Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?

Tak! Wynik prywatnego badania na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie – najczęściej jako dowód wstępny. Jest tak samo pewny jak rezultat badania wykonywanego do celów sądowych. Pełną moc dowodową ma jednak ten drugi. Wynika to m.in. z potwierdzenia tożsamości badanych i pobrania próbek DNA w obecności świadków.

Materiał do prywatnego testu na ojcostwo można pobrać w domu i nie ma potwierdzenia, że pochodzi on od właściwych osób. Jeśli badani są tylko dziecko i ojciec (co w testach prywatnych zdarza się dość często), to nie zostaje ustalone macierzyństwo w celu wykluczenia np. podmiany dzieci w szpitalu. Wszystko to sprawia, że pacjenci zastanawiają się, które badanie wybrać. O to, czy warto wykorzystać wynik opinii prywatnej (badania prywatnego) w sądzie, zapytaliśmy adwokata.

Oczywiście, że tak. Opinia prywatna to dokument prywatny podlegający ocenie sądu, to „umocnione” stanowisko strony procesowej. Zatem dążąc do udowodnienia swoich racji, przedstawienie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc, właściwym byłoby podkreślić, że wnioski zawarte w tego rodzaju opinii mogą stać się podstawą poczynienia ustaleń faktycznych przez sąd w sytuacji, gdy okoliczności te zostaną przyznane przez stronę przeciwną albo, gdy sąd uzna je za przyznane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przypadkach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z dokumentu – opinii prywatnej) jako istotny, rozstrzygający w sprawie. Natomiast w sytuacji, kiedy treść opinii prywatnej jest kwestionowana przez drugą stronę procesu, a ustalenia okoliczności danej sprawy wymagają wiadomości specjalnych, to koniecznym będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. adwokat Ewa Rostkowska

Pewność wyniku jest taka sama w teście na ojcostwo do celów prywatnych i sądowych

Wynik badania do celów prywatnych gwarantuje taką samą pewność jak testu sądowego, ponieważ badane fragmenty DNA są niezmienne i identyczne w każdej komórce organizmu. W czasie analizy badania również nie są rozdzielane na prywatne i sądowe – wszystkie są wykonywane w ten sam sposób, na takich samych odczynnikach, przez to samo  laboratorium. To ważne tym bardziej, że aby wynik mógł zostać wykorzystany w sądzie, laboratorium powinno posiadać akredytację PCA zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 

testDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618].

 

czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie, test na ojcostwo do sądu

Analiza przeprowadzana w laboratorium przebiega w dokładnie taki sam sposób bez względu na to, czy realizowane badanie wykonywane jest do celów prywatnych, czy sądowych. Laboratorium wykorzystuje identyczne metody i odczynniki. Dzięki wykorzystaniu elektroforezy kapilarnej ustalane są profile genetyczne wszystkich badanych osób, które później się ze sobą porównuje. To pozwala w sposób jednoznaczny wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo. Analiza 24 markerów DNA umożliwia potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem ponad 99,9999% (nawet gdy w badaniu prywatnym nie bierze udziału matka). Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii tylko takie lub wyższe prawdopodobieństwo pozwala potwierdzić ojcostwo.Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Test na ojcostwo do celów sądowych przeprowadza się z formalną procedurą

Formalna procedura obejmuje pobranie materiału genetycznego w placówce w obecności świadków oraz okazanie dowodów tożsamości osób badanych. Dzięki temu sąd ma pewność, że DNA pochodzi od właściwych osób. Pobierane są wymazy z policzka lub krew, nie wykorzystuje się próbek śladowych (takich jak włosy z cebulkami czy szczoteczki do zębów). W badaniu sądowym uczestniczą nie tylko dziecko i mężczyzna, ale też obowiązkowo matka. Pozwala to ustalić jednocześnie macierzyństwo i wykluczyć, że mogło dojść do zamiany dzieci w szpitalu. Do wyniku wydawana jest ekspertyza eksperta ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, który pełni funkcję biegłego sądowego.

Test sądowy można zlecić prywatnie w wybranym laboratorium – nie ma konieczności czekania na skierowanie z sądu. Często pozwala to zaoszczędzić czas i samodzielnie wybrać placówkę.

Test na ojcostwo prywatny czy sądowy – który wybrać?

Wybierając test, warto wziąć pod uwagę to, czy wynik potrzebny będzie tylko dla własnej wiedzy, czy będzie wykorzystany w sądzie. W pierwszym przypadku badanie prywatne da całkowitą pewność i jednocześnie pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Jeśli wynik jest potrzebny do sądu, a nie są spełnione wymagania procedury formalnej, to z powodzeniem można przeprowadzić badanie prywatne. Jego wynik może posłużyć jako dowód wstępny, a zdarza się, że jest rozstrzygający w sprawie.

Badanie na ojcostwo do celów prywatnych jest tak samo pewne jak badanie do celów sądowych. Niezależnie od rodzaju badania test na ojcostwo wystarczy wykonać raz w życiu, by zyskać pewność na zawsze. Pewność co do ojcostwa pozwala odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa, przywrócić radość życia i zmniejszyć towarzyszące napięcie. Dzięki niej łatwiej również zaplanować dalszą przyszłość. Aż 80% wyników wskazuje na potwierdzenie ojcostwa, więc dla wielu rodzin wykonanie badania to szansa, by odetchnąć z ulgą i odbudować relacje. Pewność co do własnej tożsamości jest niezwykle istotna również dla dziecka. Jej brak może niekorzystnie odbić się na jego życiu emocjonalnym, powodując stres i chaos.

Zobacz inne porady tego eksperta:

Analiza statystyczna – dlaczego jest tak ważnym elementem każdego testu na ojcostwo?
Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia?
Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium?
Jakie informacje zawiera Państwa wynik testu na ojcostwo?
Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%?


zadzwoń teraz

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

Marcin Kliś

Marcin Kliś

Joanna Musiał

Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

Ewelina Czernachowska

Ewa Przeliorz

Ewa Przeliorz
Data publikacji: 20/04/2018, Data aktualizacji: 27/12/2021