Badania prenatalne – czym są? Jakie są wskazania do ich wykonania? Jakie badania wykonać i kiedy?

Badania prenatalne mają ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka. W większości przypadków ich wynik jest prawidłowy i daje rodzicom spokój, ponieważ zyskują oni wiedzę, że ich dziecko rozwija się prawidłowo. Od kilku lat w Polsce dostępne są testy NIPT – nowoczesne badania prenatalne o wysokiej czułości wykonywane z krwi matki. Test NIFTY pro wyróżnia się szerokim zakresem badanych chorób oraz pełnym ubezpieczeniem. Dowiedz się, czym są badania prenatalne, jakie i kiedy wykonać, gdzie zrobić badania prenatalne oraz dlaczego warto.

NIFTY pro jest jednym z najdokładniejszych badań prenatalnych. Jego prawidłowy wynik może pozwolić odzyskać spokój o zdrowie dziecka i uniknąć amniopunkcji. Jednocześnie jest zupełnie bezpieczny – do badania pobiera się nieinwazyjnie małą próbkę krwi matki. Czytaj więcej o NIFTY pro >>

Czym są badania prenatalne?

nifty dla spokojnej ciążyBadania prenatalne to badania w ciąży, które mają na celu potwierdzić lub wykluczyć nieprawidłowości w rozwoju nienarodzonego jeszcze dziecka. Aby zbadać zdrowie malucha, w pierwszej kolejności najczęściej wykonuje się nieinwazyjne badania prenatalne (przesiewowe): badania biochemiczne, badania USG oraz badania genetyczne (NIPT, badania wolnego płodowego DNA).

W większości przypadków badania prenatalne przynoszą rodzicom spokój, gdyż nie wykrywają żadnych nieprawidłowości i zyskują oni wiedzę, że dziecko rozwija się prawidłowo.

Wskazania do badań prenatalnych

Badania prenatalnewskazane u wszystkich kobiet, bez względu na ich wiek. Ponieważ ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną może wynieść nawet do 5% (dotyczy to młodych i zdrowych kobiet!), Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje, by każda przyszła mama wykonała przesiewowe badania prenatalne na obecność najczęściej spotykanych aberracji chromosomowych i wad rozwojowych [1].

 

Wskazania do wykonania badań prenatalnych to:

 • nieprawidłowy wynik badania USG lub testu podwójnego / potrójnego. Więcej: zły wynik testu PAPP-a
 • translokacje chromosomowe lub mozaicyzm chromosomowy u rodziców.
 • wady ośrodkowego układu nerwowego w obecnej lub w poprzedniej ciąży.
 • wystąpienie chorób metabolicznych w poprzednich ciążach lub w rodzinie.
 • wystąpienie trisomii 21, anomalii chromosomowych lub aberracji chromosomowych w poprzednich ciążach.
 • wiek ciężarnej (powyżej 35 roku życia). Więcej: Badania prenatalne po 35 roku życia
 • wątpliwości o zdrowie dziecka.

Rodzaje badań prenatalnych

Wyróżniamy kilka grup badań prenatalnych.

Są to, wspomniane powyżej badania prenatalne przesiewowe (nieinwazyjne, np. test PAPP-a) oraz badania prenatalne diagnostyczne (inaczej rozstrzygające, do tej grupy zaliczamy badania, które są inwazyjne, np. amniopunkcja), a także badania wolnego płodowego DNA (takie jak NIFTY pro).

Zadaniem badań prenatalnych przesiewowych jest określenie ryzyka chorób takich jak np. trisomia 21. i innych. Opierają się one na ultrasonografii oraz analizie krwi .

Do prenatalnych badań przesiewowych zaliczamy:

Dopiero gdy istnieją uzasadnione obawy i podejrzenia zaburzeń (badania przesiewowe dały nieprawidłowy wynik), zaleca się wykonanie badań inwazyjnych, w których próbki pobierane są bezpośrednio z otoczenia płodu.

 

Badania wolnego płodowego DNA, NIPT

 • Testy NIPT (badania wolnego płodowego DNA), takie jak test NIFTY pro

NIFTY pro jest tednym z njadokładniejszych badań prenatalnych. Test NIFTY pro warto zrobić w sytuacji, gdy badania przesiewowe wskazują na podwyższone ryzyko choroby genetycznej, np. trisomii 21., trisomii 18. i trisomii 13. Dzięki wysokiej czułości (ponad 99% dla trisomii 21., co jest porównywalne do czułości amniopunkcji) może pozwolić zyskać spokój a także uniknąć badań inwazyjnych. Czytaj więcej o NIFTY pro >>

 

Do diagnostycznych badań prenatalnych należą:

 • Amniopunkcja
 • Biopsja kosmówki
 • Kordocenteza

Celem badań prenatalnych diagnostycznych jest potwierdzenie lub wykluczenie choroby. Cechują się one dużą dokładnością, jednak mogą wiązać się z ryzykiem takim jak poronienie, czy zakażenie wewnątrzmaciczne. Ryzyko to można zminimalizować jeśli są wykonywane przez doświadczonego lekarza.

