Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?

Wykonując test ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o., otrzymają od nas Państwo pewny i jednoznaczny wynik w postaci kilkustronicowego raportu (zawierającego m.in. profile genetyczne uczestników badania, informacje o dostarczonych próbkach oraz o osobach analizujących materiał i zatwierdzających badanie). Do wyniku dołączone są też materiały informacyjne, które pokazują, w jaki sposób prawidłowo odczytać wynik oraz jaką metodą wykonywany był test.

.

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku, wyniki badań laboratoryjnych mogą być wykorzystane przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości tylko w sytuacji, gdy laboratorium posiada Akredytację na zgodność normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oto 11 ważnych informacji zawartych na wynikach, które posiadają konkretne znaczenie dla pewności badania ojcostwa i samego wyniku
.

03

1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …) – to numer formularza, jaki stosujemy do opracowania sprawozdania z badania. Wynika to z przyjętych procedur zarządzania jakością w naszym laboratorium. Wskazany formularz jest ujęty w Procedurze Badawczej 01, którą wykorzystujemy do realizacji Państwa zlecenia. Treść tej procedury została zaaprobowana przez Polskie Centrum Akredytacji..

 

2. Hologram – oryginalne wyniki wydane przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zawsze zawierają nasz indywidualny hologram.

 

3. Numer sprawozdania – przypisany wyłącznie Państwa zleceniu. W takiej formie istnieje w dokumentacji laboratorium. Żadne inne zlecenie nie posiada takiego samego numeru. Wynika to z autorskiego oprogramowania do ewidencjonowania zleceń.

 

005

4. Opis stanu próbki – Państwa próbki w trakcie przyjęcia do laboratorium są sprawdzane pod kątem stanu – w momencie doręczenie ich do laboratorium. Opis „prawidłowy” świadczy o tym, że dotarły one w stanie bardzo dobrym, bez widocznych oznak pleśni, zanieczyszczenia pokarmem, nadmiernej wilgotności itp.

.

.004

5. Profil genetyczny – unikatowy dla każdego człowieka. Każdy z nas (oprócz bliźniąt jednojajowych) posiada unikalny profil i na jego podstawie może być zidentyfikowany (takie właśnie profile DNA są wykorzystywane przy identyfikacji zwłok trudnych do rozpoznania). Profil genetyczny ustala się na postawie badania konkretnych miejsc na DNA (tzw. markerów), w których występują określone powtórzenia motywów nukleotydowych. Liczba powtórzeń tych motywów jest przedstawiana w formie liczb i to Państwo widzą na wyniku badania. Konkretne motywy są dziedziczone od matki i od ojca, stąd w danym markerze widzą Państwo dwie liczby. Proszę nie sugerować się kolejnością tych liczb, bo ta wynika ze specyfiki elektroforezy kapilarnej, w czasie której mniejsze fragmenty DNA wędrują szybciej – niższe liczby zawsze będą występowały jako pierwsze w danym markerze.

.
6. Marker – to określony fragment DNA, który zawiera specjalne motywy (nukleotydy o określonej kolejności), na podstawie których jesteśmy w stanie ustalić profil DNA i sprawdzić pokrewieństwo. Markery mają swoje charakterystyczne nazwy, jak np.: TPOX, D3S1358. Ta nomenklatura stosowana jest na całym świecie. W swoich badaniach testDNA Laboratorium Sp. z o.o. stosuje aż 34 markerów genetycznych, dzięki czemu wynik jest dokładniejszy – zwłaszcza wtedy, kiedy badamy tylko ojca i dziecko.  Marker AMEL to marker płci – na tej podstawie wiemy, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy kobietą. Mężczyzna posiada chromosomy X,Y a kobieta X, X. Marker DYS391 to marker zlokalizowany na chromosomie Y, występującym tylko u mężczyzn, stąd u kobiet w tym markerze nie uzyskuje się żadnych wartości.

.

7. Sample ID – to  numer konkretnej próbki (wymazówki), jest on nadawany tylko raz i nie ma możliwości, aby inny klient miał przypisany taki sam numer próbki. Ten numer nadawany jest automatycznie po przyjęciu Państwa próbek do laboratorium i jest stosowany na każdym etapie badania. Po tym numerze laboratorium jest w stanie zlokalizować Państwa zlecenie.

0010
.

.

.8. Opis metody – w tym miejscu macie Państwo wskazane, na jakich głównych odczynnikach pracujemy, jakich sprzętów używamy i do jakiej aktualnej procedury badawczej stosuje się testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Laboratorium jest zobligowane do tego, aby każdą zmianę w procedurze badawczej zgłaszać do Polskiego Centrum Akredytacji – ma to na celu kontrolę jakości pracy.

.
09

.9.Wynik prawdopodobieństwa w ocenie zgodności – po zakończeniu analizy genetycznej laboratorium dokonuje obliczenia prawdopodobieństwa ojcostwa, czyli innym słowy sprawdza, jak bardzo prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. W trakcie obliczeń stosuje się określone algorytmy matematyczne oparte na statystyce i częstości występowaniu danego allelu w danej populacji. Poszczególne liczby w profilu genetycznym to właśnie allele. Dla każdej określonej populacji ustalone jest, jak często dany allel (czyli liczba) w niej występuje.  Takie wyliczenia można wykonać ręcznie, jednak w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. dokonuje tego specjalne oprogramowanie. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki wynik, który potwierdza ojcostwo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, to taki, w którym uzyskujemy wartość powyżej 99,9999%. Z kolei prawdopodobieństwo ojcostwa w przypadku wykluczenia ojcostwa wynosić będzie 0%.

.

Przeczytaj: Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%? 

Zobacz film: Wypowiedź eksperta, kiedy wynik potwierdzający ojcostwo jest pewny

.

10. Informacja o jednostce wykonującej test – są to dokładne dane testDNA Laboratorium Sp. z o.o., które są spójne z tym, co jest zapisane w księdze rejestrowej naszego podmiotu leczniczego.

 

11.  Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test – wyniki opracowywane i autoryzowane są przez osoby, które po pierwsze posiadają specjalne wykształcenie i doświadczenie w technikach biologii molekularnej, a po drugie są po określonym trybie szkoleniowym i uzyskaniu pozytywnej oceny przez przełożonego. Osoby, które autoryzują wyniki badań, posiadają specjalne upoważnienia do tego celu.

Jakość badań

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jest laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA, Nr AB 1618. Oprócz samej akredytacji posiada także prestiżowe certyfikaty potwierdzające jakość przeprowadzanych analiz – International Society for Forensic Genetics (ISFG)German DNA Profiling Group (GEDNAP). Regularnie uczestniczy w międzynarodowych programach biegłości, uzyskując najlepsze oceny.

.Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce uzyskało 100% zgodność wyników w testach na ojcostwo w programie biegłości Collaborative Testing Services (CTS) posiadającym akredytację ISO/IEC 17043:2010 i organizowanym przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Zobacz certyfikaty…

 

Zobacz inne porady eksperta: 

Analiza statystyczna – dlaczego jest tak ważnym elementem każdego testu na ojcostwo?
Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia?
Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium?
Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%?
Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: pon.-czw. 7:00-22:00, pt, 7:00-20:00, weekendy i święta: 9:00-21:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz
Jakie informacje będzie zawierał Państwa wynik testu na ojcostwo?
5 (100%) 21

Data publikacji: 27/06/2016, Data aktualizacji: 18/07/2019