Poufność i ochrona danych

Rozumiemy, że informacje, które nasi klienci nam powierzają są wyjątkowej wagi. Dlatego używamy systemów, które od momentu otrzymania tych informacji uniemożliwiają osobom z zewnątrz dostęp do nich.

Przekazywanie danych. Wszystkie dane, które przekazujecie Państwo za pośrednictwem Internetu są kodowane przez szyfrowaną wersję protokołu https.
Poufność kontaktu. System przesyłek i komunikacji z klientem został tak zaprojektowany, aby zagwarantować pełną dyskrecję (np.: poprzez Poste Restante). Co więcej, macie również Państwo możliwość wyboru sposobu uzyskania informacji o wynikach testu tak, aby jak najlepiej odpowiadał on indywidualnym potrzebom (w zależności od własnych preferencji – listownie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną).

Przechowywanie danych genetycznych. Dane uzyskane w badaniu są przechowywane w archiwum laboratorium zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. regulującym zasady przechowywania dokumentacji medycznej.

Przechowywanie materiału genetycznego. Próbki DNA są przechowywane w specjalnych zamrażarkach laboratoryjnych z temperaturą -70.

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 18/10/2019