Ubezpieczenie testu NIFTY pro

ubezpieczenie nifty

Test NIFTY to jedyny nieinwazyjny test prenatalny, w którym pacjentka objęta jest pełnym ubezpieczeniem na wypadek otrzymania wyniku fałszywie negatywnego oraz wyniku pozytywnego. Takie wyniki są rzadkie i dotyczą też innych NIPT, jednak tylko w przypadku NIFTY rodzice mogą uzyskać wysokie odszkodowanie (do ok. 210 000 zł*). Ubezpieczenie jest dobrowolne i bezpłatne.

Ubezpieczenie testu NIFTY pro obejmuje wszystkie 94 badane nieprawidłowości wymienione w zakresie badania, nie tylko wybrane.

Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego po narodzinach

Odszkodowanie wynosi około 210 000 zł*. Taką kwotę otrzyma kobieta, która pomimo prawidłowego wyniku testu NIFTY pro urodzi dziecko dotknięte, którąś z badanych w nim chorób.ubezpieczenie nifty

Jeśli wynik jest „niskie ryzyko/ujemny/nie wykryto”, a po urodzeniu dziecka zostanie zdiagnozowana przez wykwalifikowanego specjalistę w ciągu roku po urodzeniu jakakolwiek choroba zaliczona do NIFTY pro (z wyłączeniem mozaikowej nieprawidłowości chromosomalnej), przysługuje rodzicom rekompensata w wysokości do 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego). Odszkodowanie nie dotyczy sytuacji wyniku fałszywie negatywnego spowodowanego kariotypem mozaikowym.

Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego przed narodzinami

Jeśli uzyskany wynik testu NIFTY pro będzie zawierał informacje „niskie ryzyko”/”negatywny”/”nie wykryto”, ale później u płodu zostanie zdiagnozowana jakakolwiek choroba zaliczana do NIFTY pro i pacjentka zdecyduje się na terminację ciąży, to przysługuje jej rekompensata w wysokości do około 11 000 zł (w zależności od kursu walutowego).  Odszkodowanie nie dotyczy sytuacji wyniku fałszywie negatywnego spowodowanego kariotypem mozaikowym.

Ubezpieczenie wyniku pozytywnego

Jeśli natomiast wynik badania wskaże konieczność przeprowadzenia amniopunkcji, pacjentka otrzyma zwrot kosztów za jej realizację. W przypadku uzyskania wyniku testu NIFTY pro pozytywnego, który wskazuje na „wysokie ryzyko/dodatni/wykryto” w odniesieniu do badanej choroby, przysługuje pacjentce rekompensata finansowa kosztów diagnostyki prenatalnej do kwoty ok. 2600 zł (w zależności od kursu walutowego).

Dotyczy to badań, takich jak m. in.:

 • amniopunkcja,
 • biopsja trofoblastu,
 • kordocenteza,
 • analiza kariotypu,
 • dodatkowe molekularne badania genetyczne (np. FISH),
 • analiza mikromacierzy chromosomów (CGH),
 • testu SNP,
 • testu QF-PCR,
 • testu NGS i innych.

Refundacja badań diagnostycznych (inwazyjnych) dotyczy badań wykonywanych prywatnie – możesz więc wybrać dowolną placówkę, nie tylko taką, która posiada umowę z NFZ.

W przypadku wyniku pozytywnego pacjentki testDNA mają również zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie NIFTY pro. Lekarz wyjaśnia znaczenie wyniku i zaleca dalsze postępowanie. Dowiedz się więcej o NIFTY pro w testDNA >>

Ubezpieczenie testu NIFTY pro a ciąża mnoga

W przypadku ciąży bliźniaczej również obowiązuje ubezpieczenie testu NIFTY pro. Dotyczy ono wówczas trzech trisomii badanych w ciąży mnogiej: zespołu Downa (trisomia 21.), zespołu Edwardsa (trisomia 18.) i zespołu Patau (trisomia 21.).

Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?


DUŻA DOKŁADNOŚĆ
Wysoka czułość badania, walidacja kliniczna wykonania na 146 958 ciążach.


BEZPIECZEŃSTWO
Do testu NIFTY pro pobiera się krew obwodową matki, dlatego też badanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem poronienia i powikłań. Pobranie krwi wygląda jak zwykła morfologia.


WCZESNA WYKRYWALNOŚĆ
Test można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.


DOSTĘPNOŚĆ
Badanie NIFTY pro w testDNA wykonywane jest na terenie całej Polski w ponad 250 placówkach i z pobraniem próbki w domu – jest to taka pierwsza oferta na rynku.


