Chętnie doradzimy

Jeśli chcą państ­wo uzyskać poradę, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni oraz więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 do 23:00 a także w week­endy i świę­ta od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Na cza­cie
 od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 16.30
Data publikacji: 22/06/2015, Data aktualizacji: 11/06/2018