 

Czym różnią się badania prenatalne?

porównanie badań prenatalnych

 

Badania prenatalne –  I trymestr

Badania prenatalne 1 trymestru ciąży mają na celu ocenę zdrowia płodu. Do 13 tygodnia ciąży zalecane jest, by ciężarna wykonała nieinwazyjne badania biochemiczne krwi oraz USG. U kobiet w I trymestrze ciąży wykonuje się także dodatkowo badania kontrolne – morfologię krwi, badanie ogólne moczu, badanie stężenia glukozy oraz badania wirusologiczne.

Badanie prenatalne 1 trymestru ultrasonograficzne pozwala na wykluczenie tzw. dużych anomalii (bezczaszkowie, defekty mózgu, defekty kręgosłupa lub inne nieprawidłowości anatomiczne).

badania prenatalne 1 trymestr

Natomiast badania biochemiczne krwi (test złożony, test podwójny) pozwalają określić ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Downa (trisomia 21.) , zespołu Patau (trisomia 13.), zespołu Edwardsa (trisomia 13.).

 

 • Test podwójny – to badanie, w którym oznaczane jest stężenie biochemicznych markerów ciąży – białka PAPP-A oraz wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (beta HCG).
 • Test złożony (inaczej nazywany testem połączonym) to badanie, w którym oznaczane jest stężenie białka PAPP-A oraz poziom wolnej podjednostki beta HCG. Wynik badania interpretuje się w oparciu o wyniki USG (ocenę przezierności karkowej – NT).

Warto zaznaczyć, że nieprawidłowy wynik badań przesiewowych nie oznacza, że dziecko urodzi się chore. Gdy badania nieinwazyjne wskazały na wyższe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, zalecana jest dalsza diagnostyka. Niektóre badania prenatalne I trymestru są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Można je wykonać bezpłatnie, jeśli pacjentka należy do grupy ryzyka i lekarz podejrzewa, że u dziecka mogą wystąpić nieprawidłowości w rozwoju.

 

W I trymestrze ciąży poza testem PAPP-a i USG, od 10 tygodnia ciąży można wykonać także nowoczesne badania genetyczne z grupy NIPT, takie jak test NIFTY pro). To przesiewowe badania prenatalne, w których analizowane jest wolne płodowe DNA. Są to badania prywatne i nie są refundowane przez NFZ, jednak ich zaletą jest bezpieczeństwo dla dziecka i wysoka czułość.

Nieinwazyjne badania prenatalne o wysokiej czułości

Badania prenatalne NIPT to testy o wysokiej czułości, które opierają się na analizie wolnego DNA płodowego (cffDNA). To materiał genetyczny dziecka, który krąży w krwioobiegu ciężarnej, gdzie razem z DNA pochodzącym od matki wchodzi w skład wolnego DNA. Można go wyizolować z próbki krwi z żyły obwodowej, a następnie przeanalizować pod kątem nieprawidłowości u dziecka. Są to badania nieinwazyjne i zupełnie bezpieczne.

 

Jednym z najdokładniejszych badań prenatalnych jest NIFTY pro. Sprawdź na czym polega:

 

 

Test NIFTY pro to bezpieczne, nieinwazyjne badanie prenatalne o wysokiej czułości, szerokim zakresie i jedyne z ubezpieczeniem

To jedno z najdokładniejszych badań prenatalnych NIPT i sprawdzony na największej liczbie przypadków. Test NIFTY został wykonany już u ponad 9 milionów kobiet na całym świecie i posiada szeroką walidację kliniczną.

 

Bada nienarodzone jeszcze dziecko w kierunku aż 94 chorób, w tym między innymi najpopularniejszych trisomii (zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau), nieprawidłowości w liczbie chromosomów płci, a także mikrodelecji i mikroduplikacji, w tym zespołu DiGeorge’a i zespołów Angelmana/Pradera-Williego.

 

Test NIFTY pro jako jedyne badanie nieinwazyjne objęty jest ubezpieczeniem. Ubezpieczenie pozwala na refundację badań prenatalnych diagnostycznych do kwoty ok. 2600 zł* w przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku oraz na wypłatę wysokiego odszkodowania w sytuacji wydania wyniku fałszywie negatywnego – do ok. 210 000 zł*.

 

Test NIFTY pro jest dostępny od 10 tygodnia ciąży.