SZEROKI ZAKRES
Jeszcze bardziej dokładny i szeroki nieinwazyjny test prenatalny, zakres obejmuje nie tylko powszechnie występujące trisomie, ale też mikrodelecje i mikroduplikacje, takie jak np. zespół DiGeorge’a i zespoły Angelmana/Pradera-Williego.


SZYBKI WYNIK
Maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbek do laboratorium. Jest to maksymalny czas, często wynik dostępny jest szybciej (5-6 dni).


NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY I SKUTECZNY
Ponad 9 000 000 testów NIFTY wykonanych na całym świecie. Skuteczność NIFTY została potwierdzona w największym badaniu dotyczącym skuteczności klinicznej NIPT.

Częste pytania o NIFTY pro

Czym jest test NIFTY pro?
Test NIFTY pro to nieinwazyjne badanie prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA. Już od 10 tygodnia ciąży pozwala zbadać dziecko w kierunku trisomii 21. (zespół Downa), trisomii 13. (zespół Patau), trisomii 18. (zespół Edwardsa) i innych chorób gnetycznych. Wystarczy pobrać małą próbkę krwi matki (10 ml z żyły odłokciowej) i zbadać próbkę z wykorzystaniem nowoczesnej metody NGS i zaawansowanych metod bioinformatycznych. To dlatego test NIFTY pro jest tak skuteczny, a jednocześnie bezpieczny dla dziecka i mamy – nie wiąże się z ryzykiem poronienia.

Kiedy warto zrobić test NIFTY pro?
Test NIFTY pro warto wykonać w każdym przypadku gdy mama chce bezpiecznie sprawdzić zdrowie nienarodzonego dziecka i to w szerokim zakresie (94 choroby genetyczne). Szczególnie jest wskazany gdy:

 • wiek matki wynosi ponad 35 lat,
 • w poprzedniej ciąży występowały choroby genetyczne,
 • w rodzinie występują choroby genetyczne,
 • badania prenatalne I trymestru dały wynik wskazujący na podwyższone ryzyko chorób genetycznych,
 • jest zalecana amniopunkcja (np. ze względu na podejrzenie trisomii 21., 13., 18.). Prawidłowy wynik NIFTY pro może pozwolić uniknąć amniopunkcji.
W którym tygodniu ciąży wykonać test NIFTY pro?
Test NIFTY pro wykonuje się po 10 tygodniu ciąży. Nie ma górnej granicy wieku ciąży i wiek ciąży (po skończonym 10 tc) nie wpływa na pewność badania.

Co bada test NIFTY pro?
Test NIFTY pro bada nieprawidłowości genetyczne i płeć na życzenie. W ciąży pojedynczej zakres badania obejmuje 94 choroby genetyczne w tym 6 trisomii, 4 choroby związane z nieprawidłową liczbą chromosomów płciowych oraz mikrodelecje i mikroduplikacje. W ciąży bliźniaczej NIFTY pro bada trisomię 21., 13. i 18. oraz płeć na życzenie. NIFTY pro jest najszerszym testem NIFTY – bada najwięcej chorób – i jako jedyny test zapewnia ubezpieczenie wszystkich badanych chorób (nie tylko wybranych nieprawidłowości).  Ubezpieczenie obejmuje wynik pozytywny oraz fałszywie negatywny (przed i po narodzinach dziecka).

Jaki jest czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro?
Maksymalny czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro to do 10 dni roboczych od dotarcia próbki do laboratorium. Często wynik jest szybciej, nawet w 5-6 dni. Wynik udostępniamy gdy tylko jest gotowy – można go pobrać online w bezpiecznym Panelu Klienta. Dzięki temu jest dostępny jeszcze szybciej bez konieczności dodatkowego dojazdu do placówki.

Czym różni się test NIFTY pro od amniopunkcji i testu PAPP-a?
Można powiedzieć, że test NIFTY pro łączy w sobie bezpieczeństwo testu Pappa (jest to badanie wykonywane z krwi) i czułość amniopunkcji (ponad 99% dla trisomii 21.). Test NIFTY pro nie zastępuje badań diagnostycznych jednak może pozwolić uniknąć niepotrzebnej amniopunkcji. Często jest tak, że test PAPP-a i USG wskazują na podwyższone ryzyko choroby genetycznej a dodatkowe badania tego nie potwierdzają i dziecko rodzi się zdrowe.

4.8/5 - (9 votes)

*w zależności od kursu walutowego

Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły

Wszystkie artykuły
Back to Top
Umów