Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo

Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo

Wykonując test ojcostwa w testDNA sp. z o.o., otrzymają od nas Państwo pewny i jednoznaczny wynik w postaci kilkustronicowego raportu (zawierającego m.in. profile genetyczne uczestników badania, informacje o dostarczonych próbkach oraz o osobach analizujących materiał i zatwierdzających badanie).
>
Do wyniku dołączone są też materiały informacyjne, które pokazują, w jaki sposób prawidłowo odczytać wynik oraz jaką metodą wykonywany był test.

pewny wynikPewny wynik mob

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Jakie informacje zawiera wynik testu na ojcostwo?

Przedstawiamy 11 ważnych informacji zawartych na wyniku testu na ojcostwo, które mają konkretne znaczenie dla pewności wydanego rezultatu.

 • Numer formularza

Przykładowe oznaczenie F-05/PB-01 wydanie … – to numer formularza, jaki stosujemy do opracowania sprawozdania z badania. Wynika to z przyjętych procedur zarządzania jakością w naszym laboratorium. Wskazany formularz jest ujęty w Procedurze Badawczej 01, którą wykorzystujemy do realizacji Państwa zlecenia.

 • Hologram

Oryginalne wyniki wydane przez testDNA sp. z o.o. zawsze zawierają nasz indywidualny hologram.

 • Numer sprawozdania

Przypisany wyłącznie Państwa zleceniu. W takiej formie istnieje w dokumentacji laboratorium. Żadne inne zlecenie nie posiada takiego samego numeru. Wynika to z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń.

wynik testu na ojcostwo

 • Opis stanu próbki

Państwa próbki w trakcie przyjęcia do laboratorium są sprawdzane pod kątem stanu – w momencie doręczenie ich do laboratorium. Opis „prawidłowy” świadczy o tym, że dotarły one w stanie bardzo dobrym, bez widocznych oznak pleśni, zanieczyszczenia pokarmem, nadmiernej wilgotności itp.

wynik testu na ojcostwo

 • Profil genetyczny

Unikatowy dla każdego człowieka. Każdy z nas (oprócz bliźniąt jednojajowych) posiada unikalny profil i na jego podstawie może być zidentyfikowany (takie właśnie profile DNA są wykorzystywane przy identyfikacji zwłok trudnych do rozpoznania). Profil genetyczny ustala się na postawie badania konkretnych miejsc na DNA (tzw. markerów), w których występują określone powtórzenia motywów nukleotydowych.
>

Liczba powtórzeń tych motywów jest przedstawiana w formie liczb i to Państwo widzą na wyniku badania. Konkretne motywy są dziedziczone od matki i od ojca, stąd w danym markerze widzą Państwo dwie liczby. Proszę nie sugerować się kolejnością tych liczb, bo ta wynika ze specyfiki elektroforezy kapilarnej, w czasie której mniejsze fragmenty DNA wędrują szybciej – niższe liczby zawsze będą występowały jako pierwsze w danym markerze.

wynik testu na ojcostwo

 • Marker

To określony fragment DNA, który zawiera specjalne motywy (nukleotydy o określonej kolejności), na podstawie których jesteśmy w stanie ustalić profil DNA i sprawdzić pokrewieństwo. Markery mają swoje charakterystyczne nazwy, jak np.: TPOX, D3S1358. Ta nomenklatura stosowana jest na całym świecie.

W swoich badaniach testDNA sp. z o.o. stosuje nawet aż 34 markerów genetycznych, dzięki czemu wynik jest dokładniejszy – zwłaszcza wtedy, kiedy badamy tylko ojca i dziecko.

Marker AMEL to marker płci – na tej podstawie wiemy, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy kobietą. Mężczyzna posiada chromosomy X,Y a kobieta X, X. Marker DYS391 to marker zlokalizowany na chromosomie Y, występującym tylko u mężczyzn, stąd u kobiet w tym markerze nie uzyskuje się żadnych wartości.

 • Numer próbki

Sample ID to numer konkretnej próbki (wymazówki), jest on nadawany tylko raz i nie ma możliwości, aby inny klient miał przypisany taki sam numer próbki. Ten numer nadawany jest automatycznie po przyjęciu Państwa próbek do laboratorium i jest stosowany na każdym etapie badania. Po tym numerze laboratorium jest w stanie zlokalizować Państwa zlecenie..

 • Opis metody

W tym miejscu macie Państwo wskazane, na jakich głównych odczynnikach pracujemy, jakich sprzętów używamy i do jakiej aktualnej procedury badawczej stosuje się testDNA Sp. z o.o. Laboratorium jest zobligowane do tego, aby każdą zmianę w procedurze badawczej zgłaszać do Polskiego Centrum Akredytacji – ma to na celu kontrolę jakości pracy.

wynik testu na ojcostwo

 • Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności

Po zakończeniu analizy genetycznej laboratorium dokonuje obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa, czyli innym słowy sprawdza, jak bardzo prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. W trakcie obliczeń stosuje się określone algorytmy matematyczne oparte na statystyce i częstości występowaniu danego allelu w danej populacji. Poszczególne liczby w profilu genetycznym to właśnie allele. Dla każdej określonej populacji ustalone jest, jak często dany allel (czyli liczba) w niej występuje.  Takie wyliczenia można wykonać ręcznie, jednak w testDNA sp. z o.o. dokonuje tego specjalne oprogramowanie.
>

wynik testu na ojcostwo

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki wynik, który potwierdza ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, to taki, w którym uzyskujemy wartość powyżej 99,9999%. Z kolei prawdopodobieństwo ojcostwa w przypadku wykluczenia ojcostwa wynosić będzie 0%.