Dlaczego warto wykonać NIFTY pro?


DUŻA DOKŁADNOŚĆ
Wysoka czułość badania, walidacja kliniczna wykonania na 146 958 ciążach.


PROSTY TEST
Do testu NIFTY pro pobiera się krew obwodową matki, dlatego też badanie jest nieinwazyjne. Pobranie krwi wygląda jak zwykła morfologia.


WCZESNA WYKRYWALNOŚĆ
Test można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.


DOSTĘPNOŚĆ
Badanie NIFTY pro w testDNA wykonywane jest na terenie całej Polski w blisko 300 placówkach i z pobraniem próbki w domu – jest to taka pierwsza oferta na rynku.


SZEROKI ZAKRES
Jeszcze bardziej dokładny i szeroki nieinwazyjny test prenatalny, zakres obejmuje nie tylko powszechnie występujące trisomie, ale też mikrodelecje i mikroduplikacje, takie jak np. zespół DiGeorge’a i zespoły Angelmana/Pradera-Williego. Dodatkowo NIFTY pro posiada ubezpieczenie i bada płeć na życzenie


SZYBKI WYNIK
Maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbek do laboratorium. Jest to maksymalny czas, często wynik dostępny jest szybciej (5-6 dni). Wynik wydajemy online.


10 000 000 NIFTY
Ponad 10 milionów testów NIFTY wykonanych na całym świecie.

Czytaj więcej o teście NIFTY pro >>

Gdzie zrobić badanie prenatalne NIFTY pro?

Nieinwazyjne badanie prenatalne NIFTY pro można zrobić w całej Polsce w ponad 250 autoryzowanych placówkach oraz w domu. Zarówno pobrania w domu jak i w placówce medycznej odbywają się w cenie badania (bez dodatkowych opłat). Badanie można umówić telefonicznie i za pośrednictwem formularza on-line, który znajdziesz poniżej.

Cena testu NIFTY pro i rejestracja online

 

Test
 • Oryginalny test NIFTY pro wykonywany w laboratorium BGI.
 • Badane 94 nieprawidłowości– Zakres dla ciąży pojedynczej: trisomia 21 (zespół Downa), trisomia 18 (zespół Edwardsa), trisomia 13 (zespół Patau), trisomia 9, trisomia 16, trisomia 22, mikrodelecje i zespoły duplikacji – łącznie aż 84 mikrodelecje / duplikacje. Zakres dla ciąży bliźniaczej: trisomia 21., trisomia 13., trisomia 18.
 • Płeć na życzenie.
 • Ubezpieczenie na życzenie. NIFTY to jedyny test NIPT z ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego. W cenie testu NIFTY pro jest ubezpieczenie na wypadek wydania wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka (do 210 000 zł*) i przed urodzeniem z terminacją ciąży (do 11 000 zł*) oraz zwrot kosztów wykonanej diagnostyki prenatalnej (np. amniopunkcji) do 2600 zł* jeśli wynik testu NIFTY pro będzie pozytywny.
 • Wynik do 10 dni roboczych (czas liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium). Jest to maksymalny czas oczekiwania, często wynik dostępny jest szybciej, w 5-6 dni.
 • Bezpłatne ponowne pobranie próbki jeśli jakość próbki nie będzie wystarczająca do badania (są to bardzo rzadkie przypadki).
Dodatkowo w testDNA:
 • Pobranie próbki w placówce lub w domu w cenie badania w całej Polsce.
 • Konsultacja z lekarzem genetykiem w cenie badania w przypadku pozytywnego wyniku NIFTY pro.
 • Wskazówki „Jak odczytać wynik” dołączane do wyniku w cenie badania opracowane we współpracy z lekarzem genetykiem.
 • Wynik udostępniany online w bezpiecznym Panelu Pacjenta
Dostępne raty i płatności odroczone P24NOW
Zapytaj o badanie
665 761 161
Cena: 2397,-
Zarezerwuj termin

 

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia rezerwacji.

.

Dlaczego test NIFTY pro warto wykonać w testDNA?

