.

Punkty pobrań testDNA — ojcostwo w ciąży

Aby umożli­wić pobór próbek możli­wie najbliżej Państ­wa miejs­ca zamieszka­nia naw­iąza­l­iśmy współpracę z blisko 200 placówka­mi medy­czny­mi. Dzię­ki temu jesteśmy w stanie zapro­ponować Państ­wu miejsce, do którego moż­na w wygod­ny i łatwy sposób dojechać. Do pobra­nia nie trze­ba się w żaden sposób przy­go­towywać. Prób­ki pobier­ane są tylko od poniedzi­ałku do środy.

telefon

(Pod tym numerem tel. moż­na umaw­iać pobór próbek we wszys­t­kich punk­tach testD­NA).

Adresy i numery telefonów do lokalnych oddziałów testDNA:

Wybierz wojew­ództ­wo:

TytułAdresOpis
Tel: (87) 735 10 06 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (89) 627 16 68 Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61 Będzin, ul. Małobądz­ka 141 pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (91) 350 70 37 Bezrzecze, ul. Koralowa 98a/4 pn.-pt: 7:00–11:00
sb.: 8:00–11:00
Tel: (44) 744 13 55 Bełchatów, ul. Edwardów 2A pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (83) 410 20 36 Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (94) 716 60 32 Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (85) 674 99 06 Białys­tok, ul. Fab­rycz­na 4 pn.-pt.: 7.30–17.30
sb: do uzgod­nienia
Tel: (85) 871 03 05 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15 pon., śr., pt: 15:00 — 16:00
wt.i czw.: 10:00 — 11:00
Tel: (33) 488 00 84 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (84) 534 35 35 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (55) 621 21 99 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (56) 690 40 98 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (77) 547 43 14 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6 pn.-pt.: 7.30–17.30
Tel: (18) 521 14 92 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 11 16 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (71) 723 01 46 Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 722 84 43 Bytów, ul. Lębors­ka 11 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (82) 592 20 41 Chełm, ul.Lipowa 27 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 10 67 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (32) 445 07 11 Chorzów, Ul. Batorego 19 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (23) 682 67 03 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (54) 421 00 07 Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (33) 488 02 01 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 722 84 26 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (32) 722 07 37 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (34) 343 01 48 Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (59) 727 33 15 Człuchów, Os. Wazów 8 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (94) 716 63 05 Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32 pn.-pt.: 9.00–17.00
tel. (94) 716 63 51 Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48 pn.-pt.: 9.00–17.00
tel: (68) 411 46 99 Dłu­ga 1, Żagań, Pol­s­ka Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tel: (55) 621 21 99 Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (87) 735 13 18 Ełk, ul. Baran­ki 24 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (25) 786 66 64 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (58) 739 66 96 Gdańsk, ul. Subisława 24 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Żabińskiego 18 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (91) 852 22 36 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11 pn: 18:00–21:00
śr: 08:30–21:00
pt: 15:00–21:00
sob: 08:00–09:00
Tel: (56) 690 41 88 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7 pon. i śr.: 10:00 — 21:00
wt. i czw.: 10:00 — 15:00
pt.: 16:00–21:00
sb.: 9:00–13:00
Tel: (15) 816 50 20 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel.: (67) 345 01 21 Gołańcz, ul. Libelta 4 pn.-pt.: 8.00 — 15.30
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8 pn.-pt.: 8:00–18.00
Tel: (48) 685 64 55 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (56) 690 40 97 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (91) 831 09 04 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 Pon-pt: 8.00–18.00
Tel: (84) 534 34 08 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (52) 569 10 93 Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 594 05 95 Jarocin, ul. Hallera 9 Pon-pt: 8:00–16:00
Tel: (16) 736 11 17 Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53 pn.: 8.00–14.00
wt.: 12.00–15.00
śr.: 8:00–14.00
czw.: 12.00–15.00
pt.: 8.00–14.00
Tel: (32) 445 09 77 Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (76) 745 40 29 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10 pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61 Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72 pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel: (41) 260 80 03 Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25 pn.-pt.: 08.00–18.00
Tel: (75) 610 60 29 Jele­nia Góra, ul. Zielona 6/1 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 07 Kalisz, ul. Majkows­ka 13a pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (91) 831 09 77 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28 pn.-pt: 7:30–15:00 sb.: 9:00–11:00
Tel: (75) 610 60 29 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (58) 739 66 96 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A czw.: 15.00–18.00
Tel: (32) 445 02 61 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A pn.-pt.: 08.00–17.00
