15 czerwca 2018 r.

Labquality, międzynarodowy program oceny jakości w medycynie laboratoryjnej

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uczestniczy w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny jakości w medycynie laboratoryjnej Labquality. Jest to program międzylaboratoryjnych badań porównawczych, który obejmuje całościowo procedury analityczne przeprowadzane w laboratoriach medycznych.

Misją Labquality jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów

Niezależna organizacja Labquality została założona w w 1971 roku przez Fińskie Towarzystwo Chemii Klinicznej, Fiński Czerwony Krzyż, Hospital League, szpitale centralne i samorządy zawodowe. Jest członkiem European Committee for External Quality Assessment Programmes in Laboratory Medicine (EQALM) oraz współpracuje z innymi organizacjami External Quality Assessment (EQA) w Europie. Programy Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality są uznawane na arenie międzynarodowej jako usługi wysokiej jakości. Uczestniczy w nich ponad 4500 laboratoriów w 50 krajach.

 


Zobacz też:

Data publikacji: 15/06/2018