Czy bratanek jest dzieckiem mojego brata? Prosta sytuacja do rozwiązania

Wydawać mogłoby się, że wraz ze śmiercią ojca kończą się szanse na ustalenie czy pozostawione przez niego dziecko jest rzeczywiście jego. Nierzadko do tego dochodzą sprawy związane z podziałem majątku po zmarłym ojcu. Dlatego też rodzinie zmarłego zależy na tym aby przekazać spadek rzeczywiście spokrewnionej osobie. Co można zrobić w takiej sytuacji?
>
czy bratanek jest dzieckiem mojego brata, badanie bratanka i wujka, badanie dna bratanka i wujka

Kiedy dysponujemy próbką tylko od stryja i bratanka

Jaki przypadek badano w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.:
Stryjek, który rozporządzał majątkiem zmarłego brata miał wątpliwości, czy pozostawiony przez niego syn  był rzeczywiście jego biologicznym synem.
Czy w takiej sytuacji możliwe jest ustalenie czy stryj jest spokrewniony z bratankiem?

Odpowiedź:
Tak, możliwe jest ustalenie pokrewieństwa między nimi.
.
.
Co zrobiono w tym przypadku:
Sam stryj i rodzina zmarłego ojca potwierdzili, że on i zmarły brat byli po jednym ojcu. Dlatego zaproponowano im badanie chromosomu Y. Dlaczego? Ponieważ dziecko było płci męskiej.  Stąd do badania wykorzystano analizę chromosomu Y. Chromosom Y występuje tylko u mężczyzn i jest przekazywany z ojca na swoich wszystkich synów (z pokolenia na pokolenie). Dlatego jeśli zmarły ojciec był rzeczywiście biologicznym ojcem chłopca, wówczas ten chłopiec powinien mieć taki sam chromosom Y jak jego stryjek- ponieważ obaj wywodzą się z jednej linii ojcowskiej. I tak też było w tym przypadku.

Z takimi i innymi przypadkami laboratorium spotyka się bardzo często. Laboratorium ma bardzo duże doświadczenie w rozstrzyganiu czy dane osoby należą do jednej rodziny. Oprócz specjalistów mających praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu takich analiz, dodatkowo wykorzystywane są profesjonalne programy dokonujące obliczeń.


zadzwoń teraz

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek: 7:00-19:00, weekendy i święta: 9:00-17:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

Marcin Kliś

Marcin Kliś

Joanna Musiał

Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

Ewelina Czernachowska

Ewa Przeliorz

Ewa Przeliorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 09/12/2019