Tel: (77) 547 48 08 Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 11 Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (41) 241 20 11 Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (77) 547 44 60 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (71) 723 00 56 Kobierzyce, Ul. Witosa 5 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (63) 220 21 88 Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (41) 241 22 02 Końskie, ul. Połud­niowa 1 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (61) 278 50 80 Koś­cian, ul. Nacławska 15 pn.-pt.: 8.00–20.00
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3 pn.-pt.: 09.00–16.00
Tel: (56) 690 40 96 Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (48) 386 14 16 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. Bolesława Prusa 5 pn.-pt.: 07.30–16.00
Tel. (94) 716 60 82 Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5 pn.-pt.: 07.30–17.00
sb.: 9.00–11:00
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Mehof­fera 6 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (81) 451 11 44 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (13) 444 01 02 Kros­no, ul. 1000 lecia 13 pn.-pt.: 6.00–19.00
Tel: (62) 501 35 10 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (18) 521 10 81 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (12) 312 41 53 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1 pn.-pt.: 08:00–16:00
Tel: (24) 386 21 11 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (55) 621 23 05 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (74) 660 61 88 Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: 22 100 50 59 Legionowo ul. Sow­ińskiego 4 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 6250135 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a pn.-pt.: 7.30–15.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03 Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21 pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (16) 736 11 17 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7 pn.-nd.: 00:00–24.00
Tel: (81) 451 10 20 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5 pn.-pt.: 8.00–19.00
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Przy­jaźni 13 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (34) 343 00 49 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14 pn.-pt.: 7.00–20.00
Tel: (55) 612 93 10 Mal­bork, ul.Dworcowa 14 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (95) 711 70 35 Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14 pon/wt/cz 15:00–18:00
śr/pt: 9:00 — 13:00
Tel: (32) 445 35 66 Mikołów, Os. 30-lecia 8 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (85) 674 99 06 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42 pn.-śr.: 8.00–18.00
czw.: 8.00–15.00
pt.: 10.00–17.00
Tel: (95) 711 70 38 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15 pn.-pt.: 8.00 — 18.00
Tel: (23) 682 23 32 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (77) 547 42 20 Namysłów, ul. Mick­iewicza 8 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (18) 521 12 60 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (18) 521 11 84 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (61) 278 56 55 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (77) 547 44 59 Nysa, ul. Ogrodowa 1 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (71) 723 73 40 Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 pn.-pt.: 08.00–18.00
Tel: (89) 627 16 68 Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2 pn.-pt.: 10.00–14.45
Tel: (89) 627 13 20 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (29) 642 30 08 Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (41) 241 22 19 Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (29) 642 30 59 Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (42) 279 72 24 Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6 pn.-pt.: 7.30–18.00
Tel. (83) 410 20 45 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48 pn.-pt.: 7:00 -18:00
Tel: (41) 248 39 99 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (44) 744 13 10 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (87) 735 13 18 Pisz, ul. Sienkiewicza 4 pn.-pt.: 9.00–13.00
Tel: (67) 345 01 77 Piła, ul. Matwieje­wa 6 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (61) 27 941 03 Poz­nań, ul. Słowack­iego 28 pn.-pt.: 8:00 — 20:30
Tel. (77) 541 83 66 Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a pn.-czw.: 11:00–13:00
Tel: (16) 736 11 17 Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (32) 445 37 31 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7 wt.: 14.00–19.00
czw.: 7.30–11.30
pt.: 15.30–19.30
Tel: (58) 739 66 96 Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel. (81) 451 11 75 Puławy, ul. Cen­tral­na 15 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (24) 361 74 30 Płock, ul. Dwor­cowa 2 pn.-pt.: 9.00–16.00
Tel: (24) 361 74 30 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A pon., śr., pt: 7:00 — 13:00
wt., czw.: 12:00 — 18:00
Tel: (32) 760 57 87 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. 1905 roku 20 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (44) 744 12 75 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (32) 445 06 57 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Architektów 11 pon- pt: 8.00 — 18.00
Tel. (14) 696 06 51 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24 pon-pt: 8.00 — 18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (25) 740 50 09 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57 pn.-pt.: 08:00–16:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (43) 656 43 73 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10 pon-pt: 07:30–18:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (46) 816 61 99 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29 pn.-pt.: 9.00 — 16.00 Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2 pon. — pt.: 08:00 — 19.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (58) 739 66 96 Sopot, Oskara Kol­ber­ga 7 pn.-pt.: 7.00–18.00
