Jaki test na ojcostwo będzie właściwy dla mnieJaki test na ojcostwo będzie właściwy dla mnie?

Chci­ałbyś wykon­ać badanie DNA na ojcost­wo ale nie wiesz jaki rodzaj tes­tu był­by najlep­szy dla Ciebie? Przy­go­towal­iśmy dla Ciebie kil­ka możli­woś­ci.

W ofer­cie testD­NA zna­j­du­ją się następu­jące rodza­je badań DNA na ojcost­wo:

Porównanie dostępnych opcji testu DNA na ojcostwo

porownanie

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

zamów

.

* Cena tes­tu obe­j­mu­je badanie do 3 osób. Ist­nieje możli­wość włączenia do bada­nia innych osób (np. drugiego dziec­ka) za dodatkową opłatą.

** Pod­sta­wowy test na ojcost­wo przez­nac­zony jest dla 2 lub trzech osób w następu­jącej kon­fig­u­racji : mat­ka, dziecko, dom­nie­many ojciec. Oznacza to, iż w bada­niu nie może uczest­niczyć np. dwóch dom­nie­manych ojców. Z kolei w sądowym bada­niu na ojcost­wo muszą uczest­niczyć mat­ka, dziecko oraz dom­nie­many ojciec.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016