Dane do płatności

testD­NA
ul. Słonecz­na 4
40?135 Katow­ice

Numer rachunku bankowego (Deustche Bank): 76 1910 1048 2501 0401 4681 0001

SWIFT: DEUTPLPX
IBAN: PL przed numerem kon­ta

W tytule przelewu lub opisie transakcji prosimy podać imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej test.

Link do płat­ności dot­pay: https://ssl.dotpay.pl/?id=74742

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz


Dzięku­je­my za zau­fanie!

.