Zapewnienie jakości badań

Zapewnienie jakości badań

Od początku działania laboratorium kładzie ogromny nacisk na zapewnienie najwyższej jakości realizowanych badań. Jest to także wynikiem procedur, które muszą być przestrzegane w momencie przystąpienia do akredytacji ISO 17025. 

Certyfikowane laboratorium badań DNA – potwierdzenie wysokich kompetencji

TestDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji / , . Pełny zakres akredytacji…

Jest to oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań a także uznaniem:

 • wiarygodności,
 • bezstronności
 • niezależności w działaniu.

Jednym słowem jest dla Państwa gwarancją uzyskania pewnego wyniku Laboratorium

certyfikat

Kontakt: tel. kom. 665 761 161

Certyfikaty: www.testDNA.pl/certyfikaty

Jedną z procedur jest konieczność zapewniania jakości badania, m.in. dzięki wewnętrznej kontroli czy udziale w programach badania biegłości. To niezwykle istotne, ponieważ pozwala zagwarantować pewny i jednoznaczny rezultat.

Zlecając u nas realizację badania, mogą Państwo mieć pewność, że za każdym razem będziemy podejmować działania kontrolne.

Jakie działania kontrolne podejmujemy?

 • W czasie kluczowych etapów badania zawsze obecny jest drugi laborant, który kontroluje pracę wykonywaną przez pierwszego pracownika.
 • Jeśli uzyskany wynik wyklucza ojcostwo lub gdy jakość DNA jest niska, test realizowany jest drugi raz, by uzyskać taki sam wynik analizy dwa razy.
 • Co roku bierzemy udział w co najmniej trzech kontrolach biegłości badań. Są one przeprowadzane przez zagraniczne ośrodki certyfikujące. Rezultaty uzyskane przez biorące w nich udział laboratoria są porównywane. Po pozytywnym przejściu kontroli wydawany jest certyfikat, który jest potwierdzeniem skuteczności realizowanych badań.
 • Wprowadziliśmy stałe schematy pracy laboratoryjnej. Stosują się do nich wszyscy pracownicy, aby wyeliminować możliwość wystąpienia błędu.
 • Zawsze (przy każdej badanej partii próbek) wykorzystujemy kontrole pozytywne i negatywne procesu izolacji DNA i jego amplifikacji (reakcji PCR). Dzięki temu można sprawdzić czystość wykorzystywanych odczynników oraz wykluczyć zanieczyszczenie próbek obcym DNA.
 • Mamy utworzoną bazę profili DNA wszystkich pracowników, którzy wykonują badania. To pozwala wykluczyć zanieczyszczenie ich DNA.
 • Aby zachować spójność pomiarową, poddajemy wyposażenie laboratoryjne regularnej kontroli.
 • Aby zachować sterylność prac laboratoryjnych, poddajemy czystość blatów roboczych oraz pipet regularnej kontroli.
 • Raz na sześć miesięcy poddajemy analizie materiały wzorcowe przygotowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) o znanym profilu DNA. Dzięki temu potwierdzamy sprawność ustalania profili DNA oraz poprawność działania aparatury laboratoryjnej.
 • Podczas analizy wyników i opracowywania sprawozdania z badania wykorzystujemy technikę wzajemnego sprawdzania przez drugiego laboranta. Jest to opisane na sprawozdaniu z badania

Przeczytaj więcej:

Wszystkie artykuły
Back to Top