Ubezpieczenie testu NIFTY pro

ubezpieczenie nifty

Od 1 kwietnia 2024 zmieniają się warunki ubezpieczenia badań NIFTY pro w Polsce. Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego przestanie obowiązywać.

Test NIFTY to jedyny nieinwazyjny test prenatalny, w którym pacjentka objęta jest pełnym ubezpieczeniem na wypadek otrzymania wyniku fałszywie negatywnego oraz wyniku pozytywnego. Takie wyniki są rzadkie i dotyczą też innych NIPT, jednak tylko w przypadku NIFTY rodzice mogą uzyskać wysokie odszkodowanie (do ok. 210 000 zł*). Ubezpieczenie jest dobrowolne i bezpłatne.

nifty ostrzezenie

Ubezpieczenie testu NIFTY pro obejmuje wszystkie 94 badane nieprawidłowości wymienione w zakresie badania, nie tylko wybrane.

Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego po narodzinach

Odszkodowanie wynosi około 210 000 zł*. Taką kwotę otrzyma kobieta, która pomimo prawidłowego wyniku testu NIFTY pro urodzi dziecko dotknięte, którąś z badanych w nim chorób.ubezpieczenie nifty

Jeśli wynik jest „niskie ryzyko/ujemny/nie wykryto”, a po urodzeniu dziecka zostanie zdiagnozowana przez wykwalifikowanego specjalistę w ciągu roku po urodzeniu jakakolwiek choroba zaliczona do NIFTY pro (z wyłączeniem mozaikowej nieprawidłowości chromosomalnej), przysługuje rodzicom rekompensata w wysokości do 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego). Odszkodowanie nie dotyczy sytuacji wyniku fałszywie negatywnego spowodowanego kariotypem mozaikowym.

Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego przed narodzinami

Jeśli uzyskany wynik testu NIFTY pro będzie zawierał informacje „niskie ryzyko”/”negatywny”/”nie wykryto”, ale później u płodu zostanie zdiagnozowana jakakolwiek choroba zaliczana do NIFTY pro i pacjentka zdecyduje się na terminację ciąży, to przysługuje jej rekompensata w wysokości do około 11 000 zł (w zależności od kursu walutowego).  Odszkodowanie nie dotyczy sytuacji wyniku fałszywie negatywnego spowodowanego kariotypem mozaikowym.

Od 1 kwietnia 2024 zmieniają się warunki ubezpieczenia badań NIFTY pro w Polsce. Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego przestanie obowiązywać.

Ubezpieczenie wyniku pozytywnego

Jeśli natomiast wynik badania wskaże konieczność przeprowadzenia amniopunkcji, pacjentka otrzyma zwrot kosztów za jej realizację. W przypadku uzyskania wyniku testu NIFTY pro pozytywnego, który wskazuje na „wysokie ryzyko/dodatni/wykryto” w odniesieniu do badanej choroby, przysługuje pacjentce rekompensata finansowa kosztów diagnostyki prenatalnej do kwoty ok. 2600 zł (w zależności od kursu walutowego).

Dotyczy to badań, takich jak m. in.:

 • amniopunkcja,
 • biopsja trofoblastu,
 • kordocenteza,
 • analiza kariotypu,
 • dodatkowe molekularne badania genetyczne (np. FISH),
 • analiza mikromacierzy chromosomów (CGH),
 • testu SNP,
 • testu QF-PCR,
 • testu NGS i innych.

Refundacja badań diagnostycznych (inwazyjnych) dotyczy badań wykonywanych prywatnie – możesz więc wybrać dowolną placówkę, nie tylko taką, która posiada umowę z NFZ.

W przypadku wyniku pozytywnego pacjentki testDNA mają również zapewnioną konsultację z lekarzem genetykiem w cenie NIFTY pro. Lekarz wyjaśnia znaczenie wyniku i zaleca dalsze postępowanie. Dowiedz się więcej o NIFTY pro w testDNA >>

Ubezpieczenie testu NIFTY pro a ciąża mnoga

W przypadku ciąży bliźniaczej również obowiązuje ubezpieczenie testu NIFTY pro. Dotyczy ono wówczas trzech trisomii badanych w ciąży mnogiej: zespołu Downa (trisomia 21.), zespołu Edwardsa (trisomia 18.) i zespołu Patau (trisomia 21.).

Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?


DOKŁADNOŚĆ
Czułość ponad 99% dla zespołu Downa. Walidacja kliniczna na blisko 147 000 ciąż. NIFTY wykonało już ponad 10 000 000 Mam na całym świecie, co również jest potwierdzeniem jego wiarygodności Jednocześnie NIFTY pro jest nieinwazyjny i bezpieczny.


SZYBKI WYNIK
Często już nawet w 5-6 dni roboczych (maksymalny czas do 10 dni roboczych). Wynik dostępny od razu online.


