Badanie na ojcostwo możliwe jest z nieskończonej ilości próbek

Najczęstsze obiekty badania mikrośladowego:

 • włosy z cebulka­mi
 • niedopał­ki papierosa,
 • zużyte paty­cz­ki higien­iczne
 • guma do żucia,
 • szc­zotecz­ka do zębów,
 • zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na,
 • znaczek pocz­towy,
 • zuży­ta prez­er­waty­wa
 • śla­dy nasienia,
 • śla­dy śliny,
 • nieprana bieliz­na oso­bista,
 • wysus­zone śla­dy krwi 
  (tkan­i­na, pod­pas­ka tam­pon),
 • maszyn­ka do gole­nia,
 • wyskrobiny spod paznok­ci,
 • szc­zot­ka do włosów,
 • grze­bień
 • ust­nik butel­ki,
 • smoczek,
 • maszyn­ka do gole­nia.
Data publikacji: 16/09/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016