Oferta badań DNA dla Sądów – laboratorium z akredytacją PCA, Nr AB 1618

Blisko 300 punktów pobrań. TestDNA Sp. z o.o. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, . Pełny zakres akredytacji…

Zapewniamy:

 • Pełną koordynację procesu sporządzania opinii – począwszy od umówienia stron na pobranie materiału genetycznego i wysłania pism zawiadamiających o ustalonym terminie badania, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Protokolarne pobranie materiału genetycznego w okolicy zamieszkania stron – 300 autoryzowanych ośrodków w Polsce oraz za granicą.Adresy punktów można zobaczyć tutaj…
 • Możliwość dojazdu osoby uprawnionej do poboru materiału genetycznego na okoliczność badań polimorfizmu DNA do zakładu karnego, szpitala, ośrodka wychowawczego itp..
 • Możliwość dokonania pobrania materiału do badań DNA w dwóch różnych ośrodkach (w przypadku, gdy strony mają różne miejsca zamieszkania). Takie pobrania realizowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • Wykonanie badania polimorfizmu DNA w standardzie 24 loci, co pozwala na wystawianie wyników zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (w przypadku potwierdzenia ojcostwa, prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi ponad 99,9999%).
 • Wydanie kompletu dokumentów – wyniku w dowolnej liczbie egzemplarzy z badania wraz z opinią biegłego sądowego.
 • Dostarczenie dokumentów do sądu kurierem.
 • Opinie doświadczonych biegłych sądowych, m.in. mgr Barbarę Prokurat – biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
certyfikat

Opinia do ekspertyzy dotyczącej ustalania biologicznego ojcostwa

Jakie badania genetyczne wykonujemy?

Dochodzenie spornego ojcostwa?

Ojcostwo domniemanego ojca względem badanego dziecka ustalane jest z wykorzystaniem metody badania polimorfizmu DNA (Multipleks STR) w oparciu o 24 markery STR. Badanie umożliwia kategoryczne wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,9999%. Takie prawdopodobieństwo określane jest jako graniczące z pewnością i wydany z nim wynik jest pewny zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Ustalenie biologicznego pokrewieństwa?

Badanie określa, czy badane osoby są spokrewnione w relacji, takiej jak np. dziadkowie-wnuk, babcia-wnuczka, siostra-brat, siostra-siostra i brat-brat. Także w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie kazirodztwa. Wykorzystywane jest również do ustalenia ojcostwa w sytuacji, gdy domniemany ojciec nie żyje lub nie jest znane jego miejsce pobytu. Wówczas można określić, czy badane dziecko jest spokrewnione z jego domniemaną rodziną i w jakiej relacji. W zależności od konfiguracji spokrewnienia danych osób wykorzystuje się dodatkowe metody badania: analizę zmienności DNA chromosomów płciowych (X, Y) oraz mitochondrialnego DNA (mtDNA). Uzyskane profile DNA podlegają analizie statystycznej przy użyciu zweryfikowanych przez ISFG (Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyków Sądowych) programów komputerowych. Pozwala to na ilościowe oszacowanie wartości ustalonego dowodu z badania DNA i przedstawienie go w tej postaci organom sprawiedliwości.

Ustalenie profilu genetycznego?

Profil ustalany jest na podstawie 24 markerów STR, które są rutynowo badane w laboratoriach sądowych na całym świecie, co umożliwia porównywanie wyników naszych badań z tymi, uzyskanymi za granicą. Wysoka liczba rutynowo analizowanych markerów pozwala zidentyfikować daną osobę z niemal całkowitą pewnością, za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych.

Identyfikacja osobnicza?