WYGODNIE I BLISKO
Oryginalny test NIFTY pro wykonasz w 300 przychodniach w Polsce lub pielęgniarka pobierze od Ciebie krew w domu w cenie badania. Umawiamy szybkie terminy badań, nawet na dziś.


KONSULTACJA Z LEKARZEM
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, nasze Pacjentki mają zapewnioną w cenie badania konsultację z doświadczonym lekarzem genetykiem. Wyniki konsultuje dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej i członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. 


PEWNE LABORATORIUM
Zwróć uwagę na to komu powierzasz wykonanie badania. Decydując się na wykonanie testu NIFTY pro w testDNA wybierasz laboratorium z 20 letnim stażem na rynku, podmiot leczniczy z ubezpieczeniem OC i laboratorium wpisane do rejestru KIDL. Zadzwoń do nas i zapytaj o badanie:

Częste pytania o NIFTY pro

Czym jest test NIFTY pro?
Test NIFTY pro to nieinwazyjne badanie prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA. Już od 10 tygodnia ciąży pozwala zbadać dziecko w kierunku trisomii 21. (zespół Downa), trisomii 13. (zespół Patau), trisomii 18. (zespół Edwardsa) i innych nieprawidłowości genetycznych. Wystarczy pobrać małą próbkę krwi matki (10 ml z żyły odłokciowej) i zbadać próbkę z wykorzystaniem nowoczesnej metody NGS i zaawansowanych metod bioinformatycznych. To dlatego test NIFTY pro jest tak skuteczny, a jednocześnie nieinwazyjny.

Kiedy warto zrobić test NIFTY pro?
Test NIFTY pro warto wykonać w każdym przypadku gdy mama chce nieinwazyjnie sprawdzić zdrowie nienarodzonego dziecka i to w szerokim zakresie (94 choroby genetyczne). Szczególnie jest wskazany gdy:

 • wiek matki wynosi ponad 35 lat,
 • w poprzedniej ciąży występowały choroby genetyczne,
 • w rodzinie występują choroby genetyczne,
 • badania prenatalne I trymestru dały wynik wskazujący na podwyższone ryzyko trisomii,
 • jest zalecana amniopunkcja (np. ze względu na podejrzenie trisomii 21., 13., 18.). Prawidłowy wynik NIFTY pro nie wymaga już potwierdzenia badaniem inwazyjnym.
W którym tygodniu ciąży wykonać test NIFTY pro?
Test NIFTY pro wykonuje się po 10 tygodniu ciąży. Nie ma górnej granicy wieku ciąży i wiek ciąży (po skończonym 10 tc) nie wpływa na wiarygodność badania.

Co bada test NIFTY pro?
Test NIFTY pro bada 94 nieprawidłowości genetyczne i płeć na życzenie. W ciąży pojedynczej zakres badania obejmuje 6 trisomii, 4 choroby związane z nieprawidłową liczbą chromosomów płciowych oraz mikrodelecje i mikroduplikacje. W ciąży bliźniaczej NIFTY bada trisomię 21., 13. i 18. oraz płeć na życzenie. NIFTY pro jest najszerszym testem NIFTY – bada najwięcej nieprawidłowości – i jako jedyny zapewnia ubezpieczenie wszystkich badanych nieprawidłowości (nie tylko wybranych). Ubezpieczenie obejmuje wynik pozytywny oraz fałszywie negatywny (przed i po narodzinach dziecka).

Jaki jest czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro?
Maksymalny czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro to do 10 dni roboczych od dotarcia próbki do laboratorium. Często wynik jest szybciej, nawet w 5-6 dni. Wynik udostępniamy gdy tylko jest gotowy – można go pobrać online w bezpiecznym Panelu Klienta. Dzięki temu jest dostępny jeszcze szybciej bez konieczności dodatkowego dojazdu do placówki.

Czym różni się test NIFTY pro od amniopunkcji i testu PAPP-A?
Można powiedzieć, że test NIFTY pro łączy w sobie nieinwazyjny charakter testu PAPP-A (jest to badanie wykonywane z krwi) i czułość amniopunkcji (ponad 99% dla trisomii 21.). Test NIFTY pro nie zastępuje badań diagnostycznych jednak gdy jest wykonany np. w przypadku podejrzenia trisomii 21., to jego prawidłowy wynik nie wymaga potwierdzenia badaniami inwazyjnymi. Często jest tak, że test PAPP-a i test złożony wskazują na podwyższone ryzyko choroby genetycznej a dodatkowe badania tego nie potwierdzają i dziecko rodzi się zdrowe.

4.8/5 - (9 głosów / głosy)

*w zależności od kursu walutowego

Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły

Wszystkie artykuły
Back to Top
Zadzwoń