Co bada Prenatal testDNA? Zakres badania

co bada prenatal testdna, zakres badania prenatal testdna, jakie choroby bada prenatal testdna

Prenatal testDNA bada wszystkie 23 pary chromosomów dając wyniki zbliżone do analizy kariotypu płodu

Prenatal testDNA Karyo Plus

  • Analiza trisomii i monosomii wszystkich 23 par chromosomów (w tym 21., 18., 13., 9, 16., 22)
  • Analiza liczby chromosomów płci (X,Y)
  • Mikrodelecje i mikroduplikacje większe niż 7 MPZ
  • 9 mikrodelecji o rozmiarze 3-7 MPZ: zespół DiGeorge (delecja 22q11.2), zespół Cri-du-chat (delecja 5p15.3), zespół Pradera-Williego (delecja 15q11.2), zespół Angelmana (delecja 15q11.2), zespół delecji 5. 1p36 (delecja 1p36), zespół Wolf-Hirschhorna (delecja 4p16.3), zespół Jacobsena (11q23 ), zespół Langer-Giedion (delecja 8q24.11-q24.13), zespół Smith-Magen’s (delecja 17p11.2).
  • Płeć na życzenie

Prenatal testDNA 3

Prenatal testDNA RHD

Określa czynnik RhD płodu i dzięki temu pomaga zidentyfikować ciąże zagrożone chorobą hemolityczną płodu i noworodka, a tym samym ograniczyć stosowanie profilaktyki anty-D w przypadkach, gdy płód jest RhD ujemny, podobnie jak matka. Test można zrobić wyłącznie w przypadku ciąż, w których matka jest RhD ujemna, a partner RhD dodatni.

Prenatal testDNA w ciąży bliźniaczej

Prenatal testDNA można wykonać również w ciąży bliźniaczej.

  • Prenatal testDNA 3 można zrobić w ciąży bliźniaczej dwukosmówkowej i jednokosmówkowej
  • Prenatal testDNA Karyo Plus i Prenatal testDNA RHD można zrobić tylko w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej

Choroby badane w Prenatal testDNA

Powszechne trisomie

TRISOMIA 21.: Jest spowodowana obecnością dodatkowej kopii chromosomu 21. i jest również znana jako zespół Downa. Jest to najczęstsza genetyczna przyczyna upośledzenia rozwoju umysłowego i szacuje się, że występuje u 1/700 urodzeń, chociaż ryzyko, że kobieta może zajść w ciążę z trisomią 21. jest ściśle związane z jej wiekiem w momencie poczęcia i dlatego może się zmieniać w ciągu życia kobiety.

TRISOMIA 18.: Jest spowodowana obecnością dodatkowej kopii chromosomu 18. Znana również jako zespół Edwardsa, wiąże się z wysokim ryzykiem aborcji i powoduje poważne upośledzenie umysłowe. Noworodki z trisomią 18. często mają wrodzone wady serca, a także inne stany patologiczne, które skracają ich oczekiwaną długość życia. Szacuje się, że trisomia 18. występuje w 1/5000 urodzeń, chociaż ryzyko zajścia w ciążę z trisomią 18. jest ściśle związane z wiekiem kobiety w momencie poczęcia i dlatego może zmieniać się w ciągu życia kobiety.

TRISOMIA 13.: Jest spowodowana obecnością dodatkowej kopii chromosomu 13. Znana również jako zespół Patau, wiąże się z wysokim ryzykiem aborcji. Noworodki z trisomią 13. mogą mieć wady serca i inne stany patologiczne, co oznacza, że przeżycie powyżej pierwszego roku życia jest rzadkie. Szacuje się, że trisomia 13. występuje w 1/16 000 urodzeń, chociaż ryzyko, że kobieta zajdzie w ciążę z trisomią 13. jest ściśle związane z jej wiekiem w momencie poczęcia i dlatego może się zmieniać w ciągu życia kobiety.

Aneuploidie pozostałych chromosomów w tym 9, 16, 22

Prenatal testDNA Karyo Plus oprócz najczęstszych aneuploidii płodu możliwych do zidentyfikowania w czasie ciąży, umożliwia analizę wszystkich chromosomów, a tym samym wykrycie nawet najrzadszych aneuploidii.

Aneuploidie chromosomów płci X Y

Prenatal testDNA Karyo Plus analizuje chromosomy płciowe (X i Y), dostarczając informacji na temat płci płodu i aneuploidii tych chromosomów. Test jest w stanie zidentyfikować kilka aneuploidii chromosomów płciowych, z których najczęstszą jest monosomia X, która jest klinicznie związana ze stanem znanym jako zespół Turnera.

Zespół Turnera, z definicji, dotyka tylko kobiet, które mają niski wzrost i trudności reprodukcyjne w połączeniu z innymi, nie stałymi, objawami klinicznymi, takimi jak wrodzona wada serca, nieprawidłowości nerek, takie jak nerka podkowiasta i predyspozycje do niektórych chorób autoimmunologicznych (zapalenie tarczycy, cukrzyca, celiakia itp.). Inne aneuploidie chromosomów płci, które można wykryć za pomocą testu, to trisomia X (XXX), zespół Klinefeltera (XXY) i zespół Jacobsa (XYY).

Delecje i duplikacje powyżej 7 Mpz

Dzięki Prenatal testDNA Karyo Plus możliwe jest wykrycie zmian strukturalnych wszystkich chromosomów płodu o wielkości ponad 7 MPZ. Nieprawidłowości strukturalne powstają w wyniku pęknięcia jednego lub więcej chromosomów, a ponieważ pęknięcia te mogą teoretycznie wystąpić w dowolnym miejscu genomu, nie ma limitu liczby możliwych nieprawidłowości. Takie zmiany powodują utratę/nabycie materiału genetycznego; dlatego są one zwykle identyfikowane u osób z różnymi objawami klinicznymi.

Mikrodelecje 3-7 Mpz

Prenatal testDNA Karyo Plus zapewnia również możliwość wykonania badania, które pozwala na wykrycie 9 najczęstszych zespołów mikrodelecji u płodu o wielkości 3-7 Mpz. Zespoły mikrodelecji to nieprawidłowości chromosomalne charakteryzujące się utratą małego fragmentu chromosomu, a w konsekwencji genów zlokalizowanych na tym fragmencie chromosomu. Zmiany te powodują zespoły o różnym znaczeniu klinicznym w zależności od chromosomu, regionu chromosomalnego i jego wielkości.

Zespół mikrodelecji Region Częstość występowania w chwili urodzenia
Zespół DiGeorge’a Delecja 22q11.2 1/2,000 – 1/4,000
Zespół Cri-du-chat Delecja 5p15.3 1/15,000 – 1/50,000
Zespół Pradera-Williego Delecja 15q11.2 1/25,000
Zespół Angelmana Delecja 15q11.2 1/10,000 – 1/20,000
Zespół delecji 1p36 Delecja 1p36 1/5,000 – 1/10,000
Zespół Wolf-Hirschhorna Delecja 4p16.3 1/20,000 – 1/50,000
Zespół Jacobsena Delecja 11q23-q24.3 1/100,000
Zespół Langer-Giedion Delecja 8q24.11-q24.13 1/200,000
Zespół Smith-Magenis Delecja 17p11.2 1/15,000 – 1/25,000

 

Źródła: testdna.pl/badania-prenatalne/prenatal-testdna/zrodla

4/5 - (2 głosów / głosy)

Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły

Wszystkie artykuły
Back to Top