Identyfikacja osobnicza przeprowadzona jest w oparciu o porównanie profili genetycznych ustalonych na podstawie 24 markerów STR. Jest to obecnie najbardziej skuteczna metoda ustalenia tożsamości ofiar wypadków, osób zaginionych, nieznanych ciał lub ich szczątków. Bardzo wysoka czułość stosowanych metod analizy polimorfizmu DNA pozwala na uzyskanie informacji ze śladowych ilości materiału zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Pozwala to na identyfikację osoby (podejrzanego bądź ofiary), która pozostawiła swój materiał biologiczny w postaci nawet jednego włosa, śladowych ilości w postaci wyskrobin spod paznokci ofiary, krwi czy nasienia. W przypadku braku materiału porównawczego, można uzyskany profil DNA porównać z domniemanymi krewnymi, lub poddać go przeszukaniu w polskiej bazie danych profili DNA zarządzanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie lub innych bazach na przykład Interpolu.

Akredytacja, certyfikaty i programy biegłości

 • Akredytacja PCA według normy PN-EN ISO/IEC 17025  potwierdzająca prawidłowość wyników ekspertyz genetycznych realizowanych dla wymiaru sprawiedliwości. Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji / .
 • Certyfikat ILAC przyznawany przez International Laboratory Accreditation Cooperation – międzynarodową organizację, zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji programów opracowanych dla laboratoriów.
 • Certyfikat GEDNAP przyznawany przez German DNA profiling group (Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej).
  Certyfikat Relationship Testing Workshop Interlaboratory Comparison przyznawany przez ISFG, International Society for Forensic Genetics (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej).
 • Międzynarodowy program biegłości CTS (Collaborative Testing Services) w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych. Jest to program organizowany przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Program CTS jako jeden z nielicznych programów posiada akredytacje ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie.

Biegli Sądowi

Naszą kadrę tworzą specjaliści – lekarze, diagności, biotechnolodzy, eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki oraz ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach oraz współpracę z ekspertami z Polski i ze świata.

 

Warszawa, ul. Żelazna 51/53

mgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

 

Warszawa, ul. Żelazna 51/53

mgr Krystyna Szymczyk

Od maja 2021 została ustanowiona biegłym sądowym w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego.
Mgr Biotechnologii, Diagnosta Laboratoryjny, Zastępca Koordynatora Laboratorium, Kierownik ds. Technicznych.
Studia ukończyła w 2011 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku została absolwentką studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Współpraca z Sądami i Prokuraturą

Partnerzy i pacjenci są jednym z ważniejszych czynników kształtujących naszą siłę i pozycję rynkową. Współpracujemy z wieloma jednostkami z Polski jak i na rynku międzynarodowym, aby zapewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę.

Już od wielu lat realizujemy badania na potrzeby sądowe – wykonujemy analizy na zlecenie 30 Sądów w Polsce. Współpracujemy z Prokuraturą oraz detektywami.

Poniżej prezentujemy referencje uzyskane ze współpracujących z nami Sądów.

.

 

Więcej referencji…

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań DNA, naszymi certyfikatami i referencjami oraz do kontaktu i współpracy.

Informacje o testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Jesteśmy laboratorium badawczym akredytowane przez PCA, Nr AB 1618. Od 2003 roku działamy na rynku, zdobywając cenne doświadczenie w branży genetycznej. Należymy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań realizowanych w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m. in. Collaborative Testing Services (CTS).

Nasze badania dostępne są w całej Polsce – posiadamy blisko 300 punktów pobrań. Marka testDNA jest obecna na polskim rynku już od 20 lat. W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 460 000 pacjentów i zdobyliśmy zaufanie Sądów, prokuratury i lekarzy. Żaden nasz wynik nie został prawnie podważony. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: eksperci ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, lekarze, diagności laboratoryjni i biotechnolodzy.

Przez lata działalności, wytrwale rozwijamy się w kierunku wytyczonym od pierwszych dni istnienia firmy. Dzięki tak dużemu doświadczeniu, w tym również zdobytemu w trakcie zagranicznej praktyki – z sukcesem przeprowadzamy badania nawet w bardzo skomplikowanych przypadkach.

Kontakt z nami

wspolpraca sadywspolpraca sady mob

 

Wszystkie artykuły
Back to Top