Sądowe ustalenie ojcostwa

Zastosowanie analiz DNA w sądownictwie jest bardzo szerokie. Wykorzystuje się je m.in w sprawach o ustalenie ojcostwa bądź też zaprzeczenie ojcostwa.  testDNA Laboratorium Sp. z o.o. daje Państwu możliwość przeprowadzenia badania sądowego ustalania ojcostwa, którego wyniki stanowią pełnoprawny dowód sądowy.

Czym sądowe ustalenie ojcostwa różni się od prywatnego testu?

Aby wynik badania na ustalenie ojcostwa mógł być wykorzystany przez Państwa jako dowód w sprawie sądowej, musi spełniać szereg uwarunkowań a badanie powinno przebiegać według określonej procedury. Specyfiką tego rodzaju badania, odróżniającą go od badania prywatnego jest m.in.:

 • Sformalizowana procedura pobrania próbek DNA, które odbywa się przy udziale protokolanta i charakteryzuje się jawnością wykonywanych czynności, odbywających się w obecności osób badanych,
 • Potwierdzenie tożsamości osób badanych oraz spisanie protokołu sądowego,
 • Pobranie materiału od domniemanego ojca, matki i dziecka,
 • Składanie oświadczenia woli przez wszystkie osoby biorące udział w badaniu i posiadające pełne prawa obywatelskie.
 • Dzięki powyższym warunkom wyniki badań ustalania ojcostwa jakie Państwu oferujemy są uznawane przez każdy polski sąd. ..

Co na to sądy?

Badania sądowego ustalenia ojcostwa są już przeprowadzane w Polsce w tysiącach przypadków. Jak podają statystyki, ekspertyzy genetyczne wykluczają ojcostwo w prawie co czwartej sprawie. Poniżej przytaczamy państwu kilka faktów, które zobrazują państwu jak na taki typ badań zapatrują się sędziowie:

Wśród 80 zapytanych sędziów wszyscy wskazali, że badanie na ustalenie ojcostwa jest dowodem ,na podstawie którego skłonni byliby skazać oskarżonego, jeżeli byłby to jedyny dowód w sprawie. Wskazuje to jednoznacznie, że badania genetyczne zostały uznane przez sędziów jako bardzo wiarygodny dowód naukowy.
W sprawach o ustalenie ojcostwa ustawodawstwo sądowe jest jednoznacznie korzystne na rzecz badań DNA. Jako przykłady można wymienić tutaj m.in.:

1. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 listopada 1999 roku: „Dowód z badania DNA pozwala nie tylko wykluczyć ojcostwo, ale może być także pozytywnym dowodem okoliczności stwarzających domniemanie ojcostwa z art. 85 § 1 k.r.o.v.”.
2. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 roku jednoznacznie podkreślające wartość poznawczą dowodu z badań DNA oraz wskazujące, że sąd zawsze powinien uwzględniać sugestie wykorzystania testów DNA: „Przydatność badań DNA w procesie o ustalenie ojcostwa w świetle art. 227 i 217 § 2 k.p.c. wskazuje, że regułą powinno być uwzględnianie wniosku o ten dowód, chyba że zostaje zgłoszony jedynie dla zwłoki”.

Jak wygląda sądowe ustalenia ojcostwa?

 • Aby rozpocząć procedurę badania prosimy Państwa o kontakt z konsultantem, dostępnym po numerem infolinii 800 007 771 (bezpłatna infolinia dla połączeń z telefonów stacjonarnych). W czasie rozmowy zostaną Państwo poinformowani o szczegółach badania.
 • Po spełnieniu przez Państwa formalności zostaje ustalony termin i miejsce pobrania. W badaniu muszą brać udział trzy osoby: matka, dziecko oraz domniemany ojciec. W niektórych przypadkach istnieje możliwość, aby pobranie materiału odbywało się w dwóch różnych miejscach lub o różnych godzinach,
 • Na pobranie materiału do sądowego ustalania ojcostwa dorośli powinni stawić się z aktualnym dowodem tożsamości. W przypadku dziecka konieczne jest przedstawienie skróconego aktu urodzenia, chyba, że posiada ono innym dokument potwierdzający jego tożsamość. Ponadto, jeśli badane dziecko posiada innego prawnego opiekuna, niebiorącego udziału w badaniu, wtedy opiekun ten powinien wyrazić pisemną zgodę na wykonanie testów genetycznych na podstawie materiału od dziecka,
 • Po spisaniu protokołu, biegły sądowy lub lekarz pobierze od Państwa materiał do badania: krew lub wymaz z policzka,
 • Wynik otrzymują Państwo bezpośrednio na adres wskazany w formularzu udostępnienia wyniku, zwykle po 5-8 dniach roboczych. 

Podstawowe zalety badania na ustalenie ojcostwa

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych naukowców, testDNA Laboratorium Sp. z o.o. daje wyniki nie tylko z największym możliwym prawdopodobieństwem, ale przede wszystkim są to rezultaty spełniające wymogi certyfikatów oraz surowych standardów polskich. Ta wysoka pewność jest możliwa tylko dzięki najwyższej jakości analiz przeprowadzanych w laboratorium molekularnym. Podstawą tego są:

 • Zoptymalizowane przez wiele lat procedury laboratoryjne,
 • Stosowanie technologii uznawanych przez międzynarodowy świat naukowy,
 • Zespół naukowy złożony ze specjalistów z kilkunastoletnim stażem w diagnostyce,
 • Najnowszy sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie.
..
Ponadto, zdajemy sobie sprawę, że każda osoba ma prawo do szacunku i poufności. Dlatego każdy z naszych klientów jest traktowany wyjątkowo. Do Państwa dyspozycji pozostają nasi konsultanci. Nikt inny poza Państwem nie uzyska danych o badaniu ani nawet o kontakcie z nami.

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej informacji na temat samego badania lub mają inne pytania, zapraszamy do kontaktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłatnym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie telefoniczne są czynne od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w godzinach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedziałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Wszystkie artykuły
Back to Top