Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Wykonując test ojcostwa w testDNA Sp. z o.o. Sp. k., otrzymają od nas Państwo pewny i jednoznaczny wynik w postaci kilkustronicowego raportu (zawierającego m.in. profile genetyczne uczestników badania, informacje o dostarczonych próbkach oraz o osobach analizujących materiał i zatwierdzających badanie). Do wyniku dołączone są też materiały informacyjne, które pokazują, w jaki sposób prawidłowo odczytać wynik oraz jaką metodą wykonywany był test.

.

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oto 11 ważnych informacji zawartych na wynikach, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności badania ojcostwa i samego wyniku
.

wynik testu na ojcostwo

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …) – to numer formularza, jaki stosujemy do opracowania sprawozdania z badania. Wynika to z przyjętych procedur zarządzania jakością w naszym laboratorium. Wskazany formularz jest ujęty w Procedurze Badawczej 01, którą wykorzystujemy do realizacji Państwa zlecenia.

 

2. Hologram – oryginalne wyniki wydane przez testDNA Sp. z o.o. Sp. k. zawsze zawierają nasz indywidualny hologram.

 

3. Numer sprawozdania – przypisany wyłącznie Państwa zleceniu. W takiej formie istnieje w dokumentacji laboratorium. Żadne inne zlecenie nie posiada takiego samego numeru. Wynika to z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń.

 

wynik testu na ojcostwo

4. Opis stanu próbki – Państwa próbki w trakcie przyjęcia do laboratorium są sprawdzane pod kątem stanu – w momencie doręczenie ich do laboratorium. Opis „prawidłowy” świadczy o tym, że dotarły one w stanie bardzo dobrym, bez widocznych oznak pleśni, zanieczyszczenia pokarmem, nadmiernej wilgotności itp.

.

.wynik testu na ojcostwo

5. Profil genetyczny – unikatowy dla każdego człowieka. Każdy z nas (oprócz bliźniąt jednojajowych) posiada unikalny profil i na jego podstawie może być zidentyfikowany (takie właśnie profile DNA są wykorzystywane przy identyfikacji zwłok trudnych do rozpoznania). Profil genetyczny ustala się na postawie badania konkretnych miejsc na DNA (tzw. markerów), w których występują określone powtórzenia motywów nukleotydowych. Liczba powtórzeń tych motywów jest przedstawiana w formie liczb i to Państwo widzą na wyniku badania. Konkretne motywy są dziedziczone od matki i od ojca, stąd w danym markerze widzą Państwo dwie liczby. Proszę nie sugerować się kolejnością tych liczb, bo ta wynika ze specyfiki elektroforezy kapilarnej, w czasie której mniejsze fragmenty DNA wędrują szybciej – niższe liczby zawsze będą występowały jako pierwsze w danym markerze.

.
6. Marker – to określony fragment DNA, który zawiera specjalne motywy (nukleotydy o określonej kolejności), na podstawie których jesteśmy w stanie ustalić profil DNA i sprawdzić pokrewieństwo. Markery mają swoje charakterystyczne nazwy, jak np.: TPOX, D3S1358. Ta nomenklatura stosowana jest na całym świecie. W swoich badaniach testDNA Sp. z o.o. Sp. k. stosuje nawet aż 34 markerów genetycznych, dzięki czemu wynik jest dokładniejszy – zwłaszcza wtedy, kiedy badamy tylko ojca i dziecko.  Marker AMEL to marker płci – na tej podstawie wiemy, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy kobietą. Mężczyzna posiada chromosomy X,Y a kobieta X, X. Marker DYS391 to marker zlokalizowany na chromosomie Y, występującym tylko u mężczyzn, stąd u kobiet w tym markerze nie uzyskuje się żadnych wartości.

.

7. Sample ID – to  numer konkretnej próbki (wymazówki), jest on nadawany tylko raz i nie ma możliwości, aby inny klient miał przypisany taki sam numer próbki. Ten numer nadawany jest automatycznie po przyjęciu Państwa próbek do laboratorium i jest stosowany na każdym etapie badania. Po tym numerze laboratorium jest w stanie zlokalizować Państwa zlecenie.

wynik testu na ojcostwo
.

.

.8. Opis metody – w tym miejscu macie Państwo wskazane, na jakich głównych odczynnikach pracujemy, jakich sprzętów używamy i do jakiej aktualnej procedury badawczej stosuje się testDNA Sp. z o.o. Sp. k. Laboratorium jest zobligowane do tego, aby każdą zmianę w procedurze badawczej zgłaszać do Polskiego Centrum Akredytacji – ma to na celu kontrolę jakości pracy.

.
wynik testu na ojcostwo

.9.Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności – po zakończeniu analizy genetycznej laboratorium dokonuje obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa, czyli innym słowy sprawdza, jak bardzo prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. W trakcie obliczeń stosuje się określone algorytmy matematyczne oparte na statystyce i częstości występowaniu danego allelu w danej populacji. Poszczególne liczby w profilu genetycznym to właśnie allele. Dla każdej określonej populacji ustalone jest, jak często dany allel (czyli liczba) w niej występuje.  Takie wyliczenia można wykonać ręcznie, jednak w testDNA Sp. z o.o. Sp. k. dokonuje tego specjalne oprogramowanie. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki wynik, który potwierdza ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, to taki, w którym uzyskujemy wartość powyżej 99,9999%. Z kolei prawdopodobieństwo ojcostwa w przypadku wykluczenia ojcostwa wynosić będzie 0%.

.

Przeczytaj: Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%? 

Zobacz film: Wypowiedź eksperta, kiedy wynik potwierdzający ojcostwo jest pewny

.

wynik testu na ojcostwo10. Informacja o jednostce wykonującej test – są to dokładne dane testDNA Sp. z o.o. Sp. k., które są spójne z tym, co jest zapisane w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

 

11.  Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test – wyniki opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które po pierwsze posiadają specjalne wykształcenie i doświadczenie w technikach biologii molekularnej, a po drugie są po określonym trybie szkoleniowym i uzyskaniu pozytywnej oceny przez przełożonego. Osoby, które autoryzują wyniki badań, posiadają specjalne upoważnienia do tego celu.

Jakość badań

wynik testu na ojcostwo

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618].

 

Oprócz samej akredytacji w tym zakresie posiada także prestiżowe certyfikaty potwierdzające jakość przeprowadzanych analiz – International Society for Forensic Genetics (ISFG)German DNA Profiling Group (GEDNAP). Regularnie uczestniczy w międzynarodowych programach biegłości, uzyskując najlepsze oceny.

.Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodność wyników w testach na ojcostwo w programie biegłości Collaborative Testing Services (CTS) posiadającym akredytację ISO/IEC 17043:2010 i organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Zobacz certyfikaty…

 

Zobacz inne porady eksperta: 

Analiza statystyczna – dlaczego jest tak ważnym elementem każdego testu na ojcostwo?
Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia?
Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium?
Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%?
Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?zadzwoń teraz

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

Marcin Kliś

Marcin Kliś

Joanna Musiał

Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

Ewelina Czernachowska

Ewa Przeliorz

Ewa Przeliorz
4.7/5 - (44 votes)

Data publikacji: 27/06/2016, Data aktualizacji: 26/06/2020