Tel. (15) 816 50 66 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36 Do uzgod­nienia
Tel: (41) 241 22 01 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1 Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (91) 852 28 06 Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (58) 739 67 99 Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A pn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (95) 711 70 06 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K pn.-pt.: 8.00–18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 02 75 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56 Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (87) 735 10 40 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (74) 660 62 55 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37 pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (52) 569 10 88 Świecie, ul. Byd­gos­ka 1 pn.-pt.: 08.00–14.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (91) 852 22 67 Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25 Do uzgod­nienia
Tel: (91) 852 22 36 Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (94) 716 60 83 Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (89) 627 12 88 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 727 33 15 Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9 Godziny przyjęć do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 722 84 43 Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22 Do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, Osiedle 25-lecia 3a pn.-pt.: 9.00 — 18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 pn.-pt.: 9.00–18.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 35 35 Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3 pon-pt: 8:00–17:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (44) 744 12 99 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (56) 690 40 95 Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1 pn.-pt.: 9.00 — 17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (59) 722 84 43 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22 Godziny przyjęć do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (63) 220 21 65 Turek, ul. Dąbrowskiego 7 pn.-pt.: 8.00–13.00
Tel: (32) 445 05 44 Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49 pn.-pt.: 7:30–18:00
sb: 8:00–9:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 616 40 63 ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno ojcost­wo pry­watne i sądowe, pry­watne wiz­y­ty od poniedzi­ałku do piątku 9:00–13:00
Tel: (59) 727 33 15 Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12 Do uzgod­nienia. Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 03 16 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (33) 488 02 75 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B pn.-pt.: 9.00–16.00
sb.: 8.00–14.00
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7 pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (74) 660 62 60 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23 Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (67) 345 01 36 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3 Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (58) 746 34 72 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36 Godziny przyjęć do uzgod­nienia.
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03 Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10 pn.-pt.: 8.00–17.00
Tel: (12) 444 68 60 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (43) 655 74 09 Wieluń, ul J.Żubr 30 Do uzgod­nienia
Tel: (32) 442 01 71 Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2 pn.-pt.: 07.00–20.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (71) 723 00 56 Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (71) 723 00 56 Wrocław, ul. Trwała 7 pon-pt: 8.00 — 16.00
Sb: 8.00 — 13.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (61) 278 50 80 Wrześ­nia, ul. Piastów 16 pn.-pt.: 08.00–20.00
sb.: 08.00–14.00
Tel: (65) 356 82 52 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (54) 412 41 03 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2 pn.-pt.: 10.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (41) 241 21 45 Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11 pn.: 8.00–18.00
wt.-pt.: 8.00–15.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel. (18) 521 10 74 Zakopane, ul. Orkana 6d pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, ul. Jas­na 14 pn.-pt.: 09.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 52 72 Żary, ul. Strzel­ców 10 pn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 05 26 Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8 pn.-pt.: 9.00–17.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (42) 279 74 94 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 Pon-pt: 8:00–17:00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A pon-pt: 9.00 — 16.00
sb: 9.00 — 13.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99 pn.-pt.: 8.00–19.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (32) 445 06 57 Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (76) 745 43 03 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2 pn.-pt.: 8.00–18.00
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a pn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.
Tel: (25) 740 56 04 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A pn.-pt.: 9.00–16.00
Prosimy o wcześniejszą rejes­trację tele­fon­iczną.

 

 

.

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.