Regulamin opinii

Regulamin opinii

1.Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie

 • Administrator – testDNA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Feliksa Bocheńskiego 38 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000836540, NIP: 6342822748, REGON: 243413225.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem testdna.pl.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu;

2. Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie jego opinii o Serwisie, Administratorze i oferowanych produktach i usługach.

3.Użytkownik zamieszcza opinie w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojej opinii i swój podpis (dowolne oznaczenie Użytkownika pod jakim chce zamieścić opinię) oraz swoje imię i nazwisko i adres e-mail. Podane przez Użytkownika imię i nazwisko oraz adres e-mail, nie zostaną opublikowane wraz z opinią, ich podanie jest niezbędne do weryfikacji czy opinia pochodzi od osób, które dokonały zakupu produktów lub usług oferowanych przez Administratora.

4. W celu dodania opinii, Użytkownik powinien potwierdzić, że jest człowiekiem, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu weryfikacji i dodania opinii oraz potwierdzić, że zapoznał się z polityką prywatności, regulaminem serwisu i są mu znane zasady przetwarzania jego danych osobowych.

5. Użytkownik może zamieścić opinię po dokonaniu zakupu na stronach Serwisu Produktów lub usług oferowanych przez Administratora. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

6. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po jej weryfikacji przez Administratora (zgodnie z pkt 7). Administrator zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych opinii, w szczególność, gdy będą one naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Administrator nie redaguje opinii zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), w szczególności gdy treść opinii:

 • pochodzi od osoby, która nie dokonała zakupów na stronach Serwisu,
 • narusza obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, zawiera treści powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, naruszające dobra osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 • zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywark cen,
 • zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, itp.
 • nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu/usługi,
 • nie ma wartości merytorycznej,
 • zawiera treści o charakterze spamu,
 • napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.

9. Administrator nie udziela jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię. Administrator nie płaci Użytkownikom za wystawienie opinii.

10. Użytkownik, który stwierdzi, że ktoś podszył się pod niego w celu opublikowania opinii lub że opinia zamieszczona na stronach Serwisu jest nierzetelna, niewiarygodna lub naruszające jego prawa, może zgłosić ten fakt Administratorowi pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni, a informacja o rozpatrzeniu zgłoszenia zostanie w tym terminie przekazana Użytkownikowi.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

Wszystkie artykuły
Back to Top