 • Informacja o jednostce wykonującej test

Są to dokładne dane testDNA sp. z o.o., które są spójne z tym, co jest zapisane w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

wynik testu na ojcostwo

 • Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test

Wyniki opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które po pierwsze posiadają specjalne wykształcenie i doświadczenie w technikach biologii molekularnej, a po drugie są po określonym trybie szkoleniowym i uzyskaniu pozytywnej oceny przez przełożonego. Osoby, które autoryzują wyniki badań, posiadają specjalne upoważnienia do tego celu.

Badanie ojcostwa –  w jaki sposób wykonać badanie?

Jakość badań w testDNA

Laboratorium testDNA posiada prestiżowe certyfikaty potwierdzające jakość przeprowadzanych analiz – International Society for Forensic Genetics (ISFG)German DNA Profiling Group (GEDNAP). Regularnie uczestniczy w międzynarodowych programach biegłości, uzyskując najlepsze oceny.

Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodność wyników w testach na ojcostwo w programie biegłości Collaborative Testing Services (CTS) posiadającym akredytację ISO/IEC 17043:2010 i organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Zobacz certyfikaty…

Zobacz inne porady eksperta: 

Często zadawane pytania

Szukasz informacji na temat badania? Sprawdź najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat testów na ojcostwo

Jak można zamówić test na ojcostwo?

💻 On-line przez sklep internetowy: wybierz badanie

📅 Poprzez formularz on-line Rejestracja 24 h/dobę (oddzwonimy w celu potwierdzenia umówienia wizyty)

📞 Telefonicznie 665 761 161 6 dni w tygodniu

📧 Mailowo biuro@testdna.pl

💬 Na dyskretnym czacie: napisz

Gdzie można zrobić test na ojcostwo?

🏠 W DOMU:

 • próbki możesz pobrać samodzielnie, wykorzystując zamówiony wcześniej zestaw lub zebrać dowolne materiały dyskretne (np. smoczek, szczoteczkę do zębów) lub pobrać wymazy z policzka na patyczki kosmetyczne;
 • próbki do badania może pobrać pielęgniarka mobilna w domu pacjenta (Pielęgniarki, które współpracują z nami przestrzegają wszelkich zasad higieny, każda pielęgniarka mobilna jest przez nas wyposażona w jednorazową maseczkę i rękawiczki!)

🏥 W PLACÓWCE MEDYCZNEJ W CAŁEJ POLSCE

Współpracujemy z ponad 300 przychodniami w całej Polsce, umówimy Cię na pobranie próbki do badania najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Umów wizytę domową lub wizytę w placówce: formularz on-line Rejestracja 24 h/dobę

Jakie próbki można przekazać do testu na ojcostwo?

W testDNA Sp. z o.o. Sp. k. nie dzielimy próbek na „gorsze” i „lepsze”. Każda próbka jest tak samo dobra – musi jednak zawierać materiał DNA badanej osoby. Przykładowe próbki to oprócz wymazów z policzka np. smoczek, szczoteczka do zębów, kubek, słomka, butelka, puszka, sztućce, chusteczka z katarem czy niedopałek papierosa. Każda próbka jest objęta gwarancją – czyli jeśli z jakiegoś powodu nie będzie nadawała się do badania, można przekazać bezpłatnie kolejną. Poczytaj więcej: Jakie próbki można przekazać do testu na ojcostwo…

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo?

Wynik badania na ojcostwo wykonywanego w testDNA Sp. z o.o. Sp. k. to dokument – kilkustronicowy raport. Zawiera on przede wszystkim słowną interpretację rezultatu (czyli wskazuje, z jakim prawdopodobieństwem badany mężczyzna jest ojcem badanego dziecka). Na wyniku znajdują się ponadto tabele z profilami genetycznymi uczestników, opis stanu próbek, opis wykorzystanej metody oraz podpisy i pieczątki osób przeprowadzających badanie. Zobacz przykładowy wynik…

Kto musi wziąć udział w teście na ojcostwo?

Do wydania jednoznacznego wyniku potrzebne są próbki od domniemanego ojca i dziecka. Nie ma potrzeby, aby do testu był włączany materiał od matki.

Kiedy wynik testu na ojcostwo jest pewny?

Wynik testu na ojcostwo jest pewny, kiedy jest zgodny z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Genetyki Sądowej i Kryminologii. Potwierdzenie ojcostwa powinno wynosić ponad 99,9999% – wtedy określane jest w genetyce jako prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Wykluczenie musi być natomiast stuprocentowe (100%). W testDNA Sp. z o.o. Sp. k. wydajemy właśnie tylko takie wyniki.

