Gwarancja dyskretnej przesyłki

Na Państwa życzenie zamówione zestawy dostarczamy w opakowaniach nie sugerujących zawartości przesyłki. Zestaw możemy również dostarczyć na adres urzędu pocztowego- Poste Restante.

Poste Restante

Klienci dla których bardzo ważna jest dyskrecja i którzy nie chcą, aby zestaw przyszedł na ich adres domowy mają możliwość wyboru w opcjach zamówienia przesyłki na tzw. Poste Restante – dyskretna przesyłka.

Przesyłka zostaje nadana na adres urzędu pocztowego i tam też oczekuje na odbiór (listonosz nie przynosi przesyłki pod wskazany adres, klient musi zam udać się na pocztę po odbiór przesyłki.
UWAGA: Przesyłka zostanie nadana jako „poste restante” jeżeli w zamówieniu klient zaznaczy taką opcję, a także wpisze numer i adres urzędu pocztowego, w którym będzie odbierana przesyłka (informacje te można uzyskać na poczcie od pracownika urzędu pocztowego) i imię nazwisko osoby uprawnionej do odbioru przesyłki.

Przesyłka nadana na poste restante nie jest dostarczana do domu adresata, ale należy ją odebrać, zgłaszając się do urzędu pocztowego z dowodem tożsamości.

Data publikacji: 21/05/2015