27 kwietnia 2018 r.

Program UK NEQAS

program UK NEQAS

Firma testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wzięła udział w programie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics). Jego celem jest zewnętrzna kontrola jakości badań genetycznych czynnika V Leiden oraz mutacji genu protrombiny.

Certyfikat UQ NEQAS jest potwierdzeniem pewności badań w naszym laboratorium, które wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jak przebiega kontrola jakości? Do testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zostały przesłane trzy próbki materiału genetycznego. Wyniki analizy wraz z informacjami na temat zastosowanej metody zostały przesłane do UK NEQAS i poddane ocenie. Następnie otrzymaliśmy raport z oceną satysfakcjonującą (wszystkie wyniki były prawidłowe). UK NEQAS przesyła próbki 3 razy w roku, co daje pewność, że badania genetyczne są cały czas realizowane według międzynarodowych standardów.

Organizacja UK NEQAS

UK NEQAS z siedzibą w Wielkiej Brytanii ma ponad 40 lat doświadczenia w prowadzeniu zewnętrznych kontroli jakości (EQA). Zajmuje się prowadzeniem zewnętrznej kontroli badań realizowanych w laboratoriach diagnostycznych (w tym genetycznych). Udział w ocenie jakości prowadzonej przez tę organizację oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego poprawność realizowanych badań dowodzą, że dana placówka przeprowadza badania w sposób prawidłowy i wiarygodny.

Organizacja UK NEQAS Organizacja UK NEQAS

Zobacz też:


Data publikacji: 27/04/2018, Data aktualizacji: 28/12/2021