Zapewnienie jakości badań

Zapewnienie jakości badańOd początku działania laboratorium kładzie ogromny nacisk na zapewnienie najwyższej jakości realizowanych badań. Jest to także wynikiem procedur, które muszą być przestrzegane w momencie przystąpienia do akredytacji ISO 17025. 

 

testDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618]. Zakres akredytacji…

 

Jedną z procedur jest konieczność zapewniania jakości badania, m.in. dzięki wewnętrznej kontroli czy udziale w programach badania biegłości. To niezwykle istotne, ponieważ pozwala zagwarantować pewny i jednoznaczny rezultat.

Zlecając u nas realizację badania, mogą Państwo mieć pewność, że za każdym razem będziemy podejmować działania kontrolne.

Jakie działania kontrolne podejmujemy?

  1. W czasie kluczowych etapów badania zawsze obecny jest drugi laborant, który kontroluje pracę wykonywaną przez pierwszego pracownika.
  2. Jeśli uzyskany wynik wyklucza ojcostwo lub gdy jakość DNA jest niska, test realizowany jest drugi raz, by uzyskać taki sam wynik analizy dwa razy.
  3. Co roku bierzemy udział w co najmniej trzech kontrolach biegłości badań. Są one przeprowadzane przez zagraniczne ośrodki certyfikujące. Rezultaty uzyskane przez biorące w nich udział laboratoria są porównywane. Po pozytywnym przejściu kontroli wydawany jest certyfikat, który jest potwierdzeniem skuteczności realizowanych badań.
  4. Wprowadziliśmy stałe schematy pracy laboratoryjnej. Stosują się do nich wszyscy pracownicy, aby wyeliminować możliwość wystąpienia błędu.
  5. Zawsze (przy każdej badanej partii próbek) wykorzystujemy kontrole pozytywne i negatywne procesu izolacji DNA i jego amplifikacji (reakcji PCR). Dzięki temu można sprawdzić czystość wykorzystywanych odczynników oraz wykluczyć zanieczyszczenie próbek obcym DNA.
  6. Mamy utworzoną bazę profili DNA wszystkich pracowników, którzy wykonują badania. To pozwala wykluczyć zanieczyszczenie ich DNA.
  7. Aby zachować spójność pomiarową, poddajemy wyposażenie laboratoryjne regularnej kontroli.
  8. Aby zachować sterylność prac laboratoryjnych, poddajemy czystość blatów roboczych oraz pipet regularnej kontroli.
  9. Raz na sześć miesięcy poddajemy analizie materiały wzorcowe przygotowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) o znanym profilu DNA. Dzięki temu potwierdzamy sprawność ustalania profili DNA oraz poprawność działania aparatury laboratoryjnej.
  10. Podczas analizy wyników i opracowywania sprawozdania z badania wykorzystujemy technikę wzajemnego sprawdzania przez drugiego laboranta. Jest to opisane na sprawozdaniu z badania

Przeczytaj więcej:


Data publikacji: 09/02/2018, Data aktualizacji: 27/12/2021