standardów. UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics) to niezależna jednostka z siedzibą w Wielkiej Brytanii,która zajmuje się prowadzeniem zewnętrznej kontroli badań realizowanych w laboratoriach diagnostycznych (m.in. właśnie genetycznych). Więcej

 • Międzynarodowy program badania biegłości CTS (Collaborative Testing Service) – testDNA Laboratorium Sp. z o.o. brało udział w międzynarodowym programie badania biegłości CTS w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych uzyskując zgodność wyników 100%. Dzięki temu została potwierdzona rzetelność, najwyższa jakość i bezstronność wykonywanych badań. Więcej

 • Labquality- testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczestniczy w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny jakości w medycynie laboratoryjnej Labquality. Jest to program międzylaboratoryjnych badań porównawczych, który obejmuje całościowo procedury analityczne przeprowadzane w laboratoriach medycznych. Misją Labquality jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Więcej

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)- Laboratorium wpisane jest do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

 • Oznaczenie certyfikatem CE- Sterylne wymazówki, na które zostaje pobierany materiał do badań, zostały wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu wytworzenia i sterylizacja jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzięki czemu mamy prawo używać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobrania próbek (numer 0197).

 • Dlaczego warto zlecić badania w firmie będącej podmiotem leczniczym. O to kilka wskazówek.

  1.Podlega kontrolom urzędowym – co zapewnia pełne przestrzeganie przepisów i standardów.

  2. Posiada ubezpieczenie OC. Gwarantuje to wypłatę wysokiego odszkodowania Pacjentowi w przypadku ewentualnych błędów (bez tego dochodzenie roszczeń może być trudne i ciągnąć się latami). 

  3. Opowiada za poprawność merytoryczną usługi (w odróżnieniu od dystrybutora, który tylko sprzedaje badania).

  4. Dobiera usługi tak, aby zagwarantować pomoc i wsparcie – również w postaci poradni genetycznej, aby oferować Pacjentom konsultacje z lekarzami genetykami klinicznym


testdna podmiot leczniczy
testdna podmiot leczniczy

Sympozja i szkolenia

Warszawa, ul. Żelazna 51/53

 

Udział w sympozjach i szkoleniach pozwala nam nieustannie poszerzać swoją wiedzę i rozwijąć umiejętności zawodowe pod okiem wybitnych ekspertów, bo przecież genetyka to dziedzina, która stale ewoluuje.

Uczestnictwo w szkoleniach poprawia nie tylko efektywność naszej pracy, to doskonała okazja do zapoznawania się z najnowszymi metodami badań genetycznych oraz technologiami, które stosowane w naszym laboratorium. Więcej

Zdobywamy nowe umiejętności, doskonalimy swoje kompetencje, uczestniczymy w szkoleniach:

 • XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
 • XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
 • Na miejscu zbrodni. Procesowo-kryminalistyczne aspekty oględzin miejsca zdarzenia
 • Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie
 • Ogólnopolska konferencja naukowa e-CRIME SCENE: „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”
 • Kompetencje i zadania Kierownictwa oraz personelu technicznego w działalności laboratoryjnej opartej o system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 
 • Spotkanie Polskojęzycznej Grupy Roboczej przy ISFG dot. Standardów Opiniowania w zakresie Genetyki Sądowej
 • Konferencja – XV Naukowo- Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
 • Zarządzanie projektami
 • Strategia Błękitnego Oceanu

Laboratorium testDNA – to pewne badania

 • Regularnie bierze udział w programach certyfikujących. Są to zazwyczaj międzynarodowe programy, w których bierze udział bardzo wiele laboratoriów. Celem tych programów jest sprawdzenie tego, czy laboratorium prawidłowo ustala profile genetyczne i czy na ich podstawie prawidłowo wystawiany jest wynik badania ojcostwa. Od organizatorów laboratorium otrzymuje tzw. próbki referencyjne, których profile DNA są już ustalone przez organizatorów. Nie zawsze są to „proste” próbki. W rutynowej pracy zakłada się, że na pojedynczej wymazówce powinno się znajdować DNA pochodzące tylko od jednej osoby. Natomiast w trakcie programów certyfikujących otrzymujemy taki materiał, który jest mieszaniną DNA pochodzącego od kilku osób. Dzięki takim programom laboratorium ma pewność, iż prawidłowo wykonuje badania.

 • Laboratorium uczestniczy w testach międzylaboratoryjnych. Jako, że laboratorium jest otwarte na współpracę między laboratoriami, nawet z konkurentami, dba również o to, aby regularnie porównywać wyniki badań uzyskanych w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. z tymi, które analizowało inne laboratorium. Tego typu testy wymagane są również wtedy, kiedy laboratorium planuje wdrożyć normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej

 

jakość testDNA, ustalenie ojcostwa pewność

Czytaj więcej:

Wszystkie artykuły
Back to Top