5 lutego 2018 r.

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uzyskało certyfikat UK NEQAS

certyfikat uk neqastestDNA Laboratorium Sp. z o.o. wzięło udział w programie prestiżowej organizacji UK NEQAS, którego celem była zewnętrzna kontrola jakości realizowanych badań genetycznych w kierunku czynnika V Leiden oraz mutacji genu protrombiny. Efekty to certyfikat jakości wydawany przez tę organizację i pewność, że badania wykonywane są według międzynarodowych standardów.

Certyfikat UK NEQAS – najwyższa jakość badań

Uzyskany certyfikat pozwala mieć pewność, że badania w kierunku czynnika V Leiden i mutacji genu protrombiny są w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wykonywane w prawidłowy sposób. To również oficjalne potwierdzenie kompetencji placówki oraz uznanie bezstronności, niezależności i wiarygodności w działaniu.

 

Na czym polega kontrola? Kontrola jakości polegała na ocenie poprawności wydawanych wyników. Do testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zostały przesłane 3 próbki materiału genetycznego, które następnie przebadano. Wyniki analizy wraz z informacjami na temat wykorzystanej metody zostały przesłane do UK NEQAS i poddane ocenie. Organizacja przesyła po 3 próbki 3 razy do roku, aby mieć pewność, że badania genetyczne przez cały czas są realizowane zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Organizacja UK NEQAS

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics) to niezależna jednostka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się prowadzeniem zewnętrznej kontroli badań realizowanych w laboratoriach diagnostycznych (m.in. właśnie genetycznych).

 

Udział w ocenie jakości prowadzonej przez tę organizację oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego poprawność realizowanych badań dowodzą, że dana placówka przeprowadza badania w sposób prawidłowy i wiarygodny. UK NEQAS ma ponad 40 lat doświadczenia w prowadzeniu zewnętrznych kontroli jakości (EQA).

 

Zobacz też: Firma testDNA Laboratorium Sp. z o.o. juz drugi raz wzięła udział w programie UQ NEQAS 


Data publikacji: 05/02/2018, Data aktualizacji: 27/12/2021