Czy test na ojcostwo trzeba powtarzać?

Nie – test na ojcostwo wystarczy wykonać raz w życiu, ponieważ analizowane w tym badaniu fragmenty DNA nie zmieniają się. Zdarzają się jednak sytuacje, że Pacjenci powtarzają badanie ojcostwa wcześniej wykonane w mało wiarygodnym laboratorium – zlecają je raz jeszcze, tym razem w testDNA Sp. z o.o. Sp. k., aby zyskać całkowitą pewność.

Kiedy najwcześniej można zrobić test na ojcostwo?

Badanie na ojcostwo można zrealizować już na etapie ciąży: od 8 tygodnia (na podstawie krwi ciężarnej) albo od 15 tygodnia (na podstawie płynu owodniowego). Po narodzinach dziecka test na ojcostwo można wykonać od drugiej doby życia. Jeśli rodzina dysponuje materiałem genetycznym od domniemanego ojca, test można zlecić także po jego śmierci.

Czy test na ojcostwo można zrobić w domu?

Tak! Test na ojcostwo śmiało zrobisz w domu – samodzielnie pobierając próbki lub umawiając wizytę domową pielęgniarki.

Co się stanie, jeśli nieprawidłowo pobiorę wymaz do testu na ojcostwo?

Pobranie wymazu z policzka jest bardzo proste, dlatego najczęściej wykonywane jest prawidłowo. Jeśli na wymazówce nie będzie odpowiedniej ilości DNA, masz gwarancję – kolejne pobranie jest w cenie.

Czy test na ojcostwo jest bezpieczny?

Test na ojcostwo jest całkowicie bezpieczny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – próbki to wymazy z policzka (których pobranie jest proste i bezbolesne) albo materiały dyskretne (np. szczoteczka do zębów, smoczek, maszynka do golenia).

Ile się czeka na wynik testu na ojcostwo?

Jeśli od wszystkich badanych osób pobrane są wymazy z policzka – wynik otrzymasz do 5 dni roboczych. Jeśli będą to natomiast próbki dyskretne lub wymazy pobrane na patyczki kosmetyczne – rezultat dostępny będzie do 10 dni roboczych.

Jak otrzymam wynik testu na ojcostwo?

Wynik otrzymasz w sposób zaznaczony na formularzu zlecenia badania. Możesz otrzymać go on-line i/lub wysyłkowo bądź odebrać w wybranej przychodni.

Jak się robi test na ojcostwo?

Badanie ojcostwa zrobisz w bardzo prosty sposób. Wystarczy znaleźć odpowiednie laboratorium – najlepiej certyfikowane i z dużym doświadczeniem. Następnie po uprzednim kontakcie z placówką wypełniasz właściwy formularz i dostarczasz dogodne dla siebie próbki – wymazy z policzka lub mikroślady. Po tym kroku zostaje Ci jedynie oczekiwać na wynik.

Ile kosztuje test na ojcostwo?

To, ile kosztuje test na ojcostwo, sprawdzisz w naszym CENNIKU.

Czy można opłacić badanie na raty?

Tak – koszt badania na ojcostwo można rozłożyć na raty (5-60 rat). Wystarczy zostawić swój numer telefonu, by dział finansowy skontaktował się w tej sprawie. Gwarancja kredytowa zostanie przesłana kurierem w ciągu 2 dni – nie trzeba więc udawać się do banku. Pod uwagę brane są dochody nie tylko z umowy o pracę, ale też np. umowy zlecenia, umowy o dzieło czy emerytury. Poczytaj więcej o ratach…

Czy test na ojcostwo można zrobić na NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszt badań medycznych – które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta, wykrycie chorób etc. Test na ojcostwo nie należy do tego rodzaju badań – nie można go więc zrobić na NFZ.

Jak zapłacić za test na ojcostwo?

Za test na ojcostwo można zapłacić w wygodny dla siebie sposób: tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem internetowym przez system przelewy24 albo przekazem pocztowym. W przypadku pobrania próbek w placówce pierwsza część opłaty (100-200 złotych – zależnie od placówki) często zostaje uiszczona na miejscu (otrzymasz stosowną informację).

Czy testy na ojcostwo są wiarygodne?

Testy na ojcostwo to najbardziej wiarygodne badanie w zakresie ustalania ojcostwa. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii za wiarygodny wynik potwierdzający ojcostwo, uważa się wynik z prawdopodobieństwem powyżej 99,9999%. W naszym laboratorium przestrzegamy powyższych wytycznych dlatego wiarygodność testów na ojcostwo jest niepodważalna.

Czy można zrobić test na ojcostwo bez zgody matki?

Przy badaniu ojcostwa na 24 markerach DNA, wystarczy aby w badaniu udział wzięli – domniemany ojciec oraz dziecko. Badanie w takim zakresie pozwala wystawić wiarygodny wynik zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii bez obecności matki w badaniu.

4.7/5 - (56 głosów / głosy)
Wszystkie artykuły
Back to Top