Kontakt z biurem prasowym testDNA

Jeżeli jesteś­cie Państ­wo zain­tere­sowani infor­ma­c­ja­mi na tem­at spół­ki testD­NA, prosimy o kon­takt. Z przy­jem­noś­cią odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia, jak również umówimy Państ­wa na spotkanie z jed­nym ze spec­jal­istów współpracu­ją­cych z testD­NA..

.

Na Państ­wa pyta­nia czekamy:

 

Pod numerem tele­fonu

 

Pod adresem e-mail

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu
Zespół testDNA

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 06/06/2017