 • Specjalizujemy się w badaniach genetycznych od 2003 roku i wykonaliśmy analizy dla 460 000 Pacjentów.
 • Nasze badania możesz wykonać w jednym z blisko 300 punktów pobrań lub z pobraniem próbki w domu w całej Polsce.
 • Szybkie terminy badań, nawet w dniu umówienia.
 • Raty i płatności odroczone – P24NOW, PayPo.
 • Nasza cena jest całkowita, bez dodatkowych opłat – zawiera już pobranie próbki i konsultację nieprawidłowego wynik NIFTY pro z lekarzem genetykiem.
 • Z bezpłatnych konsultacji możesz skorzystać codziennie. Nasi konsultanci medyczni służą pomocą i wsparciem 7 dni w tygodniu.
 • Wynik wygodnie online – nasze pacjentki mają dostęp do wygodnego Panelu Pacjenta na stronie internetowej.
 • Wykonanie badania nie wiąże się z wpisem do rejestru ciąż.
 • Średnia opinia Pacjentów o nas to 4,9/5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zadowolona z całego zamówienia. Przesyłka została wysłana ekspresowo, odebranie od kuriera również odbyło się na drugi dzień. Co do ceny to nie mam porównania z inną firmą, gdyż zamówienie składałam pierwszy raz, dla mnie cena jest zadowalająca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsługi klienta- nie miałam żadnych dodatkowych pytań, a o wysłanym raporcie poinformowano mnie telefoniczne, co było na plus. Generalnie całość przebiegła bezproblemowo i bardzo szybko. Także będę polecać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klaudia

Serdecznie polecam Laboratorium testDNA.Konsultanci medyczni dbają o to, aby wszystko było zrealizowane na najwyższym poziomie. Na nurtujące pytania odpowiadają wyczerpująco, kompetentnie i mimo trudnych chwil dla pacjenta jakie są związane z wykonaniem określonych badań zawsze jest świetna atmosfera i uśmiech w słuchawce telefonu. Korzystając z usług laboratorium zapewniam, że nikt nie będzie potraktowany jako „następny” lecz jako współpracownik, rozmowy są tak długie ile tego wymaga sytuacja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizuje próśb pacjenta. Komunikacja z personelem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbierają telefony i na bieżąco dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego serca polecam tą firmę i mam do nich zaufanie, dlatego też nie zamieniła bym jej na żadną inną.”

Kinga

„Szczerze polecam! Kontakt z laboratorium pomimo weekendu był na5+. Wszystkie informacje rzeczowo przekazane, dzięki czemu bardzo łatwo przeszliśmy przez całą procedurę. Wyniki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskawicznie. Zdecydowanie polecam!”

Anna

„Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pacjenta w Państwa Labolatorium oceniam celująco: podczas rozmowy przez chat uzyskałam proste i kompleksowe informacje o interesujących mnie badaniach. Kiedy zaszła taka potrzeba, rozmowę na chacie elastycznie zmieniliśmy na telefoniczną i mailową. Prosta instrukcja obsługi sprawiła, że samo pobranie materiału do badania było bezstresowe. Czas dostarczenia/odebrania przesyłki oraz wyników był bardzo zadowalający, a mailowa forma wyników badań ułatwia szybki i prosty dostęp do nich w każdym miejscu. Już teraz polecam Państwa usługi osobom zastanawiającym się nad wykonaniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edyta

 

Badania prenatalne a ustalenie ojcostwa w ciąży

Pakiet Pewna Mama – test na ojcostwo w ciąży + Nifty Pro 200 zł TANIEJ 💟

testy na ojcostwo w ciąży, testy ojcostwa w ciąży, testy na ojcostwo w czasie ciąży, test na ojcostwo w ciąży, badania na ojcostwo w ciąży, badania ojcostwa w ciąży, test ojcostwa w ciąży, badanie na ojcostwo w ciąży, badanie ojcostwa w ciążyOszczędź 200 złotych – zrób test na ojcostwo razem z badaniem NIFTY pro. Ten pakiet pozwala Ci odzyskać pewność podwójnie, a przy tym oszczędzić pieniądze. Możesz zdecydować się na test ojcostwa w ciąży lub badanie po narodzinach.

Pakiet Pewna Mama pozwala:

Oszczędzić pieniądze – badania w pakiecie zrobisz 200 złotych taniej.

Pozbyć się wątpliwości, zyskać spokój i cieszyć tym szczególnym czasem bez niepotrzebnych nerwów.

Odzyskać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Zadbać o zdrowie dziecka i mamy.

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne?

Badania prenatalne pozwalają zadbać o zdrowie dziecka jeszcze w łonie matki. Prawidłowy wynik badań daje rodzicom cenny spokój, ponieważ zyskują oni wiedzę, że maluch rozwija się zdrowo. W przypadku wykrycia podwyższonego ryzyka choroby wykonuje się dalsze badania diagnostyczne. Nie wszystkie wady rozwojowe płodu da się leczyć, ale wiedza o nich pozwala rodzicom lepiej przygotować się na narodziny i zapewnić maluchowi lepsze życie w przyszłości, a lekarze mogą wcześniej opracować schemat postępowania.

Więcej informacji o badaniach prenatalnych:

5/5 - (18 głosów / głosy)

Źródła:
1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej (Kwiecień 2009).

* W zależności od kursu walutowego

Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły

Wszystkie artykuły
Back to Top